FEDJE TRAFIKKSENTRAL

Kan fjernstyrt tilstedeværelse erstatte fysisk nærhet?

Hele førti millioner tonn råolje passerer trafikksentralen på Fedje årlig. En ulykke her kan være en gigantisk miljøkatastrofe. Nå skal kanskje trafikksentralen stenges.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Helge Hansen
Dato

En gasstanker er på vei ut fjorden fra Mongstad. Den har lagt ut på sin jomfrutur, fulladet med en voldsom sprengkraft. Propan og butan. Plutselig mister gasstankeren maskinkraft. Operatøren på trafikksentralen på Fedje ser hva som skjer med det blotte øyet, og spør kapteinen om han trenger assistanse. Svaret er Nei. Operatøren tilkaller likevel en taubåt. Gasstankeren driver raskt mot land, konsekvensen kan bli en kolossal eksplosjon. Bare to minutter fra land får den assistanse. Nærhet til dramaet gjør at katastrofen blir avverget.

Utreder overvåkning

Et forebyggende perspektiv. Det er hva dette handler om. Så ulykker ikke skjer. Man kan aldri bli hundre prosent sikker, det viser Serverulykken i dette området i 2007. Det kostet 220 millioner kroner å rydde opp, og da var det vel og merke kun drivstoffet til båten som rant ut i fjorden. Nå vurderes overvåkningen, den er til utredning i Kystverket. Ordfører i Austrheim, Per Lerøy, har jobbet i Statoil på Mongstad i 25 år og vært ordfører i fire. Han er opptatt av at ledelsen i Kystverket og Samferdselsministeren må spille med åpne kort.

fedje1
Kysten må da være mer verdt enn å overlate en slik giganttrafikk til fjernovervåking uten å ha belyst alle konsekvenser, sier Austrheim-ordfører Per Lerøy.

– Vi befinner oss i det mest ulykkesutsatte området langs hele Norges kyst. Sånn har det vært i førti år, og sånn vil det fortsette å være i førti nye år. Dette er et område med stor trafikktetthet. Å stenge trafikksentralen og gå glipp av den fysiske nærheten sentralen har til trafikken, vil være en sikkerhetssak i forhold til potensielt store miljøkatastrofer. I dag opplever jeg at sentralen praktiserer den proaktive HMS-ledelsen som er helt nødvendig i en slik sammenheng, sier Lerøy.

 

God ledelse er å la dem som opplever nestenulykker komme til orde.

Per Lerøy, Ordfører i Austrheim

 

Han har stor tillit til ledelsen av trafikksentralen på Fedje. De har den maritime og lokale kompetansen som kreves, og har hindret flere ulykker. Det handler om å forstå hvordan folk reagerer på det som blir varslet av sentralen, og hvilken respons sentralen får på sine gode råd. Kulturforskjellene om bord er store, og i sikkerhetssituasjoner er misforståelse på grunn av kulturforskjeller et livsfarlig prosjekt. Bokstavelig talt. Nettopp derfor er det vesentlig at den lokale stemmen blir hørt.

Kortene til brystet

– Det er viktig at alle impliserte tidlig blir koblet inn som høringsinstans. Nå vet vi ikke hva som skjer, de ansvarlige sentralt holder kortene til brystet, og det gjør meg bekymret. Jeg ser en usunn sentraliseringskåthet på andre områder, og er redd det også skal ramme kystovervåkningen. God ledelse er å la dem som opplever nestenulykker komme til orde. I 2014 passerte hele 93250 fartøyer trafikksentralen på Fedje, av dem 5600 tankere med stor miljørisiko i lasten. Kysten må da være mer verdt enn å overlate en slik giganttrafikk til fjernovervåking uten å ha belyst alle konsekvenser, sier Lerøy.

fedje3
Senioringeniør Arent Wiken, ordfører i Fedje, Kristin Handeland og Austrheim-ordfører Per Lerøy skuer utover fjorden.

Virksomhet i vekst

Med sikkerheten på Mongstad som arbeidsområde, er Odd Mikal Søreide i Statoil vitne til at 2000 skip anløper havnen årlig. Nå skal virksomheten ved CCB Mongstad økes, som følge av ny kontrakt med Statoil. Samtidig er også skipstrafikken i nære industriområder økende. Industrivekst har erobret et område der folk for ikke mange tiår siden livnærte seg av jordbruk, fiske og skipsfart. Søreide er en svært samfunnsengasjert leder med sterke personlige oppfatninger om det som nå står i fare for å skje med kystovervåkningen.

– De lederne som vurderer dette, må sikre nødvendig åpenhet for risikomomentene som eksisterer, så det blir mulig å ta en fornuftig avgjørelse. Én ting er at det kan være mulig å fjernovervåke teknisk sett, men er det godt nok sett i lys av mulige konsekvenser?

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Han mener faren i slike sammenhenger er at avgjørelser tas på bakgrunn av synsing, og det resulterer i svært lite bærekraftige løsninger. Hans råd til de lederne som styrer denne prosessen er derfor å være raus i sin åpenhet når det gjelder høring.

– Naturen og befolkningen i dette fantastiske kystområdet fortjener det, sier Søreide.

Ledelse i makroperspektiv

To ledere. Begge selvsagt påvirket av sine lokale perspektiv. Likevel. Engasjementet går langt utover å sikre noen få arbeidsplasser. Det handler om å se overvåkningen av kysten i et makroperspektiv. En kyst der Nord-Europas nest største havn målt i tonnasje befinner seg. Et værhardt område. En særegen natur.

Her ligger livsgrunnlaget for mange næringer og enda flere mennesker. Begge lederne snakker om nærhet. At teknologien ikke trumfer menneskelig nærhet. Uønsket atferd kan sees med en kikkert. Men ikke fjernovervåkes før den er på radaren – da kan det være for sent.

 


 

93 250

fartøyer passerte trafikksentralen på Fedje i 2014

5600

Av disse var 5600 tankere med stor miljørisiko i lasten

Publisert i Ledertips