Empati: En voksen, blond kvinne smiler mot kameraet.
TJENENDE LEDERSKAP

Er du den fødte leder?

Vi har vel alle møtt ledere som får oss til å tenke «Hva i all verden gjør hun i en lederjobb?» eller «Han er jo en glimrende fagmann, men...». Og ofte har vi helt rett når vi reagerer slik.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Den amerikanske ledelsessiden inc.com har sett på ulike studier om ledelse, og mener det koker ned til fem tegn på at du et godt lederemne. Det handler om tjenende lederskap, at medarbeiderne stiller på linje med kunder og brukere. For ordens skyld; det betyr ikke at du som leder er en fjott andre kan kjøre over, men at du gir av deg selv, skaper trygghet og har en velutviklet evne til å vise empati.

De fem tegnene er:

Du knytter lett kontakt med andre

Som leder er det din jobb å få andre til å vokse i jobben sin. Dette er lettere om du viser egen menneskelighet, at det er lov å gjøre feil. Det vil gi en transparens, som gjør at også medarbeiderne tør å innrømme feil.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Du involverer andre og skaper trygghet

Gode ledere setter pris på et allsidig miljø, der mennesker med forskjellige måter å se verden må jobber sammen, tør være kreative og ta sjanser. Det er lederens jobb å sørge for at trygghet, ikke frykt, preger arbeidsmiljøet.

Du viser empati

Når du evner å se andre mennesker og  ikke er mest opptatt av deg selv. Empatiske ledere kan lettere se hva som hindrer medarbeiderne i å komme videre, og hjelpe dem forbi hindrene. Ledere med empati styrker ytelsen, lønnsomheten og innovasjonen i et selskap, viser den ferske utgivelsen Oxford Handbook of Compassion Science.

 

Det er lederens jobb å sørge for at trygghet, ikke frykt, preger arbeidsmiljøet.

 

Du er åpen

Når du deler så mye informasjon som mulig, får du medarbeiderne til å føle seg involvert. Det hindrer utvikling av stress og usikkerhet, og øker engasjementet.

Du kan motivere andre

Gode ledere er genuint interessert i hvordan vi mennesker «virker», hva som motiverer oss og hvordan vi reagerer. Dersom du evner å formidle positive følelser rundt arbeidsoppgaver, og få store utfordringer til å virke overkommelige, er det en stor fordel.