Våre 11 tips til deg som skal signere ny arbeidsavtale

Har du fått tilbud om ny jobb og lurer på hva du bør tenke gjennom før du eventuelt signerer arbeidsavtalen? Her finner du våre viktigste tips til deg som er leder, fagspesialist eller betrodd medarbeider.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Sondre de Flon/Funkel
Dato
1. Les utkastet til arbeidsavtale grundig!

Mange signerer arbeidsavtalen ukritisk og tenker ikke gjennom at dette dokumentet setter viktige rammer for arbeidsforholdet. Dessverre ser Lederne regelmessig saker der medlemmer etter å ha signert blir overrasket når de forstår hva arbeidsavtalen faktisk innebærer. Bruk muligheten til å forhandle ved inngåelsen av arbeidsforholdet – før du signerer. Selv om du ikke nødvendigvis får gjennomslag for alt du ber om er det viktigste at du har et gjennomtenkt forhold til hva du signerer på.

2. Skal du frasi deg stillingsvernet?

Utgangspunktet er at man som arbeidstaker – også som leder – har et stillingsvern. Det betyr blant annet at arbeidsgiver ikke kan si deg opp uten saklig grunn. For «virksomhetens øverste leder» kan det imidlertid avtales at lovens regler om oppsigelse ikke skal gjelde, mot at vedkommende i stedet får rett til etterlønn ved en eventuell oppsigelse fra arbeidsgiver.

Det betyr at arbeidsgiver fritt frem kan si deg opp. Husk at det styret som ansetter deg ikke blir sittende for evig. Ikke sjelden medfører ny styreleder at samarbeidsforholdene mellom daglig leder og styret endres. Uten et stillingsvern er virksomhetens øverste leder svært utsatt. Tenk deg derfor nøye om før du signerer på en slik klausul og ikke gi fra deg stillingsvernet ditt for billig. Hvor stor etterlønn trenger du for å kunne sove godt om natten? Som en tommelfingerregel er Ledernes råd at etterlønnen minimum bør ligge på mellom 6 og 12 månedslønner, avhengig av virksomhetens økonomi.

3. Har arbeidsavtalen klausuler som i praksis gir deg et yrkesforbud når du slutter i jobben?

Hvis utkastet til arbeidsavtale inneholder konkurranseklausul og/eller kundeklausul må du være spesielt oppmerksom. Slike klausuler kan få avgjørende betydning for hva du kan jobbe med senere. Selv om du får kompensasjon dersom arbeidsgiver gjør en konkurranseklausul gjeldende, bør du vurdere hva dette konkret kan bety for deg den dagen du slutter i jobben.

Enkelte arbeidsgivere legger også inn formuleringer om bøter og erstatningsansvar knyttet til brudd på slike klausuler. Som hovedregel fraråder Lederne sine medlemmer å signere på denne typen formuleringer.

4. Åremål eller annen midlertidig ansettelse?

Det rettslige utgangspunktet er at stillinger skal være faste, men at midlertidighet kan avtales i visse tilfeller. Eksempler på dette er når arbeidet er av midlertidig karakter eller det er snakk om et vikariat. Husk at dette også kan være et naturlig tema for forhandlinger før du signerer arbeidsavtalen. Kanskje er arbeidsgiver villig til å tilby deg en fast stilling hvis det må til for å få din kompetanse inn i virksomheten?

Åremål kan avtales for toppledere i privat og offentlig sektor. Åremål innebærer en midlertidig ansettelse, selv om arbeidsgivers behov for å fylle stillingen er permanent. Hvis du ønsker å takke ja til et åremål bør du tenke gjennom om du har behov for en retrettstilling hos arbeidsgiver den dagen åremålet utløper. Det kan være lettere å stå i et tøft lederoppdrag hvis du vet at du har en jobb å gå til når oppdraget er over. Dette kan også være en fin måte for arbeidsgiver å legge til rette for at din kompetanse ikke forsvinner ut av virksomheten. Hvis du lykkes med å forhandle frem en retrettstilling bør du samtidig forsøke å avtale hvilken stilling dette skal være og hvilke vilkår som skal gjelde, slik at du slipper uforutsigbarhet den dagen forhandlingsposisjonen din er dårligere.

5. Hva får du ved sykdom eller foreldrepermisjon?

Det er en vanlig misforståelse at alle har krav på full lønn ved sykdom eller foreldrepermisjon. Folketrygdens beregningsgrunnlag er 6 G. Hvis du tjener mer enn dette har du ikke automatisk rett til full lønn. Noen har tariffavtaler som sikrer dem rett til full lønn, men dette gjelder ikke alle. Sjekk hva som gjelder for deg. Det kan være svært verdifullt å forhandle frem en kontraktsfestet rett til full lønn under sykdom eller foreldrepermisjon.

6. Men det står jo i personalhåndboken (?)

Henviser arbeidsavtalen til personalhåndbok, til arbeidsgivers «til enhver tid gjeldende ordninger» eller tilsvarende? Husk da på at arbeidsgiver i stor grad kan endre slike ordninger underveis i arbeidsforholdet. Er det goder i arbeidsforholdet ditt, f.eks. bonus, som du ønsker forutsigbarhet rundt, bør du forsøke å forhandle inn regulering av dette i arbeidsavtalen.

7. Har alle rett på 5 ukers ferie?

Nei. Ferieloven gir deg kun rett på 4 uker og 1 dag ferie. Mange er imidlertid omfattet av tariffavtale som gir 5 uker ferie. Sjekk hva som gjelder for deg og vurder om du eventuelt skal forsøke å forhandle frem mer ferie.

8. Lønn

Står lønnen du er tilbudt i et rimelig forhold til stillingen du skal inn i og kompetansen du har med deg? Hvordan fremstår lønnen i lys av hva som ellers gjelder i bransjen? Blir du tilbudt en stilling er det fordi arbeidsgiver vil ha nettopp deg inn i jobben. Dette gir et potensiale for forhandling om lønn. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver kan strekke seg utover det første tilbudet. Bruk derfor muligheten til å forhandle lønn før du godtar arbeidsgivers tilbud.

9. Oppsigelsestid

Legger arbeidsavtalen opp til kun 1 måneds oppsigelsestid? Det kan bli kort tid å områ seg på ved f.eks. en nedbemanning. Ofte er det vanlig og hensiktsmessig med 3 måneders oppsigelsestid.

10. Hvor mye må du jobbe?

Hvis du har en «ledende» eller «særlig uavhengig» stilling gjelder ikke arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for deg. Du må da selv vurdere og avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og du har ikke krav på overtidsbetalt. Det kan innebære svært mange ekstra arbeidstimer uten kompensasjon og mange fortviler når de etter hvert regner på hva timelønnen reelt sett blir. Tenk derfor på om grunnlønnen din er høy nok til at du kan være tilfreds med en slik ordning.

Mange er vant til å ha ordninger for avspasering. Men husk at dette ikke er en rettighet etter loven. Hvis det ikke står noe om dette i arbeidsavtalen din bør du sjekke med arbeidsgiver hva som gjelder.

11. Sjekk lovens krav til arbeidsavtalen

Arbeidsmiljøloven oppstiller i § 14-6 minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale. Bestemmelsen kan leses her.

Les gjerne våre relevante artikler om “nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024” , og “er arbeidsavtalen i tråd med regelverket”.

Ledernes seksjon for arbeidsliv og jus kan hjelpe deg med en gjennomgang av din arbeidsavtale og sjekke om den oppfyller lovens krav og om det eventuelt er andre ting i avtalen du bør være spesielt oppmerksom på.

Publisert i Uncategorized