Motivasjon i arbeidslivet

3 enkle tips til å øke et produktivt arbeidsmiljø

Nesten en fjerdedel av de ansatte i England drømmer seg gjennom arbeidsdagen. Hvordan kan ledere skape et produktivt arbeidsmiljø der de ansatte faktisk vil jobbe?

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Dato

En britisk undersøkelse, gjennomført av Hay Group, viser at 24 prosent av engelske ansatte slumrer seg gjennom arbeidsdagen. Den konkluderer i tillegg med at åtte prosent av arbeidsstokken er ”helt demotivert”, og at det lave engasjementet koster samfunnet over 340 milliarder engelske pund årlig.

En lignende studie avslørte at blant et utvalg på 250 internasjonale organisasjoner, var det de med høyest engasjerte medarbeidere som genererte mest overskudd for bedriftene. Resultater som dette peker i retning av at et høyt engasjement blant medarbeidere innad i en bedrift er avgjørende for dets suksess.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Bevare og utvikle kompetanse

Grunnene til de ansattes manglende engasjement i en bedrift kan være mange. Årsakene viser seg ofte å være organisasjonens manglende evne til å bevare og utvikle kompetanse, noe som viser seg å føre til demotivasjon og følelser av isolasjon blant medarbeidere. Slike medarbeidere har en lavere sannsynlighet for å bli et produktivt og effektivt team.

For å bøte på denne utviklingen, velger mange organisasjoner å skape kreative strukturer innad og mellom de forskjellige avdelingene. Målet er å øke samarbeid, kommunikasjon og kontakt mellom de ansatte, og lære av ulike perspektiver fra andre deler av virksomheten. Klare mål og et forhøyet personlig ansvar i jobbhverdagen viser seg å forbedre trivsel og prestasjoner.

Hvordan skaper man så en samarbeidende ledelseskultur i bedriften?

 

1. Kjenn deg selv

Enten du er i ledelsen, en mellomleder eller medarbeider, så er det viktig å vite hvem du er og hva som engasjerer deg. Før du kan oppmuntre dine omgivelser, må du ha oversikt over dine egne drivkrefter. Bruk tid på å finne ut hva du brenner for, hvilke prinsipper du har, og hva dine verdier består av. Når du bevisstgjør deg dette, vil du vite hvordan du kan hjelpe din gruppe til å finne deres drivkrefter, og knytte disse til deres stillinger i bedriften.

2. Skap en visjon

Organisasjoner består av menneskene i den. Når du kan tilby dem en inspirerende visjon om hvordan bedriftens mål kan berike deres liv, og livene til andre, så blir tilknytningen til medarbeiderne mer solid. Ved å gå foran som leder, taler du til folks lidenskaper, og inspirerer dem til å stå frem med deres eget lederskap som vil fremme bedriftens gode.

3. Bring frem det beste i andre

Når du vet hva som motiverer deg selv og dine medarbeidere, så vet du mer om hvordan du skal kanalisere energien for bedriftens beste. Denne formen for lederskap krever imidlertid tillit. Tilliten til at medarbeiderne har interesse av bedriftens beste, og gi dem både ressurser og ansvar for å oppnå deres egen vellykkethet i bedriften.

Resultatene av en samarbeidende ledelseskultur er også karakterisert av en større velvillighet til å dele ideer, kommunisere åpent, og underbygge innovasjon. Disse elementene vil være med på å skape team som responderer bedre på forandringer i arbeidsmiljøet, og som er klar for å møte de fleste utfordringer.

 

(Kilde: The Guardian)

Publisert i Ledertips