Endringene: En kvinne står foran noen kolleger og snakker ved et bord.
ENDRINGSKRAFT

Slik kan du servere tøffe nyheter

Det normale i dag er kontinuerlig endring. Store forandringer og omorganisering er tøffere, og kan bli møtt med motstand. Hvis lederen er dårlig forberedt når nyheten formidles kan det gå dårlig. Her er fem tips som gjør prosessen enklere.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Bruk mer tid enn du trodde var nødvendig for å forberede innholdet, formidlingen og oppfølgingen av endring

Et felles allmøte eller en videokonferanse bør følges opp av en serie med mindre samtaler med team og individer. Det er også viktig å sørge for at alle medarbeidere mottar nyheten samtidig, slik at ingen føler seg forbigått.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Sørg for at ledere på alle nivåer kjenner til og er i stand til å forklare sammenhengene rundt endringene

Sett av tid til forberedelser, trening og rollespill for alle som skal formidle budskapet – ikke anta at de tar det «på hælen». Da kan du risikere at de bare dumper nyheten på medarbeiderne eller skylder på ledelsen for å slippe unna en ubehagelig situasjon.

Beskriv hvordan endringene bidrar til å styrke organisasjonen

I stedet for å bare annonsere en forstyrrende endringsprosess, bør du forklare medarbeiderne bakgrunnen for at det er nødvendig. Fokuser på hvordan endringene vil bidra til å løse utfordringer bedriften har hatt.

Vis at du tar effekten endringene har på medarbeiderne på alvor.

 

Våg å være personlig

Sørg for at medarbeidere som påvirkes kan få svar på spørsmål som angår deres arbeidshverdag i mindre møter etter at nyheten er annonsert. Involver medarbeiderne i arbeidet med endringene, slik at det kan foregå mest mulig smertefritt. Delaktighet øker motivasjonen.

Vær ydmyk 

Uansett hvor godt du forbereder deg er det umulig å forutse alle spørsmål og reaksjoner. Vis at du tar effekten endringene har på medarbeiderne på alvor. Da oppleves du som en empatisk leder med omtanke og forståelse for at endringer kan være tøffe å takle.

 

Kilde: Harvard Business Review

Publisert i Ledertips