Kvinne reduserer stress for å bedre hukommelsen
Hjernetrim

Fem tips for bedre hukommelse

Har du blitt mer distré av hjemmekontor-tilværelsen? Du er ikke alene. Heldigvis finnes det noen grep som holder hodet skjerpet.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Hjernen jobber via assosiasjoner. Vi trenger noe å hekte informasjonen på, enten i form av et kjent ansikt, stedet vi er på, en bevegelse, farge, lyd eller lukt.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

På hjemmekontoret, konstant innenfor de samme fire veggene, kun avbrutt av et og annet Teams-møte – vel, da er det ikke rart at informasjonsflyten i eget topplokk blir nettopp det, altså en flyt uten noe særlig å hekte informasjonen på. Så, hva kan vi egentlig gjøre med det?

Vi trenger noe å hekte informasjonen på, enten i form av et kjent ansikt, stedet vi er på, en bevegelse, farge, lyd eller lukt.

Lær hjernen å absorbere 

Hukommelse handler i stor grad om oppmerksomt nærvær, og det å legge merke til detaljene i enhver situasjon – smått og stort. Hvordan er omgivelsene til personen i Teams-møte, sa han eller hun noe morsomt, hvordan er dine omgivelser der du er? Lukter det kaffe, står radioen lavt på?

Bruk sansene dine aktivt for å ikke glemme informasjonen like etterpå. For å få til det, gjelder det å overføre informasjonen fra korttidsminnet til langtidsminnet. Enklere sagt enn gjort. Eller?

Gjenta og husk 

Å overføre viktig informasjon fra korttidsminnet til det mer stabile langtidsminnet, kan faktisk være en bevisst handling du trener deg opp til. Det forutsetter selvsagt at du evner å få med deg det som skjer, derav første punkt. Ferdig absorbert? Da gjør du følgende: Gjenta!

Eksempler på hvordan du kan flytte info fra korttids- til langtidsminnet:

 • Når du hilser på nye mennesker: «Hei, navn»
 • Når noen lærer deg noe nytt: «Forstår jeg deg riktig om…..»
 • Når en avtale lages: «Flott! Da sees vi til …. klokken … på….»

Å overføre viktig informasjon fra korttidsminnet til det mer stabile langtidsminnet, kan faktisk være en bevisst handling du trener deg opp til.

Gestikulér for bedre minne

Har du lagt merke til at du husker emosjonelt ladet informasjon bedre enn andre ting? Grunnen er at hjernen husker bedre jo flere sanser som er i bruk. Derfor kan det være effektivt å finne frem lidenskapen i deg og bruke armene aktivt i samtale med andre, slik at du registrerer informasjonen.

Antakelig gjør du det også enklere for mottaker å huske det du sier, enten du holder en presentasjon for en kunde eller prøver å få tenåringen til å rydde opp etter seg hjemme. Dette er noe de beste formidlerne er svært bevisste på, og bruker aktivt for at mottakerne skal ha dem friskt i minne lenger enn til middagen står på bordet.

 Hjernen husker bedre jo flere sanser som er i bruk.

Hold kropp og topp i form

Det er en sannhet med modifikasjoner at alderen svekker hukommelsen din. Det handler nærmere sagt om en mer stillesittende tilværelse og outsourcing av rutineoppgaver. Det finnes en app for alt, og enten det er passordene dine eller eiendelene dine som holdes styr på ved hjelp av mobilen, er sjansen stor for at du glemmer evnen til å huske.

Tren hjernen ved å lese bøker, løse kryssord, sudoku og matteoppgaver. Lær deg nye ting og utfold deg kreativt. Men husk, hjerne og kropp henger sammen, og fysisk trening er avgjørende for dine kognitive evner.

Ved daglig fysisk aktivitet sikrer du hjernen oksygenrikt blod som holder dine kognitive evner intakte langt inn i pensjonsalder.

Stress ned

Stress kan fremprovosere frigjøringen av cortisol, som ved for store mengder svekker hjernens funksjon. Ofte gir det utslag i dårlige prestasjoner og eksempelvis redusert minne. Kronisk stress dreper hjerneceller og krymper minnesenteret over tid. Det tar oss tilbake til punkt en: oppmerksomt nærvær, også kjent som mindfulness.

Ved daglig fysisk aktivitet sikrer du hjernen oksygenrikt blod som holder dine kognitive evner intakte langt inn i pensjonsalder.

Ved å lære teknikkene som roer deg ned, blir det også lettere å absorbere inntrykkene med flere sanser. Det gir positiv effekt på stressnivået i kroppen og dermed evnen til å både memorere og prestere. Et annet supereffektivt middel mot stress er latter. Ikke ta deg selv for seriøst, og let etter humoren i livets små og store øyeblikk. En god latter senker både adrenalin og cortisol i kroppen, bedrer hukommelsen og gjør deg tross alt i mye bedre humør. Og det skal man ikke kimse av.

 

Saken har hentet tipsene fra e-boken Forbedre hukommelsen – Skjerp hjernen av Harold Taylor. For enda mer hjerneføde, last den ned her.   

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.