Konflikter: Mann og kvinne i silhuett mot et vindu krangler.
ARBEIDSMILJØ

Hvordan er konfliktnivået på jobben?

Konflikter i arbeidslivet er dessverre svært vanlig, og det fører til sykefravær. Å ta tak i motsetninger og uenigheter før de eskalerer, vil gi et bedre arbeidsmiljø og dermed økonomisk gevinst.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Et høyt konfliktnivå kan ha mange årsaker. Det konfliktene i arbeidslivet har felles, er at de virker ødeleggende. En undersøkelse blant norske ledere, gjennomført av Sariba Consulting både i 2013 og 2018, viser at tre av fire av oss har opplevd konflikter på jobben, og at halvparten av dem har eskalert. Årsakene er dårlig kommunikasjon som fører til misforståelser, dårlig kjemi og dårlig lederskap.

Hva skaper konflikter?

Alle de tre årsakene som er nevnt over, er noe du som leder kan ta tak i, og her følger en mer detaljert sjekkliste over hva som kan skape trøbbel:

 • Et sterkt hierarki med lav takhøyde og en autoritær kultur er den perfekte grobunn for frykt og konflikter.
 • En utpreget kompiskultur bygget på personlige relasjoner kan undergrave lederens autoritet og skape usikkerhet og konflikt.
 • Den usynlige lederen, som unngår å ta tak i konflikter under oppseiling.
 • Store forskjeller i medarbeidernes arbeidsbyrde.
 • En kultur preget av at lederen er et dårlig forbilde for eksempel når det gjelder tonen på jobben.
 • Utydelighet rundt ansvarsområder og uklare forventninger kan gi stress og friksjon mellom medarbeiderne.
 • Mangel på informasjon, særlig i perioder med mye forandring og omorganisering.

 

Konflikter kan skape store problemer om de får lov til å vokse, og undersøkelsene viser at det også fører til sykefravær, selv om det i seg selv ikke er en godkjent sykmeldingsgrunn.

-Tall fra NAV viser at 40 prosent av det legeerklærte sykefraværet er psykologisk betinget og 60 prosent fysisk. NAV sier selv at psykiske plager kan gi fysiske utslag. Dessverre vet vi ikke hvor stor del av fraværet som skyldes jobbkonflikter, sier Saribas leder, Erik Hovden.

Hovden mener at en uenighet utvikler seg til konflikt så snart vonde følelser blir koplet inn. Utfordringen er ofte å håndtere vanskelige følelser fordi de nettopp ikke handler om sak og rasjonell tenkning. Det krever at du som leder ser hele mennesket, går inn i situasjonen med et genuint ønske om å forstå, og at du har tid til refleksjon sammen med medarbeiderne.

 

Tall fra NAV viser at 40 prosent av det legeerklærte sykefraværet er psykologisk betinget.

Erik Hovden

 

Håndtering av konflikter

Kjell Ribert driver Ribert Kultur & Kommunikasjon, og jobber blant annet med konfliktmegling. Han understreker at det er viktig å kjenne seg selv og eget reaksjonsmønster når en konflikt skal håndteres:

-Du må selv finne ut hvem du er, og innse at alle er en del av problemet – inkludert deg selv.  Vi vil alle i større eller mindre grad være vanskelige å ha med å gjøre i ulike situasjoner.

Fire tips til konflikthåndtering fra Ribert:

 1. Slutt å skrive, snakk sammen. Slik kan man blant annet nyansere, ha nytte av kroppsspråk og tonefall og rette opp misforståelser umiddelbart.
 2. Ikke snakk om «de vanskelige menneskene», snakk med dem og unngå sladder.
 3. Finn roen, ved å kjenne dine egne følelser og lær deg å kontrollere eget temperament.
 4. Kjenn dine egne svakheter og vit hva som kan sette deg ut av spill. Takler du det dårlig når noen er sinte eller gråter, kan det nemlig brukes som en hersketeknikk mot deg.

 

Flere fakta fra Saribas konfliktundersøkelse

 • En konflikt gjør deg demotivert, distrahert, sint og frustrert. Det leder til høyere stressnivå og dårlig søvn.
 • Konflikter fører til personlige angrep, sykefravær, samarbeidsproblemer og oppsigelser.
 • Mer enn halvparten kjenner til konflikter som har ført til fravær.
 • Det er store forventninger til at ledere skal kunne løse konflikter.
 • Over 30 prosent mener at de selv i hovedsak ikke har ansvaret for å løse egne konflikter på jobben.
 • Det aller viktigste en leder kan gjøre, er å tørre å ta tak i konflikter.

 

Kilder: chef.se, ledernytt.no og infotjenester.no

Publisert i Arbeidsmiljø