SAMSPILL

Derfor bør du ansette en introvert

Ekstroverte personer blir ofte sett på som mer attraktive i arbeidslivet, særlig til lederstillinger. Men det er mange gode grunner til å ansette introverte. Arbeidslivet trenger begge typer, for de kan utfylle hverandre – også i en ledergruppe.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det er både styrker og svakheter ved utpreget ekstroversjon og utpreget introversjon. Dette er personlighetstrekk på en skala, og de fleste befinner seg ikke i ytterkantene. Likevel vil vi ofte merke om en person tenderer mest mot det ene eller det andre. Dersom man er bevisst og kan håndtere de ulike måtene å kommunisere på, er det gull verdt å la ekstroverte og introverte utfylle hverandre.

Introverte ledere kan ha mange styrker:

  • De tenker seg om før de snakker
  • De vil ofte signalisere ro
  • De kan ha sin styrke i skriftlig kommunikasjon
  • De har mindre behov for å være midtpunkt, og vil derfor gi medarbeiderne mer plass

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Gode lyttere

Fordi introverte ikke har så stort behov for å høre sin egen stemme og være sentrum for oppmerksomhet, er de gjerne mer fokusert på sak, og de kan være svært gode til å lytte. Det viser seg ofte også at introverte har mindre prestisje. De kan være mer opptatt av det blir riktig enn av at de har rett. Takket være evnen til å beholde roen og reflektere, når andre lar seg avlede, kan de også være gode til å komme fram til kreative løsninger i det stille.

Bill Gates er en introvert som har oppnådd mye. Han er overbevist om at godt samspill mellom introverte og ekstroverte kan gi gode resultater:

-En introvert bør ansette en ekstrovert for at selskapet skal berike seg på både dyp tenkning, teambuilding og evne til å selge idéene.

Organisasjonspsykolog Espen Skorstad er inne på det samme når han, sier det er hensiktsmessig å ha både introverte og ekstroverte i samme ledergruppe:

-Litt karikert: En gruppe ekstremt introverte, blir ikke en spesielt pratsom forsamling. Og en gruppe svært ekstroverte blir heller ikke nødvendigvis så produktiv, siden alle kjemper om å ha ordet. Grupper med stort mangfold og ulike personligheter fungerer bedre enn mer homogene grupper.

 

En introvert bør ansette en ekstrovert for at selskapet skal berike seg på både dyp tenkning, teambuilding og evne til å selge idéene.

Bill Gates, introvert

 

Usynlig introvert

Men Skorstad legger ikke skjul på at det kan være vanskelig for en leder å være introvert:

-Det kan være krevende om lederen ikke slipper til i møter, eller blir usynlig for medarbeiderne. Innenfor direkte salg kan det være en hemsko.

Et forskningsprosjekt ved Wharton University i Pennsylvania viser interessante resultater. 130 forskjellige pizzaleverandørelskaper deltok, og det viste seg at ekstroverte ledere ofte følte seg truet av initiativrike, proaktive ansatte. Forskerne mener at en introvert leder fungerer bedre overfor proaktive ansatte fordi det gir mindre friksjon. Resultatene viser også at proaktive ansatte fungerer best med en ekstrovert leder.

En gruppe psykologiforskere ved Queensland University i Australia har kommet fram til at introverte kan bli gode ledere om de bare legger fra seg negative forventninger. 198 studenter deltok i studien, som altså viste at de av dem som scoret høyest på introverte trekk, hadde flest negative forventinger til gruppearbeidet de skulle gjennomføre. De ble heller ikke utpekt som ledere i sin gruppe. De introverte som rapporterte om mer positive forventninger derimot, gjorde det minst like bra som ekstroverte i gruppelederrollen.

Må ikke overdrives

Skorstad mener at utfordringene med ulike personlighetstrekk kan overdrives.

-Jeg er helt sikker på at både introverte og ekstroverte kan gjøre en god jobb som leder.

Han understreker at disse personlighetstrekkene bare er en av mange variabler som har betydning for hvordan en leder gjør jobben sin. Personligheten ellers, kunnskap, motivasjon og intelligens betyr også mye.  Dessuten er mange veldig klar over hva slags type de er, og har lært å tilpasse seg, eller rett og slett droppe lederjobber de tror ikke passer dem.

Kilder chef.se, tu.no og forskning.no

 

 

Publisert i Rekruttering