Medbestemmelse

Derfor bør ansatte bestemme mest selv

Ledere som våger å gi ansatte ansvar og lov til å bestemme hvordan oppgavene skal løses, får trolig lønnsom premie i retur.

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Dato

Ved hjelp av tre studier av nærmere 2000 ledere og medarbeidere i privat, offentlig og frivillig sektor, har førsteamanuensis Stein Amundsen ved Høgskolen i Lillehammer og professor Øyvind L. Martinsen ved Handelshøgskolen BI kommet fram til hva som får medarbeidere til å prestere bedre. Studien viser at ledere som gir medarbeidere ansvar og myndighet til å bestemme hvordan de skal løse oppgavene, får medarbeiderne til å prestere bedre.

– Ledere som lykkes med å gi medarbeiderne ansvar for hvordan de skal løse arbeidsoppgavene, vil gjøre organisasjonen de leder mer konkurransedyktig og egnet til å nå sine mål, sier Martinsen til forskning.no.

Ikke gå glipp av nyheter om ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

For å gjøre de ansatte mer selvstendige, trekker de fram noen kjennetegn hos lederne som får til dette. Disse lederne gir de ansatte både ansvar og myndighet. Lederne koordinerer innsatsen fra den enkelte, slik at den bidrar til å nå målene som er satt. Lederne sikrer at de ansatte er motiverte til å jobbe selvstendig. Studien viser også at ledere som er ydmyke og ikke vurderer seg selv urealistisk høyt i lederrollen, oppnår den beste effekten av å gi myndighet og ansvar til medarbeiderne.

− Myndiggjørende ledelse vil sannsynligvis fungere meget godt i organisasjoner hvor det er fornuftig at beslutninger blir tatt der jobben faktisk utføres, sier BI-professoren til nettstedet.

Kilde: forskning.no

Publisert i Ledertips