Hvordan ønske generasjon Z velkommen i arbeidslivet?
GENERASJONSLEDELSE

Du kan ikke overse generasjon Z

De er født digitale, gir deg kun 8 sekunder oppmerksomhet og stiller nye krav til arbeidsplassen. Hvordan ønske generasjon Z velkommen i arbeidslivet?

Tekst
Maria Caroline Næss Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Generasjon Z, eller gen Z som de også kalles, er betegnelsen på dem som er født på midten av 1990-tallet og frem til cirka 2010. Ifølge en studie fra Deloitte bytter 61 prosent av generasjon Z jobb innen to år, dersom arbeidsgiveren ikke sørger for solide utviklingsfordeler i bytte mot lojalitet.

Så, hvordan kan du tiltrekke og beholde denne generasjonen? Her er noen gode råd:

Arbeidsmetoder

Generasjon Z foretrekker å samarbeide med kollegaer, og det menneskelige samspillet er viktig for dem. De er i stor grad drevet av eget ønske om å utvikle seg, og ettersom de er født inn i den digitale verdenen bruker de aktivt nettet for å lære seg nye ferdigheter. Langtekkelige workshops bør unngås –lederen bør helle legge til rette for korte, digitale programmer for kompetanseutvikling.

Denne generasjonen er vant til å multitaske, og hopper gjerne fra den ene oppgaven til den andre. Som leder bør du derfor forsøke å hjelpe til med å prioritere og organisere arbeidsoppgavene for å sikre effektivitet og kvalitet.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Det lønner seg å være medlem av Lederne! Vi tilbyr de aller beste og mest relevante medlemsfordelene.

Tydelighet

Generasjon Z er lydhøre og positive til tilbakemeldinger, men har svært kort oppmerksomhetsspenn. En tilbakemeldingskultur som preges av hyppig veiledning bidrar til at de ansatte føler seg trygge i jobben. Vær tydelig på hvilke tidsfrister de skal forholde seg til og vær åpen for innspill. Uklare jobbeskrivelser skaper usikkerhet og kan øke sjansen for at de kikker etter andre jobber.

 

Helse i fokus

Generasjon Z er i større grad enn tidligere generasjoner opptatt av den mentale helse sin. Forsøk derfor å skape en åpen kultur der de ansatte føler tilhørighet, og som gjør at de opplever at rammene på arbeidsplassen gir dem støtte.

Legg også til rette for fleksibilitet og se på hvilke tiltak som er hensiktsmessig for å ivareta den psykiske helsen i arbeidshverdagen – slik som muligheten for å ha hjemmekontor eller generøse regler for fravær.

Les også: Lite fleksibel arbeidsgiver? Nei, takk!

Vi byr på godt stoff om ledelse!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Forstå de ulike generasjonenes behov

Ifølge den danske sosialantropologen Ina Buonaventsen Kummerfeldt, som jobber med Talent Management og Employer Branding i Telia i Danmark, handler ikke generasjonsledelse om å forskjellsbehandle medarbeidere ut fra alder.  I et intervju med Ledernytt fremhever hun heller viktigheten av å forstå de individuelle forskjellene.

 

Å få input fra ulike generasjoner kan ha stor betydning for forretningsutviklingen.

Ina Buonaventsen Kummerfeldt, Telia Danmark.

 

 

– Å få input fra ulike generasjoner kan ha stor betydning for forretningsutviklingen. Det gjelder å legge til rette for at det er mulig, samtidig som man må forstå at generasjonene har et ulikt forhold til blant annet kommunikasjonen og autoriteter, sier Kummerfeldt.

Fire råd for hvordan du tilpasser arbeidsplassen til generasjon Z:

 • Vektlegg sosial og emosjonell bevissthet.
 • Tilrettelegg for kompetanseutvikling og læring.
 • Vær obs på unødvendige stressfaktorer.
 • Tydeliggjør bedriftens etikk og moral.

Kilder: Ledernett.no og ledernytt.no.

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.