Mann med hvit skjegg i Jernia-genser foran inngangen til Jernia Mosseporten
Omstilling

– Det er godt å lene seg på Lederne

Koronapandemien har ført til omstillinger i store deler av arbeidslivet. Noen bransjer har fått mer å gjøre, mens i andre er ansatte permittert eller oppsagt. Butikkleder Dag Schultz i Jernia har kjent på begge deler.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Hilde Vevik er kurs- og konferanseleder ved Scandic Grand i Tromsø, og medlem av Lederne. Hun har vært permittert siden 20. mars i fjor.

– Etter 42 år i arbeidslivet kom det brått på å bli permittert over natta. Reiselivsbransjen er hardt rammet, og i en alder av 61 år er det ikke så enkelt å finne en ny jobb. Jeg har ikke noe håp om å komme tilbake i arbeid før tidligst i oktober, forteller hun.

Hotellet hadde godt belegg i fjor sommer med nordmenn på innenlandsferie, og også i år ser det lovende ut.

– Det er bra at hotellet kan holde hjulene i gang, og jeg håper at kurs- og konferansevirksomheten også kommer i gang etter sommeren. Jeg tror det er mange i bedrifter og foreninger som lengter etter å møtes fysisk, sier hun.

Bli medlem du også!

Meld interesse her.

En trygghet å være organisert

Selv om Hilde Vevik har et ryddig forhold til sin arbeidsgiver er hun glad for å være fagorganisert.

– Personlig har jeg ikke hatt behov for så mye oppfølging, men det er absolutt en fordel å ha Lederne i ryggen. Det er en god og trygg organisasjon med mange medlemsfordeler – jeg kan for eksempel delta på digitale kurs og motta nyheter. Skulle det oppstå problemer i mitt forhold til arbeidsgiver eller i mitt arbeidsliv generelt kan det godt hende at jeg vil trenge mer bistand fra Lederne. Jeg er trygg på at Lederne som fagorganisasjon vil støtte meg dersom det skjer noe uforutsett, fastslår hun.

Jeg er trygg på at Lederne som fagorganisasjon vil støtte meg dersom det skjer noe uforutsett.

Hilde Vevik

Nye handlemønstre

Dag Schultz er butikkleder i Jernia Mosseporten, tillitsvalgt for butiklederne i Jernia, regionsleder for Lederne i Region Øst og nyvalgt nestleder for avdeling Østfold. Han tilhører en bransje som hadde en markant økning i inntjeningen i 2020.

– Jernia Mosseporten doblet inntjeningen i forhold til budsjett. Samtidig har Jernia som kjede opplevd en del utfordringer i forbindelse med permitteringer som følge av stengte butikker og kjøpesentre, spesielt i 2021. Det er ganske paradoksalt at ansatte i min bransje ble permittert samtidig som vi har tidenes beste omsetning, sier han.

 

 

“Alle” skulle pusse opp hjemme da koronapandemien slo til. Det fikk Dag Schultz og Jernia merke.

 

Umiddelbart etter at Norge stengte ned i mars i fjor eksploderte etterspørselen i Jernias butikker.

– Kundenes handlemønster har endret seg, og klikk og hent har tatt helt av. Økt omsetning har også gjort at medarbeiderne har blitt enda mer fremoverlent. Alt i alt har pandemien vært en katalysator for at våre medarbeidere gjør en enda bedre jobb, mener Schultz.

Forvirring og usikkerhet

De første permitteringene i Jernia kom allerede etter påske i fjor.

– Da var vi veldig usikre på hva som ville skje videre. Jeg har et godt samarbeid med HR-avdelingen i Jernia. I tillegg er det godt å kunne lene seg på Lederne. Medlemskap i en fagorganisasjon handler om trygghet på arbeidsplassen, sier Schultz.

Her får du gode råd som leder

Meld deg på nyhetsbrevet til Lederne!

Når han prøver å verve nye medlemmer pleier han alltid å spørre om de har forsikret huset, bilen og livet sitt.

– De fleste nikker bekreftende. Men når jeg spør om de har forsikret jobben sin gjennom å bli medlem i en fagorganisasjon blir de forvirret. Det er jo nettopp det et medlemskap er. Da har du den juridiske støtten du trenger hvis du en dag kommer i vanskeligheter, og du får mange gode tilbud innen lederutvikling, sier han.

 

Medlemskap i en fagorganisasjon handler om trygghet på arbeidsplassen.

Dag Schultz, butikkleder og tillitsvalgt i Jernia

 

Forvirring og usikkerhet

Den største effekten koronapandemien har på arbeidslivet er de uforutsigbare omgivelsene den fører til: Mange endringer på kort tid, strenge myndighetspålagte restriksjoner og drastiske omstillinger.

– Forvirring og usikkerhet har blitt en del av hverdagen for mange, sier Kamila Walasinska, nyvalgt nestleder for Lederne avdeling Rogaland.

Pålagt hjemmekontor har også ført til en helt ny arbeidshverdag for mange.

– Pandemien påvirker kommunikasjonen med kolleger og ledere på arbeidsplassen, men også det sosiale livet. Mange har tatt i bruk nye digitale kanaler for samhandling, sier hun.

Mulighet til å påvirke

I tillegg til effekten pandemien har på hver enkelt, påvirker den også samfunnet gjennom kronekurs, oljepris og rentekutt.

– Det har også en effekt på arbeidslivet fordi virksomheter må tilpasse seg gjennomgripende endringer, sier Walasinska.

I slike vanskelige tider er det spesielt fordelaktig å være fagorganisert, mener hun.

– Den største fordelen er at du blir hørt og aktivt kan være med å påvirke slik at du får en bedre arbeidshverdag. Ikke bare tilbyr vi gode forsikringsordninger og rådgiving. Vi kan også bidra med støtte til faglig utvikling, juridisk hjelp ved behov, informasjon om gjeldende regler og rettigheter, tips og råd, forteller hun.

Vet du hva du har krav på ved permittering og oppsigelser? Les mer her! 

Spesielt når det gjelder digital ledelse finnes det mange ubesvarte spørsmål.

– Derfor jobber Lederne nå med innspill til en høring om hjemmekontor. Det gjør at vi kan være med å påvirke politikernes beslutninger, opplyser hun.

Dette spør medlemmene i Lederne om

Det vanligste henvendelsene Lederne har fått fra sine medlemmer det siste året har handlet om nedbemanningsprosesser og permitteringer.

– Det har dessverre blitt en del av hverdagen i mange bedrifter, og mange kontakter oss for bistand. Rettigheter og krav ved hjemmekontor er også et tema vi får mange spørsmål om, sier hun.

Medlemmer som blir permittert eller oppsagt betaler ingen kontingent til Lederne, og beholder medlemsfordelene.

– Vår visjon er å bygge gode ledere. Vi jobber aktivt med å hjelpe våre medlemmer til å tilpasse seg dagens arbeidsliv, blant annet gjennom lederutvikling og tilhørighet på tvers av bransjer og nivåer. Vårt digitale nettverk, kurs og webinarer gjør det lettere å holde seg oppdatert og beholde motivasjonen selv om man er permittert eller oppsagt, understreker Walasinska.

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.