sosialt ansvar

6 trinn for å forankre bedriftens sosiale ansvar

Det finnes måter å motivere dine medarbeidere på, og samtidig gjøre bedriften enda sterkere i sitt møte med et stadig mer krevende konkurransemiljø. Ett av trinnene er å oppfordre medarbeidere til å integrere etikk og samfunnsnytte i deres jobbhverdag.

Tekst
Redaksjonen
Foto
iStock
Dato

De fleste av oss kjenner igjen begrepet Corporate Social Responsibility (CSR), og jobber i bedrifter som har et samvittighets- eller miljøprosjekt som pryder hjemmesidene det lille ekstra. Det er imidlertid forskjeller på hvordan disse prosjektene er innlemmet i bedriftens daglige drift, og hvordan den blir implementert som en motivasjon for de ansatte.

Ovenfra og ned

Donna Sockell, som selv er administrerende direktør for Center for Education on Social Responsibiliy ved Leeds School of Business, mener det mangler noe vesentlig ved mange bedrifters CSR-initiativ;

– Det er en misforståelse i konseptet CSR. Uttrykket forutsetter noe som er planlagt og pålagt de ansatte fra høyeste hold – spesifikke strategier, prioriteringer og programmer laget av toppledelsen.

Hvorvidt en bedrift handler sosialt ansvarlig eller ikke, er for det meste opp til de samlede, individuelle medarbeidernes hverdagslige avgjørelser og handlinger, mener Sockell. Strategiene fra toppen, i form av strategier og proklamasjoner viser seg ikke å være nok. Sockell vil heller at bedrifter legger mye mer vekt og opplæring rundt Employee Social Responsibility (ESR).

Praktisk etterlevelse

Hver ansatt i en bedrift gjør beslutninger og utfører handlinger som bør harmonere med hvilke verdier virksomheten står inne for. Samlet har dette konsekvenser for hvordan bedriften oppfattes innad og utad. Selv om bedriften promoterer et CSR-initiativ, så bør målet etterleves i enhver samtale den har – internt og eksternt. Den praktiske etterlevelsen av CSR-programmet virkeliggjøres via ESR, der sosialt ansvar bør forekomme i enhver diskusjon, beslutning og handling, mener Sockell.

 

Hver bransje må gå i seg selv og innse at de kan akselerere de positive tendensene i samfunnet, og være foregangsaktører

Audun Ingvartsen

 

Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, er enig i betraktningene, og mener at verneombud og tillitsvalgte på arbeidsplasser kan ta et slikt ansvar. Slike initiativ kan vise seg å resultere i økt motivasjon og utviklende samtaler innad i bedrifter mener forbundslederen. Hardere konkurranse i næringslivet og nedgang i økonomien kan føre til at mange bedrifter får ”tunnellsyn”, og kan føre til at deres helhetlige, samfunnsmessige innvirkninger lett kan gå i glemmeboka.

-Bedrifter bør absolutt være aktive bidragsytere til samfunnsutviklingen, og gå foran i harmoni med den. Hver bransje må gå i seg selv og innse at de kan akselerere de positive tendensene i samfunnet, og være foregangsaktører, kommenterer Ingvartsen.

Seks trinn

Hva skal så bedrifter gjøre for å øke sitt fokus på sosialt ansvar, og bidra til samfunnsutviklingen? Løsningen kan ligge i Sockells undersøkelser om nødvendigheten mellom CSR og ESR i bedrifter:

1. Gjør det kjent for alle i bedriften om det avgjørende forholdet mellom CSR og ESR. Definér sosialt ansvar eksplisitt både internt og eksternt, og ta det ett steg av gangen.

2. Legg mer vekt på menneskelig utvikling og handlekraft blant ansatte enn handlings- og atferdsregler. Den mest effektive måten en ansatt kan unngå å gjøre uetiske eller uansvarlige avgjørelser på er å ha stadfestet interne verdier og prinsipper som ansatte kan støtte seg på og anvende i sitt arbeid.

3. Gjør det klart at enhver beslutning bedriften tar skal være i samsvar med CSR-programmet. Ansatte som setter mål for produksjonskapasiteten til en fabrikk burde også være bemyndiget til å gjøre beslutninger om etiske og sosiale forhold ved driften av den.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

4. Organisasjonsendringer som sammenkobler CSR og HR er viktige. Gjør ESR-utvikling et viktig element for HR-avdelingen – en fin start kan være å orientere om dette ved nyansettelser. Ikke fokuser kun på de overordnede verdiene for bedriften, men forklar hva ESR er, dets forhold til CSR, og hvordan man jobber med det.

5. Ansett ESR-personer. Utvikle HR-verktøykassen deres for å forsikre deg om at du ansetter i ESR-øyemed. Målet kan være at de ansatte evaluerer ledelsen for deres CSR, og at ledelsen kan evaluere de ansatte på ESR. Gjør bedriftens innsats på dette området synlig.

6. Gjennomfør det som loves. Forsikre at ledelsen inviterer og oppmuntrer til kritisk tenkning omkring sosialt ansvar. La det være en del av agendaen på møter, og belønn innsatsen.

 

(Kilde: The Guardian)

Publisert i Ledertips