Employer Branding: Veien til suksess

Employer branding handler om å skape et omdømme som en attraktiv arbeidsgiver både for nåværende og potensielle ansatte. I dagens konkurranseutsatte arbeidsmarked blir dette stadig viktigere.

Tekst
Inger Kringlebotten
Foto
Getty Images
Dato

Omdømme av bedriften

Et godt omdømme er ikke noe en arbeidsgiver får over natta, men derimot en posisjon man bygger opp over tid, og som krever både ressurser, innsats og standhaftighet. Lykkes man, gir det fordeler som blant annet økt sannsynlighet for å tiltrekke seg og beholde de beste medarbeiderne, reduserte rekrutteringskostnader, økt lojalitet, motivasjon og engasjement. Sørg for å være autentisk, engasjerende og oppmerksom på kandidatenes behov og forventninger.

Forstå hva du står for

En viktig nøkkel for å lykkes er å forstå hva som gjør nettopp din organisasjon unik og attraktiv. Organisasjonens visjon, verdier og kultur skaper fundamentet. Gjennom dette kan du definere hva som skiller deg fra konkurrenten og hva slags arbeidsmiljø du ønsker å skape.

Autentisk merkevare

Å være autentisk innebærer å være tro mot seg selv, slik at indre verdier samsvarer med ytre oppførsel. Det samme gjelder en autentisk merkevare. Kommuniser tydelig og ærlig hva din bedrift står for, og hvorfor akkurat dette er en god arbeidsplass. Gi gjerne innblikk i arbeidsmiljøet og karrieremulighetene som finnes. Ved å være tydelig på hva organisasjonen står for, og om tro mot kjerneverdier og prinsipper, vil du tiltrekke deg personer som passer godt inn.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Bygg sterke relasjoner

De ansatte bør være dine beste ambassadører. Det er viktig å gjøre tiltak for et godt arbeidsmiljø både ved å styrke båndene mellom kollegaer og øke trivselen på arbeidsplassen. Involver de ansatte, og gi dem mulighet til å engasjere seg og dele sine erfaringer og opplevelser. Dette vil kunne bidra til å styrke employer brandet, og samtidig øke motivasjon og tilfredshet.

En attraktiv arbeidsgiverprofil

Sørg for å ha en oppdatert profil på relevante plattformer som LinkedIn og Facebook. Vær tydelig på hva slags kandidater du er på jak

t etter, og hvilke fordeler og utviklingsmuligheter som finnes. Å dele ekte historier kan bidra til å tiltrekke seg de riktige menneskene. Employer branding handler også om å bygge relasjoner. Å være synlig i aktuelle kanaler og bygge nettverk, vil kunne bidra til å skape interesse for deg som arbeidsgiver.

Kilder: lederne.no, snl, HR Norge, Ledernytt