Mann på cirka 40 år, med grått hår og skjegg, sitter med en hånd foran munnen og ser tankefull ut. To andre anes i bakgrunnen.
ARBEIDSMILJØ

Unngå å bli syk av konflikter på jobben

Frykter du uenighet? Da er du ikke alene. Nesten fem av ti velger å styre unna konfliktene på jobben. Det kan koste dyrt.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Scanpix
Dato

Det viser en undersøkelse YouGov har gjennomført for ledertreningsselskapet Dale Carnegie Training.

Mange opplever konflikt som svært ubehagelig. Når vi unnlater å si hva vi mener, fordi vi ikke vil havne i konflikt med noen, kan problemet bare vokse, og i verste fall kan det føre til sykmelding. Faktisk viser undersøkelsen at 14 prosent av oss har vært sykmeldt på grunn av uløste konflikter i arbeidshverdagen – ni prosent korttidsfravær og fem prosent langtidsfravær.

 

Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet han eller hun har. Still spørsmål i stedet for å kritisere.

Dale Carnegie Training

 

14 prosent utgjør 360 000 arbeidstakere, så det er et stort potensiale for å spare både den enkelte, samfunnet og bedriftene for henholdsvis mye ubehag og store summer. Det er fullt mulig å gjøre noe med dette problemet, selv om det i utgangspunktet kan oppleves uoverkommelig for den enkelte. Her er fem gode råd, både til den som skyr konflikter og til den som oppsøker konflikt:

Finn ut hva som gjør at du skyr konflikt

Hvis grunnen til at du unngår å ta opp et tema er frykt for konfrontasjon, kan du analysere konsekvensene av å la være, og vurdere mulige utfall. Vær ærlig, da vil det være lettere å finne argumenter for å ta det opp.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Vær spørrende, ikke konfronterende

Prøv oppriktig å forstå hva det er som gjør at personen har det ståstedet han eller hun har. Still spørsmål i stedet for å kritisere. Kanskje finner dere ut at dere har mer til felles enn dere først trodde, eller at det ligger en misforståelse under.

Vær bevisst på dine egne ordvalg

Sørg for at du viser respekt for den andre personens ståsted ved å anerkjenne det vedkommende sier, uten nødvendigvis å være enig. Ikke gå i fella å avbryte for å hevde ditt eget ståsted. Start heller med et nøytralt, objektivt eksempel slik at den andre blir villig til å lytte.

Ta konflikten ansikt til ansikt

Empati, ansiktsuttrykk og toneleie forsvinner når vi kommuniserer på e-post eller sms. Det kan føles som en enkel utvei.  Ved å ta opp saken ansikt til ansikt får du større respekt, og den andre parten vil i større grad føle seg respektert.

Finn ut hva dere har felles

Til syvende og sist har vi som regel et felles mål i organisasjonen. Det er gjerne veien mot målet det blir uenigheter om. Finn først områdene dere er enige om, enten det er mål, planer, eller til og med irritasjonsmomenter som illustrerer at dere er sammen om dette. Når dere har dette som bakteppe vil det være lettere å anerkjenne hverandres ståsted i konflikten.

Husk at det lønner seg å ta opp problemene så tidlig som mulig. Da løses de ofte før det faktisk blir en konflikt.

Kilde: Dale Carnegie Training

Publisert i Karriere