kalender som viser 2022 som illustrerer hva ledere vil gjøre i det nye året
Erfaringer og mål

Hva vil du få til som leder i 2022?

Vi tok en prat med et par av Ledernes medlemmer om året som har gått – om erfaringene fra et noe turbulent år og hvordan bruke dem til noe positivt i 2022.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Mange kjente på en stor glede ved normalitet og vanlig hverdag igjen, og har fått et lite «mageslag» av nok en nedstengning. For andre har arbeidsroen og nye digitale verktøy vært etterlengtede tilskudd til arbeidsdagen. For Lederne-medlemmene Christian Heggeset i Okea og Marit Bakken i Norec er det særlig én ting som står høyt på prioriteringslisten for det nye året, god kommunikasjon.

Uforutsigbarheten med Covid-19 har gjort at vi har måtte tenke helt nytt på mye av det vi gjør. Det har vært krevende, spennende og veldig givende!

Marit Bakken, Norec

Kommunikasjon og lengre horisont  

Personlig oppfølging og kulturbygging har vært mer utfordrende uten de fysiske møteplassene. På spørsmål om hva året har lært oss, peker Christian Heggeset på det å se andre mennesker som individer. Han er bedriftskoordinator og forholder seg til en rekke underleverandører. Hver av dem ser til ham for både støtte og oppfølging. Da er det viktig å ha et bevisst forhold til nettopp dette.

– Alle har sine oppturer og nedturer. Det bør hensyntas for å optimalisere samarbeidet i hverdagen, sier Heggeset. Han benytter sjansen til å rose bedriften for å ha god takhøyde og aksept for ulike mennesker.

– Jeg håper å fortsatt kunne ha et godt og uformelt forhold til de jeg daglig kommuniserer med, for at vi sammen skal utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte, legger han til.

Marit Bakken er avdelingsdirektør for program-avdelingen i Norec. Hun håper først og fremst på mer forutsigbarhet og mindre brannslukking. På den måten blir det større rom for tettere samarbeid med flere.

– I 2022 håper jeg å kunne løfte blikket og se lengre frem sammen med alle i avdelingen, sier Bakken som mener uforutsigbarheten har vært utfordrende.

Uforutsigbarhet og nytenkning  

– Uforutsigbarheten med Covid-19 har gjort at vi har måtte tenke helt nytt på mye av det vi gjør. Det har vært krevende, spennende og veldig givende! Understreker Bakken.

Selv om hun mer enn gjerne legger pandemi og virusprat igjen i 2021, er det utvilsomt også positivitet å spore.

– I 2021 har jeg lært at selv om situasjonen ser håpløs ut, er det mulig å få noe bra ut av det. Arbeidsplassen min har lagt et veldig godt grunnlag for læring dette året. Vi har kommet raskt i gang med endringer og tilpasninger, legger hun til.

Heggeset tror også at evnen til omstilling blir enda viktigere i 2022.

– Med det fokuset som Europa har på det grønne skiftet, så prøver også oljebransjen hvor jeg jobber å se etter løsninger for å redusere utslippene knyttet til olje- og gassproduksjon, sier Heggeset. Han trekker frem det turbulente strømmarkedet som et marked med stadig sterkere behov for endring og nye løsninger.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Det skal lønne seg å være medlem i Lederne. Vi lover et stort nettverk, spennende kurs og en rekke fordeler.

Kreativitet og mangfold

Uforutsigbarheten har ført med seg økt grad av kreativitet og samarbeidsvilje enkelte steder. Samtidig er det nok også mange som har blitt litt folkesky av all alenetiden. Da blir det enklest å sparre med dem man kjenner best fra før – i stedet for å invitere til samarbeid på tvers. Bakken håper derfor på økt fokus knyttet til medarbeiderskap og samarbeid i året som kommer.

– Jeg tror vi vil se raskere utvikling på mange områder, spesielt innen digitalisering og måter å jobbe på uten å være på kontoret hele tiden. I mange virksomheter vil vi miste mye kreativitet og felles fokus ved å sitte på hver vår tue og bare jobbe med de vi samarbeider tettest med, utdyper hun.

Om ledere tar seg tid til å se og kjenne sine medarbeidere, og samtidig legger til rette for at de blir kjent med hverandre utenfor digitale rom, er det imidlertid håp.

– Jeg tror diskusjoner, løsninger og metoder for å få til denne balansegangen vil prege norsk arbeidsliv i 2022, sier Bakken.

Som mange andre, vil også Heggeset bruke tiden fremover til å reflektere og «skru til» metodene sine.

– Jeg har fått både konstruktive og mindre konstruktive tilbakemeldinger i løpet av året. Disse skal jeg bruke til å legge bak meg både arbeidsmetoder og prioriteringer som ikke nødvendigvis er riktige, sier Heggeset som ser frem til et spennende nytt år.

Lyst til å utvikle deg som leder i 2022?

Meld deg på nyhetsbrevet for ukentlig inspirasjon.

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.