Karriereveileder Reidar Myrvang, portrett utendørs i Oslo
Ungt lederskap

Ny i lederrollen? Nyttige tips til deg!

Å innta sin første lederjobb kan være utfordrende. Heldigvis finnes det nyttige tips for å unngå de vanligste fallgruvene.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Reidar Myrvang er daglig leder i sitt eget konsulentselskap, Lederrådgivning AS. Han jobber med rekruttering av ledere og spesialister, leder- og medarbeiderutvikling. I tillegg tilbyr han karriererådgiving via tjenesten In Beween Jobs.

Fordel og ulempe som ung leder  

Den første lederstillingen er et viktig karrieresprang, og unge ledere har fordelen av å være lite preget av arbeidsmiljøet i bedriften de er ansatt i.

– Med mange års erfaring får man gjerne et annet syn på hvordan ting fungerer. Unge ledere er ofte mer åpne for nye tanker og ideer, sier han.

Som ung leder kan du oppleve å bli utfordret av mer erfarne ledere på arbeidsplassen.

– De kan spille på sin autoritet og erfaring, og som leder kan du føle deg ensom. Husk at du er ny, mens teamet har jobbet sammen i mange år. Å gjennomføre endringer kan ta mye lengre tid enn du tror, sier han.

Karriereveileder Reidar Myrvang ute i Oslo, over gangfelt
Reidar Myrvang håper på mange motiverte ledere på kurset den 27.april.

Avklar forventninger

Følelsen av å bli kastet på dypt vann er typisk for unge, ferske ledere.

– Manglende kjemi eller støtte fra nærmeste leder kan forsterke den følelsen. Derfor er det viktig med jevnlige ledersamtaler for å avklare forventninger til hverandre. Da får begge parter et tydeligere bilde av sine oppgaver. Det øker sannsynligheten for en vellykket start, poengterer Myrvang.

I tillegg til nærmeste leder, kan resten av ledergruppa også bidra med støtte.

– Det skaper trygghet å føle at du har flere ressurser å spille på, som for eksempel HR eller økonomiavdelingen. En ekstern mentor eller samtalepartner kan være smart å ha i tillegg. Da har du noen du alltid kan lufte tanker og utfordringer med, sier han.

Vanlig felle for unge ledere

Mange unge ledere er opptatte av å utvikle seg og holde seg relevante.

– Det er positivt å være nysgjerrig og oppdatert på fagkunnskap. Uten mulighet til å utvikle seg, kan unge ledere raskt begynne å se seg om etter en ny jobb, sier Myrvang.

Selv om du føler at du har faglig god innsikt, spiller det mellommenneskelige også en stor rolle for ledere.

– Det er ofte der det svikter for unge ledere. Du skal forholde deg til andre og skape motivasjon, resultater og et godt arbeidsmiljø.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Spill hverandre gode

– Som ung og uerfaren leder er det lett å bli for opphengt i detaljer og glemme det store bildet, presiserer Myrvang.

Et godt tips er å ta tak i problemer med én gang de oppstår, og ikke håpe på at de går over av seg selv.

– Det gjør de som regel ikke, men vil heller forsterke seg hvis de blir feid under teppet. Bli kjent med medarbeiderne i teamet ditt, og behandle dem basert på deres personlighet, ferdigheter og motivasjon. Ledelse handler i bunn og grunn om å spille hverandre gode, sier han og lister opp flere tips å ta med seg i startfasen av lederkarrieren:

Tips til unge ledere

 • Gjør deg kjent med virksomheten og menneskene i organisasjonen så godt du kan før du tiltrer.
 • Lag deg en god oppstartsplan for de 100 første dagene.
 • Vær ydmyk – husk at det er du som er ny og ikke teamet du er leder for.
 • Vær lydhør for innspill fra medlemmene i teamet ditt.
 • Pass på at du ikke blir for opphengt i detaljer i hverdagen.
 • Sørg for å ha støtte fra din egen leder, resten av ledergruppa og gjerne en ekstern samtalepartner.
 • Bygg nettverk med andre unge ledere.
 • Tilpass din lederstil til hver enkelt medarbeiders personlighet, ferdigheter og motivasjon.
 • Husk at tillit går begge veier, fra medarbeider til leder, og fra leder til medarbeider.
 • Ha et positivt menneskesyn.

Kurs for unge ledere

Kurset vil bestå av både teori og praktiske problemstillinger som skal løses i grupper og individuelt.

Temaer som tas opp er blant annet:

 • Hva legger jeg i lederrollen?
 • Hva er hverdagsledelse?
 • Møtestruktur
 • Fordeling av arbeidsoppgaver i et team og opplevelse av rettferdighet
 • Tidsstyring
 • Overgangen fra å være medarbeider til å bli arbeidsgivers representant
 • Motivasjon og motivasjonsteori

– Det finnes mye forskningsbasert kunnskap om lederstiler, motivasjonsteori og andre emner vi vil komme inn på i kurset. Jeg håper at deltakerne etter kurset vil sitte igjen med kunnskap og innsikt som vil gjøre det lettere for dem å lykkes i sin første lederrolle, fastslår Reidar Myrvang.

Meld deg på kurset her.

Publisert i Karriere, Ledertips