TILPASNINGSEVNE

Hvorfor skal vi jobbe agilt?

Agil, eller smidig, ledelse er preget av flat struktur, tillit til medarbeiderne, økt involvering og rask tilpasningsevne. Kanskje jobber du allerede slik, og ser at det er smart?

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

I dagens arbeidsliv er det stort behov for å kunne tilpasse seg omverdenens forandringer og raske utvikling. Skal du overleve i markedet betyr smidighet mye. Mange ønsker å jobbe agilt, men gjennomfører ikke omleggingen.

Kritisk viktig

En undersøkelse foretatt av Deloitte i 2017 viser at 94 prosent av de spurte sier det er kritisk viktig for organisasjonen de er ansatt i å jobbe smidig, mens bare seks prosent oppgir at de gjør det. Det forteller kanskje at mange frykter at det er en tidkrevende overgang, eller at det virker risikabelt å gi fra seg så mye ansvar til medarbeiderne. Pär Svensson i ledarskap.com, beroliger:

-Tar det lang tid å gå over til agilt lederskap, er det fordi man gjør lite av gangen og da kan en omstilling ta veldig lang tid. Tenk på at når endringen først en gjort, kan organisasjonen håndtere en omstilling på tre måneder i stedet for fem år. Det er en utrolig forskjell, og i lengden er det ofte verdt å gå over til agilt lederskap.

Medarbeiderskap

Dessuten er det jo slik at vi mennesker liker å få ansvar, bli vist tillit. Delaktighet i prosess og beslutninger motiverer til økt innsats og arbeidsglede, rett og slett fordi vi opplever eierskap.

Som agil leder må du naturlig nok bruke coaching som metode for å veilede medarbeiderne. Du skal jo ikke være den som kan alt eller forteller hvordan jobben skal gjøres, men du kan være den som stiller gode spørsmål, har inspirerende visjoner eller er en det går an å «kaste ball» med for å drive arbeidet videre.

Agil ledelse er en flott måte å styrke medarbeiderskap på, for det handler om å ta ansvar, ikke overlate alt til lederen.  Dessuten er fornøyde medarbeidere et veldig godt utgangspunkt for rekruttering om man klarer å formidle til mulige kandidater hvordan det faktisk er å jobbe agilt. Erfarne medarbeidere kan også være verdifulle å ha med seg inn i rekrutteringsprosesser.

 

Du kan være den som stiller gode spørsmål, har inspirerende visjoner eller er en det går an å «kaste ball» med for å drive arbeidet videre.

 

Agilt eller mekanisk

De viktigste forskjellene på henholdsvis det agile lederskapet og det vi kan kalle det tradisjonelle eller mekaniske, kan beskrives slik:

Kundeorientert i stedet for eierorientert

Indre motivasjon i stedet for belønningssystem

Tillit i stedet for kontroll

Rask tilpasning i stedet for nøyaktig planlegging

Det er ingen tvil om at agilt lederskap krever en del av dine sosiale egenskaper og ferdigheter. Fleksibilitet, evne til å lytte, gi gode tilbakemeldinger, coache og fokusere både på kunder og medarbeidere krever sitt, men det kan bli dyrt å la det være.

Kilder: ledarskap.com, lead.eu og smidigpodden