Fornøyd kvinne med bena på bordet på hjemmekontor som bruker Office 365
Bedre arbeidsflyt

Hvordan bruke office 365 smartere?

Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Teams. Du kjenner de sikkert ganske godt, men har du oversikt over alle de smarte funksjonene som skjuler seg i programmene? Her får du noen av dem.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Getty Images
Dato

Amerikanske Shelley Fishel er grunnlegger av «Tomorrows VA» (VA = Virtual Assistant), og har i 20 år holdt kurs om Microsofts ulike programmer. Hun har også skrevet 49 bøker som gir en rask og enkel innføring i hvordan du best mulig kan utnytte de mulighetene som finnes i eksempelvis Word, Excel, Powerpoint og Teams.

Flere av bøkene er oversatt til norsk og ligger tilgjengelig for gratis nedlasting på www.lederne.no.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Teams – bruk hurtigtaster

Koronapandemi og pålagt hjemmekontor førte til mer enn 100 millioner flere brukere av Teams det siste året. I april 2021 kan Microsoft dermed rapportere om 145 millioner brukere av møteplattformen.

Med Teams-møter som en stor del av den nye hverdagen, er det utvilsomt lurt å lære seg effektiv bruk.

Tre hurtigtast-tips 

 • Zoom inn og ut i Teams-vinduet ved å taste CTRL +/CTRL –
 • Start en ny chat ved å taste CTRL N
 • Få oversikt over hurtigtastene ved å skrive inn /taster i søkefeltet.

Visste du for eksempel at du kan lese inn tekst i Word i stedet for å skrive?

Word – smarte “skrive”-funksjoner 

Det finnes en rekke funksjoner du garantert ikke kjenner til – enten du er nybegynner eller erfaren Office 365-bruker.  Visste du for eksempel at du kan lese inn tekst i Word i stedet for å skrive?

 • Klikk på Dikter øverst til høyre i dokumentet, og la programmet gjøre jobben.

Autotekst er en annen smart funksjon i Word. Ved å  lagre tekster du bruker ofte i autotekst-galleriet ditt, kan du enkelt hente dem opp når du trenger dem.

 • Klikk på Sett innAutotekst for å lagre ønskede standardtekster.

Excel – sjekker tallene for deg 

Har du oppdaget Hvis-funksjonen i Excel ennå? Den ber programmet vurdere om en påstand er sann eller falsk. Et eksempel: Har bedriften råd til å kjøpe 10 nye pc-er? Hvis det er innenfor budsjettet vil Excel svare ja, hvis ikke er svaret nei.

Også i Excel kan du legge inn bilder eller grafikk, for eksempel for å illustrere et poeng. Du kan endre og tilpasse bilder ved å bruke formateringsverktøyet.

Powerpoint – komprimer for enkel deling

PowerPoint er et populært verktøy for å lage presentasjoner, og kan inneholde elementer som tekst, lyd, bilder, grafikk og video. Det kan føre til at den endelige filstørrelsen blir så stor at deling via e-post blir problematisk.

 • Klikk FilKomprimer medier for å justere størrelsen på de ulike elementene slik du ønsker.

Andre smarte funksjoner i Microsoft 365

OneDrive

Gir deg tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du logger deg inn fra. Alle endringer synkroniseres automatisk.

Yammer

Sosialt nettverk for bedriften, hvor ansatte kan dele filer og delta i samtaler med andre, enten privat eller i grupper.

SharePoint

Egne dynamiske gruppeområder for avdelinger eller prosjektgrupper på tvers av digitale enheter.

ToDo

Liste over gjøremål som er synkronisert med resten av Microsoft 365-programvaren. Legger du inn du en avtale i Outlook eller Planner vil den også dukke opp i ToDo.

Flow

Automatiser oppgaver og arbeidsprosesser du utfører ofte på tvers av systemer og programmer. Du kan blant annet synkronisere filer og få varslinger.

Sway

Lag stilige presentasjoner basert på maler. Presentasjonen kan enkelt oppdateres, og også deles med andre. Du kan også konvertere gamle presentasjoner i Word, PowerPoint eller pdf-format til Sway.

Bildesøk

Bildesøket til Bing er integrert i Microsoft 365. Marker hvor i en presentasjon du ønsker å sette inn et bilde, skriv inn en søkefrase og du får opp bildetreff fra nettet som er lisensiert for fri bruk.

Bøker av Shelley Fishel som er tilgjengelig for gratis nedlastning på lederne.no. 

Publisert i Produktivitet
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.