Norsk Ledelsesbarometer

I disse yrkene har ledere størst innflytelse

Hvor stor innflytelse ledere har på jobben, varierer fra bransje til bransje. Se hvordan ledere i din bransje opplever det.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
NTB Scanpix
Dato

Hvor stor innflytelse ledere har på sin egen arbeidssituasjon og på styring og organisering av bedriften, varierer veldig. Mens bare 15 prosent av ledere i olje- og gassbransjen sier at de har stor innflytelse på jobben, sier 80 prosent av ledere i barnehager det samme. Det kommer fram i den siste delen av Norsk Ledelsesbarometer for 2016. Årsaken til at færre ledere i olje- og gassbransjen svarer at de har innflytelse på arbeidssituasjonen, er trolig et resultat av store omstillinger i bransjen etter oljeprisfallet i 2014, står det i rapporten. Mens årsaken til at ledere i barnehagene opplever at de har større innflytelse, er fordi de ofte er små organisasjoner hvor mange av de som svarte på undersøkelsen er styrere.

I industri og olje- og gassbransjen er det flere av lederne som ikke opplever at de har stor innflytelse på virksomheten. Det viser resultatene i Norsk Ledelsesbarometer.

Mer makt i toppledelsen

Av de 3263 Lederne-medlemmene som deltok i undersøkelsen, svarer i gjennomsnitt 45 prosent at de har stor innvirkning på arbeidssituasjonen. Dette er en liten økning sammenlignet med året før – men fortsatt mye lavere enn hva lederne svarte i 2009. Årsaken til dette er blant annet at flere bedrifter har fått utenlandske eiere og at makt og innflytelse i større grad samles i toppledelsen i bedriftene, står det i rapporten. I norskeide bedrifter opplever 36 prosent av lederne at de har god innflytelse, mens kun 19 prosent svarer det samme i bedrifter som er eid av utenlandske aktører. Undersøkelsen viser at jo mindre virksomheten er, desto større er sjansen for at lederne opplever at de har stor innflytelse. Det går et klart skille mellom bedrifter med færre eller flere enn 50 ansatte.

Nysgjerrig på ledelsesnyheter?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Mer innflytelse blant medlemmer

Men selv om innflytelsen er lavere i noen bransjer, viser undersøkelsen at medlemmer av Lederne har betydelig større innflytelse på styring og organisering i norskeide bedrifter enn de som ikke er medlem. Sammenlignet med Medbestemmelsesbarometeret som ble gjennomført blant mange arbeidstakerorganisasjoner i fjor, som sammenligner Ledernes medlemmer med arbeidslivet generelt, har 88 prosent av Ledernes medlemmer innflytelse på egen arbeidssituasjon, mot 77 prosent i Medbestemmelsesbarometeret. Også når det gjelder arbeidsorganisering har Ledernes medlemmer mye større innflytelse enn i arbeidslivet generelt. Mange av medlemmene har mellomlederstillinger og fordeler arbeidsoppgaver og organiserer arbeidsprosesser i bedriftene.

Rapporten blir tilgjengelig for offentligheten i midten av mars. Da kan du blant annet også lese hvor mange som har opplevd kritikkverdige forhold på jobben, og hvorfor flere kvier seg for å melde i fra om forholdene.

 


 

Store forskjeller

Barnehage på topp og olje og gass i bunn. Her ser du i hvilke bransjer Lederne-medlemmer opplever at de har størst innflytelse på styring og organisering av bedriften de jobber i:
 • Barnehage (80 %)
 • Organisasjoner (61 %)
 • IKT og media (58 %)
 • Offentlig virksomhet (56 %)
 • Luftfart (46 %)
 • Energi og elektro (41 %)
 • Fiske og havbruk (38 %)
 • Handel, service og reise (37 %)
 • Bygg og anlegg (35 %)
 • Bryggeri og næringsmiddel (29 %)
 • Vekst og attføring (27 %)
 • Mekanisk industri (24 %)
 • Prosessindustri (16 %)
 • Olje, gass og rederi (15 %)
(Prosentandelen viser andel ledere som sier de har mye innflytelse på styring og organisering av virksomheten. Tallene er hentet fra Norsk Ledelsesbarometer 2016.)
Publisert i Ledertips