Engasjement: Mann sitter i forgrunnen ved et møtebord, kolleger i bakgrunnen.
ENGASJEMENT

Kan du holde munn når det trengs?

Noen har en tendens til å dominere på møter og i samtaler, og glemmer at andre også har noe å bidra med. Lederen bør være spesielt bevisst, og unngå enveiskjøring. Når medarbeideren ikke blir lyttet til, vil engasjementet fort forsvinne.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Alle virksomheter trenger engasjement, så det er en risikosport å snakke mye på bekostning av det å lytte. Kloke hoder trekker seg tilbake, organisasjonen går glipp av gode innspill, og kanskje den som ikke blir hørt konkluderer med at arbeidsplassen ikke er noe blivende sted.

En god leder lytter til medarbeiderne sine for å komme fram til de beste løsningene, og han eller hun forstår at en introvert og en ekstrovert vil opptre helt forskjellig i møter. Det er lett å overkjøre den introverte, som gjerne vil tenke seg litt om, og som ikke snakker bare for å få oppmerksomhet eller unngå stillhet.

Nyttig selvinnsikt

Spesielt i møter er det ofte slik at lederen som har planlagt innholdet tar et for stramt grep og glemmer å lytte til de andre deltakerne. Det er ikke minst i tre situasjoner det det viktig å minne deg selv på at du bør være stille for å slippe andre til. Det krever at du kjenner deg selv, og innser at du har noen forbedringsområder.

Du ønsker å briljere. Dersom det er drivkraften din, spør deg selv om hvorfor du tar ordet. Dersom du først og fremst vil imponere, og ikke bidra med velfunderte tanker i den pågående diskusjonen, er det bedre for møtet at du lar andre slippe til md sitt engasjement.

Du vil demonstrere hvem som bestemmer. Det kan være bra om du bruker makten din riktig. Men misbruk den ikke til å dominere møtet, for da går alle glipp av verdifull meningsbrytning. Bruk innflytelsen din til å sørge for at andre slipper til. Det vil alle vinne på, ikke minst virksomheten.

Du vil kritisere en medarbeider. Da bør varsellampene virkelig blinke. Den slags tilbakemeldinger gis ikke i møter med flere. Det er en sak mellom deg og den medarbeideren det gjelder.

Det er lett å overkjøre den introverte, som gjerne vil tenke seg litt om, og som ikke snakker bare for å få oppmerksomhet eller unngå stillhet.

 

Engasjement betyr ikke dominans

At noen tar mer plass enn andre i samtaler og diskusjoner er velkjent, og ikke bare et tema på arbeidsplassen. Blant studenter er det i undersøkelser avdekket store forskjeller mellom kvinner og menn, der mennene opptrer med en mye større selvtillit, og langt oftere tar ordet.

En studie fra Colombia University viser at når kvinnelige studenter først deltar aktivt i undervisningen, snakker de både lavere og kortere enn sine mannlige medstudenter. De er også mindre påståelige.

To amerikanske journalister har dessuten intervjuet noen av verdens mest innflytelsesrike kvinner for ABC News og BBC World, og funnet det samme: Kvinner snakker mindre i forsamlinger, og tviler mer på egne evner.  Det er etter hvert mange studier som viser at menn er mer selvsikre enn kvinner. Det kan du lese mer om her. Så spørs det om dette endrer seg over tid. Debatten om hvordan jentene dominerer i skolehverdagen mange steder her hjemme kan kanskje tyde på det.

Uansett kjønn, det er en verdifull egenskap å kunne begrense seg, la andre slippe til og lytte. Slik får du fram engasjement og gode idéer som bidrar positivt i virksomheten.

Kilder: chef.se og bt.no

Publisert i Ledertips