Usikkerhet: Mann sitter foran en PC og ser usikker ut.
USIKKERHET

Ikke la frykt ødelegge!

Opplever du frykt og usikkerhet knyttet til jobben som leder? Da er du ikke alene. Her får du gode råd om hvordan du kan bli tryggere selv, og skape et arbeidsmiljø uten frykt for å feile.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Alle føler vel fra tid til annen at det er vonde følelser, usikkerhet og frykt eller angst knyttet til jobben – enten vi er ledere eller ikke. Når disse følelsene får overtaket kan det skape store problemer, som slitsomt tankespinn, søvnløshet, mye stress, lavt energinivå og følelsen av ikke å være helt til stede i eget liv. Da er det på høy tid å ta grep. Lederutvikler Kristine Øverby har hjulpet mange med slike utfordringer:

– Disse erfaringene går direkte på selvfølelsen. Du mister mestringsfølelsen. Troen på deg selv, og den indre dialogen blir mer og mer negativ og ødeleggende.

Bevisstgjøring

Øverby forteller at hun gjerne jobber i tre-fire måneder for å løse opp i slike negative følelser:

-For å håndtere frykt, angst og usikkerhet er det viktig å finne tak i kjernen, hva det egentlig handler om. Hvilke situasjoner opplever du som vanskelige, frustrerende, stressende eller irriterende?

Hun mener det i bunn og grunn handler om tankene våre og hva vi tror på. Det kan være ubevisste overbevisninger som fører til at vi tolker og reagerer som vi gjør. Vi går rett og slett ofte på autopilot, og det kan være en liten jobb å bryte med gamle tankemønstre. Hun går for eksempel ut fra noen overbevisninger den enkelte har, og graver i bakgrunnen for dem. Du kan ha en idé om at du «ikke gjør annet enn å jobbe». Men hvorfor opplever du det slik? Eller hvorfor er du egentlig konstant redd for ikke å være god nok?

 

Mye usikkerhet

Øverby mener det er viktig å ta tak i disse negative følelsene. Hun anbefaler å søke veiledning hos noen som kan hjelpe. Mange tror de er alene om problemene og derfor dramatiserer situasjonen unødig.

En svensk undersøkelse viste nylig at en av fem ledere er redde på jobben hver eneste uke, og sju av ti hver måned. Den største frykten er å ikke mestre lederjobben. Lederne som deltok i undersøkelsen rapporterte om både tiltaksløshet og søvnproblemer som følge av nervøsiteten. 20 prosent av dem mente at frykten deres gikk utover medarbeiderne.

 

Det er rett og slett en viktig lederoppgave å synliggjøre at det begås feil, og overbevise om at det er en del av veien framover.

 

Feil må til

Det er med andre ord mange som har noe å jobbe med, og det vil lønne seg. Organisasjoner som evner å skape psykologisk trygghet har større suksess, viser nye forskning, utgitt i boka The Fearless Organization av professor Amy Edmondson ved Harvard Business School. I en organisasjon uten frykt er det lov å gjøre feil, snakke åpent og stille spørsmål. Og skal medarbeiderne bli trygge, må lederne også vise den samme atferden, og ikke forsøke å framstå som ufeilbarlige. De må være gode forbilder, gi rom for prøving og feiling, slik at kreativiteten får blomstre.  Det er rett og slett en viktig lederoppgave å synliggjøre at det begås feil, og overbevise om at det er en del av veien framover.

Skal du som leder klare det, må du ha trygghet nok, og akseptere at veien til målet sjelden går rett fram. Går du selv rundt med mye frykt, angst eller usikkerhet, kan den jobben bli vanskelig. Så hva kan du gjøre? Her er noen tips:

  • Bli bevisst dine egne negative tankemønstre – oppsøk hjelp om du trenger det.
  • Våg å vise usikkerhet. Ingen liker det perfekte.
  • Vær åpen om feil du har gjort, og hva du har lært av dem.
  • Synliggjør at det er gjennom feil man lærer.
  • Vis at du verdsetter medarbeidernes åpenhet og ærlighet.
  • Stol på deg selv, og vis medarbeiderne tillit.

 

Kilder: ledernytt.no, chef.se og magasinet Chef