Fleksibilitet: Blid kvinner sitter og jobber hjemme med PC-en foran seg.
INNFLYTELSE

Lite fleksibel arbeidsgiver? Nei, takk!

Flere og flere takker nei til arbeidsgivere som ikke kan tilby fleksibilitet. Vi vil selv bestemme når og hvor vi skal jobbe, og det fører ikke til dårlig arbeidsmoral. Tillit avler arbeidsglede og effektivitet.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Maskot
Dato

Så mange som 80 prosent vil takke nei til et jobbtilbud om ikke arbeidsgiveren kan tilby en tilstrekkelig fleksibel hverdag. Det viser en undersøkelse foretatt av International Workplace Group, med 15 000 respondenter i 80 land. Tre av fire svarte i tillegg at de anser fleksibelt arbeidsliv som den nye normen.

Det skjer store endringer i arbeidslivet. Lønnsnivå og trygghet er ikke lenger hovedfokus. Fleksibilitet, gode verdier, utfordrende oppgaver og ledere som ser medarbeiderne, står øverst på kravlistene.

Så hva er egentlig fleksibilitet? Kan ikke folk lenger forholde seg til regler og rammer?

Fleksibilitet lønner seg

Kristin Ruud er i dag direktør for kultur, merkevare og kommunikasjon i Atea, men fram til mai 2017 var hun HR-direktør i Microsoft Norge, og der bidro hun sterkt til å bygge en fleksibel arbeidsplass.

-Jeg opplevde at fleksibiliteten betydde stor handlingsfrihet, tillit og økt engasjement. Teknologiske løsninger legger til rette for arbeidsplasser tilpasset behovene til den enkelte, fornøyde kunder og lønnsomhet, mener hun.

Ruuds oppfatning får støtte fra flere studier, som viser at når tid brukt på jobben ikke lenger regnes som et tegn på produktivitet, snus oppmerksomheten over til faktiske resultater, og dette har ofte vist seg å gi et arbeidsmiljø som fremmer sunne vaner og velvære. Mindre stress og færre konflikter mellom jobb og fritid kan gi større følelse av kontroll over eget liv.

Viktigere enn lønn

Men det handler ikke bare om hvor man jobber, også om hvordan arbeidsoppgavene løses. Stor grad av autonomi, kan gi bedre helse og et sunnere liv. Studiene viser også at ansatte sover mer og tar bedre vare på seg selv når det ikke legges så stor vekt på hvor og når arbeidet blir gjort.

En undersøkelse gjennomført av Manpower peker i samme retning. Halvparten av oss foretrekker fleksibilitet framfor høyere lønn. 47 prosent mener fleksibilitet er blant de tre viktigste kriteriene før karrierevalg skal tas.

– Nordmenn er opptatt av arbeidsmiljø og arbeidstid, og jeg tror mange tenker at hvis lederen kan gi meg fleksibilitet, så jeg kan yte litt ekstra tilbake, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

 

Nordmenn er opptatt av arbeidsmiljø og arbeidstid, og jeg tror mange tenker at hvis lederen kan gi meg fleksibilitet, så jeg kan yte litt ekstra tilbake.

Maalfrid Brath

 

Global trend

Hun mener det er et positivt signal at ansatte legger vekt på en fleksibel arbeidsplass, fordi det forteller noe om at de vil ha rom for hele livet i kalenderen, ikke utelukkende jobb. Og trenden gjelder ikke bare her hjemme.

– Vi ser en global trend i retning av bedre balanse mellom jobb og fritid. De yngre generasjonene som kommer inn i arbeidslivet forventer å stå lenge i jobb, og ønsker derfor å kombinere jobb og fritid på nye måter. Samtidig gjør teknologiutviklingen det mulig for mange virksomheter å samarbeide utenfor kontorlokalene, sier Brath.

 

Kilder: chef.se, lederytt.no, manpowergroup.no og forskning.no