Slik lykkes du med hybridkontor
NY NORMAL

Klar for den nye «hybridhverdagen» på jobb?

Dagene da vi kun var på kontoret er over, nå er det en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk oppmøte som gjelder! Men hva skal egentlig til for å lykkes med hybridkontoret?

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Dato

Den «nye normalen» i arbeidslivet er i ferd med å få fotfeste. Ifølge Arbeidsforskningsinstuttet (AFI) ønsker hele syv av ti å fortsette med hjemmekontor etter pandemiens slutt. Hybridkontoret åpner for større fleksibilitet, flere digitale møter, nye samarbeidsformer og ansatte som i større grad enn tidligere er spredt.

Selv om hybridkontoret gir en rekke nye muligheter, kan det også by på utfordringer. Det er særlig to faktorer du bør tenke på:

 1. Kommunikasjon

En av de mest sentrale utfordringene er kommunikasjon, skal vi tro seniorforsker Siri Yde Aksnes ved AFI, OsloMet. Hun har sammen med Mari Holm Ingelsrud ledet et prosjekt som har kartlagt omfang og konsekvenser av hjemmekontor under pandemien.

En rapport fra konsulenthuset McKinsey viser det samme: der trekkes tydelig kommunikasjon og involvering frem som svært viktig. Å gi tilstrekkelig informasjon om hvordan den nye arbeidshverdagen vil bli fremover, bør derfor være et viktig fokusområde for ledere i tiden som kommer.

Det handler om å definere hva som menes med et hybridkontor for deg, kommunisere tydelige retningslinjer, involvere de ansatte i prosessen og kommunisere hva du som leder gjør for å sikre at alle er inkludert og tilgjengelig.

Ønsker du å bli bedre på å kommunisere? Last ned en av våre gratisbøker!

Ønsker du å bli medlem i Lederne?

Les mer og meld deg inn her.

 1. Teknologi

Foruten tydelig kommunikasjon, må ledere sørge for at teknologien er på plass. Hybridmøtene med noen på skjerm og noen til stede fysisk forsvinner ikke med det første. For en best mulig opplevelse er det enkle grep som skal til:

 • Ta i bruk to skjermer. Det gjør det enklere å inkludere digitale møtedeltagere på den ene skjermen, og vise dokumenter og presentasjoner på den andre skjermen.
 • Involver alle. Ettersom enkelte deltar digitalt, bør lederen sørge for å dra de ansatte inn i samtalen. Still gjerne direkte spørsmål til dem som deltar på skjerm.
 • Test lyden. God lyd både digitalt og i rommet er viktig for å unngå misforståelser og sikre at alle får med seg det som blir sagt.
 • Sørg for at alle synes. Det er viktig at alle som deltar ser hverandre. En idé er å sitte i en u-form fremfor å sitte på rekke og rad.
 • Utnevn en møteleder. Da har du alltid en person som har ansvar for at møtet blir gjennomført på en skikkelig måte og at alle blir hørt og sett.

Lyst på flere ledelsesnyheter og tips?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

5 tips for å lykkes med hybridkontoret

 • Tid og involvering. Ikke ta forhastede beslutninger og involver de ansatte i prosessen.
 • Vær oppmerksom. Vær obs på at du ser alle ansatte – også de som sitter mye på hjemmekontor.
 • Vis tillit. Mer tillitsbasert og resultatfokusert ledelse egner seg godt når ansatte kombinerer fysisk og digital tilstedeværelse i større grad.
 • Sosiale samlinger. Sørg for sosiale samlinger med fysisk oppmøte. Det bidrar til å bygge god internkultur.
 • Sunn balanse. Vær obs på balansen mellom jobb og fritid for dine ansatte. Husk at en del grenser kan være visket ut i løpet av pandemien.

Kilder: Oslomet/AFI, Chef, Dale Carnegie.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Arbeidsmiljø, Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.