Emosjonell intelligens i arbeidslivet
EMOSJONELL LEDELSE

Blir du en bedre leder av å forstå og sette ord på følelser?

Ja, hevder Marc Brackett, direktør i Yale Center for Emotional Intelligence. Les om hvorfor han oppfordrer ledere til å øke forståelsen for hva emosjonell intelligens er.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Dato

Begrepet emosjonell intelligens ble lansert av forskerne John Mayer og Peter Salovey for 30 år siden. Noen år senere kom Daniel Golemans bestselgende bok Emotional Intelligence ut. Den er i dag regnet som en av de mest innflytelsesrike bøkene innen ledelse, ifølge Time.

Goleman mente at emosjonell intelligens er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i jobben som leder. Ikke alle er enige i dette. Mens noen forskere mener at emosjonell intelligens ikke kan regnes som en egen intelligens – og ikke kan sies å være av betydning for arbeidslivet – mener andre det stikk motsatte.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Emosjonelt intelligent rollemodell

Blant dem som mener at emosjonell intelligens er en høyst reell og vesentlig del av lederjobben, er Marc Brackett, grunnlegger og direktør i Yale Center for Emotional Intelligence.

I podcasten «The Anxious Achiever» forteller han at organisasjoner som har ledere med høy emosjonell intelligens, også har ansatte som fungerer bedre og presterer bedre.

Brackett trekker frem en studie med rundt 15 000 mennesker, der forskerne så på hvor dyktig lederen var til å regulere egne følelser når de var stresset, overveldet eller sinte. Deretter så de om det var forskjeller i grupper som hadde ledere med høye følelsesferdigheter, versus de som hadde ledere med lave følelsesferdigheter.

Resultatet var bemerkelsesverdig, ifølge Brackett. Blant dem som hadde en leder med høy emosjonell intelligens, oppga 75 prosent at de følte seg inspirert. Til sammenligning oppga 25 prosent at de følte seg inspirert når de hadde en leder med lav emosjonell intelligens.

 

Ledere som ikke forstår betydningen av følelser bør få alarmklokkene til å ringe.

Annie Haver, førsteamanuensis i ledelse ved Norsk hotellhøgskole.

 

– Som ledere må vi være emosjonelt intelligente rollemodeller. Det kan være vanskelig, men det er aldri for sent, oppfordrer Brackett og fortsetter:

–  Spør deg selv: skaper du rom for egne følelser, og rom for at andre skal snakke om sine følelser? Å forstå og evne å sette merkelapper på følelser er en lederegenskap. Som leder må du skape et miljø der de ansatte føler trygghet og tilhørighet, der de føler seg støttet, sett og verdsatt.

Brackett får støtte av Annie Haver, førsteamanuensis i ledelse ved Norsk hotellhøgskole.

– Ledere som ikke forstår betydningen av følelser bør få alarmklokkene til å ringe, skrev hun i en kronikk publisert på forskning.no i 2019.

Hun mener ledere med emosjonell kompetanse leser omgivelsene godt, har stor grad av indre motivasjon og er flinke til å skape relasjoner. Dermed manøvrer de effektivt mellom ulike følelses- og reguleringsstrategier.

Viktig å forstå betydningen av følelser

– Jeg tror ikke vi alltid tenker over at følelsene hos ledere blir trigget,  enten bevisst eller ubevisst, hele tiden. Det kan være små ting som skaper følelser som sinne eller nervøsitet. Noen ganger kommer det til uttrykk på helt andre arenaer enn på arbeidsplassen. Da er det viktig å spørre seg hvorfor situasjonen skaper en reaksjon i deg, sier Brackett i podcasten.

– Folk misforstår ofte hva emosjonell intelligens er. Mange tror at det handler om karisma og om å «være vellykket», fortsetter han – og legger til at bevissthet og innsikt i hvilke følelser som er på arbeidsplassen er viktig og nyttig.

Er de ansatte mer tilfredse enn utilfredse, slår dette positivt ut, blant annet i beslutningstaking, oppmerksomhet og relasjoner, ifølge Brackett. Han oppfordrer ledere til å tenke på følelser som informasjon, og at denne informasjonen kan brukes som en guide.

 

Tenk på følelser som informasjon som kan brukes som en guide.

Marc Brackett, grunnlegger og direktør i Yale Center for Emotional Intelligence.

 

– Jeg mener du trenger emosjonell intelligens for å være komfortabel og klare å lede samtaler med de ansatte. Sørger vi ikke for at vi sjekker hvilke følelser som finnes på arbeidsplassen, går vi glipp av mye, advarer han.

Mener emosjonell intelligens ikke kan måles

Blant dem som mener at emosjonell intelligens ikke kan måles og regnes som en egen intelligens med betydning for arbeidslivet, er førsteamanuensis Hallvard Føllesdal ved Handelshøyskolen BI.

Han har gjort en systematisk gjennomgang av mer enn 25 års forskning på fenomenet. Resultatet ble publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening i 2016.

Ifølge ham har personlighet og generell intelligens større betydning for arbeidslivet enn de evnene som måles gjennom tester av emosjonell intelligens.

– Vi kan ikke med grunnlag i forskning si at emosjonell intelligens er en viktig egenskap for ledere og medarbeidere, konkluderte han.

Likevel utelukker han ikke at det finnes en intelligens som handler om emosjoner, og påpeker at det finnes forskning som tyder på at opplevelsen av ulike emosjoner kan påvirke både prestasjoner og trivsel i arbeidslivet.

Kilder: BI, forskning.no og Harvard Business Review.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert i Kommunikasjon, Ledertips