Personer som samarbeider i et arbeidsmiljø
Arbeidsmiljø

Slik gjør arbeidsmiljøet utslag på bunnlinja

Du tror kanskje du vet hva som er et godt arbeidsmiljø, og sier det kun handler om sosiale forhold? Da må du tro om igjen. Her er ingrediensene du må få med deg for at arbeidsmiljøet skal gi resultater.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
iStock
Dato

Hva som skaper trivsel og et godt arbeidsmiljø er individuelt, og én faktor alene kan ikke skape trivsel på en hel arbeidsplass. Men hva skal egentlig til for å skape et arbeidsmiljø som også gjør de ansatte produktive? Skal vi tro Pål Molander, direktør i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), så handler det om å se produksjonen og den enkeltes bidra og behov i et helhetlig lys.

– Vi i Norge må få mer ut av hver arbeidstime enn i mange andre land. Det krever god organisering, samt høye ambisjoner og krav for å kunne lykkes. Vi er avhengig av høye krav i Norge for å være effektive og konkurransedyktige, men høye krav kan i utgangspunktet være en risikofaktor for uhelse og arbeidsrelatert sykefravær, skriver Molander på stami.no.

En måte å løse det på, er ifølge Molander at de høye kravene balanseres av de ansattes mulighet til å ha kontroll over egen arbeidssituasjon.

– Kombinasjonen av høye krav og høy grad av kontroll over eget arbeid er faktisk sunn, og kan bidra til en aktiv arbeidssituasjon, som igjen kan skape trivsel, engasjement og fremme god helse, skriver Molander.

Effekt på bunnlinja

Systematisk tilnærming, kunnskap om produksjonen og organisasjonen – og samspillet mellom disse – er viktige stikkord for å bruke arbeidsmiljøet til å øke produktiviteten.

 

Hvordan skape resultater gjennom spennende oppgaver og medarbeiderne? Meld deg på Ledernes kurs, og få nyttige tips. 

[course course=»29061″]

– De siste årene er det kommet en rekke gode studier som dokumenterer en effekt på bunnlinja knyttet til gode implementeringer av arbeidsmiljøtiltak. En nærmere analyse av disse studiene viser at disse tiltakene ofte nettopp handler om en helthetlig optimalisering av produksjonsprosessene og arbeidstakernes rolle i disse.

 

Kvinne skriver notater med observerende kolleger
Klarer du å skape et godt arbeidsmiljø, vil du også få mer produktive medarbeidere.

 

Molander mener det er ekstra viktig å være oppmerksom på disse tingene med de endringene som nå skjer i norsk arbeidsliv, med sterkere internasjonal konkurranse, digitalisering og automatisering. Hvis man da tenker at arbeidsmiljøforhold ikke er så viktig, mener Molander at man da glemmer at arbeidsmiljø er god butikk.

– Og ikke minst undervurderer man kindereggeffekten, om hvordan man kan få noe mer ut av noe som tilsynelatende fremstår enkelt og avgrenset, skriver Molander.

Når innflytelse og medbestemmelse på arbeidsplassen reduseres, påvirker dette bedriftens kreativitet og produktivitet negativt

Sverre Simen Hov

 

Krav i den norske modellen 

Den norske arbeidslivsmodellen stiller krav til arbeidstakernes innflytelse på arbeidsplassen, som igjen påvirker arbeidsmiljø og trivsel på jobben. Den norske modellen preges av samarbeid og gjensidig balanse mellom eier og arbeidstaker, hvor medvirkning og medbestemmelse er sentrale faktorer.

– Våre undersøkelser viser at når innflytelse og medbestemmelse på arbeidsplassen reduseres, påvirker dette bedriftens kreativitet og produktivitet negativt, og kan i mange tilfeller ha direkte kontraproduktiv effekt, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.


Ingredienser for godt arbeidsmiljø

Med en eller flere av disse ingrediensene kan trivselen økes på alle arbeidsplasser.

 • En følelse av arbeid som betyr noe
 • Tilstrekkelig varierte og spennende arbeidsoppgaver
  og utfordringer
 • Utviklingsmuligheter
 • At man blir sett, lyttet til
  og verdsatt
 • At man har forventninger
  og krav til seg
 • Humor og latter i arbeidsdagen
 • Samhold og fellesskap
 • Mestring av arbeidet
 • God kommunikasjon med leder
 • Tillit til leder
 • Klare forventninger og krav
  til arbeidet
 • Trygghet og forutsigbarhet
  i ansettelsesforholdet
 • Hjelpsomme kolleger
 • Romslighet, takhøyde og «lov
  til å ha en dårlig dag»

 Kilde: leder.no

Publisert i Ledertips