Kroppsspråk: Blid mann med en selvsikker mine står ute i et vakkert landskap .
KOMMUNIKASJON

Er du bevisst på kroppsspråket?

I løpet av en halvtimes samtale sender vi ut mer enn 800 signaler fra kroppen. Som leder kan du bruke ditt eget kroppsspråk for å skape gode relasjoner. Du kan også lære å tyde kroppsspråk for å fange opp hva som blir sagt mellom linjene.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Haakon Nordvik
Dato

Tidligere politimann Vidar Hansen kaller seg i dag mentalist, og bruker evnene sine i show og foredrag til å tyde kroppsspråk for å finne ut hva folk egentlig mener. Hans spesialitet er å avsløre løgn, og han omtales gjerne som Norges svar på Sherlock Holmes.

– Politijobben handlet stort sett om kommunikasjon med mennesker i ulike situasjoner. Etter hvert som jeg ble klar over hvor mye kroppsspråket hadde å si, begynte jeg å utnytte mulighetene som lå der. Jeg lærte teknikker for å se om folk hadde noe å skjule i trafikkontroller eller ransakinger, og for å avsløre løgn i avhør, forteller Hansen, som i sin tid fikk politiprisen for å ha pågrepet flest kriminelle i Norge. Ledelsen i politiet fikk brev fra folk som nektet å gå i avhør med ham fordi de mente at han så rett gjennom dem.

– Jeg oppdaget at mitt eget kroppsspråk hadde mye å si for hvordan jeg løste oppdragene. Jeg brukte også bevisst kroppsspråk i relasjon med kolleger for å oppnå et godt arbeidsmiljø med tilstedeværelse og positivitet, og være tydelig og klar når situasjonen krevde det, sier han.

I showene sine bruker han de fem sansene for å skape en illusjon om en sjette sans.

– Ved å lese kroppsspråk og bruke intuisjon og husketeknikker klarer jeg å forutse, forstå og påvirke menneskers atferd og handlinger, forklarer han.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Kroppsspråk og omsorg

Ifølge Vidar Hansen fungerer hjernen vår som et isfjell, hvor mesteparten av aktiviteten skjer under overflaten, altså i underbevisstheten.

– Det er en del kroppslige funksjoner du ikke har kontroll over, som pupiller, svette, rødme, ticks, skjelvinger og så videre. Disse tegnene er mer sanne enn ordene vi sier og det gjør det mulig å lese andre mennesker i ulike situasjoner, sier han.

I møte med andre er vi som regel så opptatt av dem at vi glemmer vårt eget bevisste kroppsspråk. Det kan være å riste på hodet, stå med armene i kors eller å himle med øynene.

– Dermed avslører vi oss selv uten at vi er klar over det eller husker å kontrollere kroppsspråket, sier han.

Dine ansatte vil alltid se på deg som en leder. Jo høyere opp du kommer i organisasjonen, desto mer vil du bli vurdert.

– Hvis du vil bli en god leder må du bli vant med at de ansatte evaluerer alt du gjør. Jeg mener også at de beste lederne er de som får medarbeiderne til selv å ønske å gjøre en god jobb. Det gjør de ved å ved å ha god kontakt med dem rundt seg, vise omsorg og ha respekt for sine ansatte, sier Hansen.

Kroppsspråket ditt er viktig for å få vist kompetansen din, at du bryr deg, viser selvtillit og at du er tydelig og klar. Det gjør at du framstår som en troverdig og ekte leder.

– I tillegg er det viktig med kunnskap om kroppsspråk for å «lese» medarbeiderne. En kan si noe, men mene noe helt annet. Er du flink med kroppsspråk er det mulig å fange opp hva som egentlig blir sagt mellom linjene. Dermed kan du skape bedre relasjon til de ansatte, og de føler seg mer sett og hørt, sier han.

 

Hvis du smiler til en person viser det at du bryr deg om den personen, at hun eller han føler seg sett, og du virker også tilgjengelig for en samtale.

Vidar Hansen

 

Tilstedeværelse

Det er tre ting som er spesielt betydningsfullt som leder i kommunikasjon med ansatte: Tilstedeværelse, varme og sterk personlighet.

– Dette er egenskaper karismatiske personer har naturlig, men det er noe alle kan lære seg, understreker Hansen.

  • Tilstedeværelse betyr at du er 100 prosent tilstede i en samtale. Du lytter aktivt, nikker, har god blikkontakt og svarer på det som blir sagt. Hvis du begynner å tenke på noe annet og fokuserer på hva du skal svare, vil den du prater med merke dette, og du kan oppfattes som uinteressert. Bill Clinton er kjent som en person med sterk tilstedeværelse. Han kunne prate med en person i et rom med 200 personer, og den personen følte at han var alene i rommet.
  • Du må vise omtanke og varme overfor medarbeideren du snakker med. Ingenting er så virkningsfullt som å vise empati og det å vise at en virkelig bryr seg om mennesker. Den ansatte vil føle seg verdsatt og sett, og du vil vokse som person i den ansattes øyne.
  • For å framstå som en sterk leder må du vise at du tåler at det blåser på toppen og at du er mentalt sterk. Altså at ingenting kan vippe deg av pinnen, og du klarer å stå oppreist og holde hodet kaldt uansett hvilken situasjon du er i.
Kroppsspråk: Mann står ute i vakkert landskap og ser til siden.
-Jeg oppdaget at mitt eget kroppsspråk hadde mye å si for hvordan jeg løste oppdragene, sier Vidar Hansen om sin egen tid i politiet.

Smil smitter

I tillegg er det viktig å fokusere på smil, blikkontakt og kroppsholdning.

– Det høres banalt ut, men et smil har en utrolig virkning på dem rundt deg, og din egen mentale tilstand. Hvis du smiler til en person viser det at du bryr deg om den personen, at hun eller han føler seg sett, og du virker også tilgjengelig for en samtale. I tillegg skjer det fysiske reaksjoner i kroppen til den du smiler til. Du aktiviserer speilingsrefleksen i hjernen, og du vil sannsynligvis få et smil tilbake. I tillegg øker smilet temperaturen i kroppen til den som blir smilt til, hjertet begynner å slå raskere og blodtrykket stiger. Og du opplever selv de samme gode fysiske reaksjonene når du får et smil tilbake, sier Hansen.

 

En god holdning

Å ha en god kroppsholdning har også mye å si for hvordan du blir oppfattet.

– God kroppsholdning vil si at du er rett i ryggen, litt ut med brystkassen, tar hendene opp av lommene, og står med skulderbrede ben. Da framstår du med selvtillit, viser at du ikke har noe å skjule, og du frigjør hendene for å gestikulere.

Ansiktsuttrykk, stemmeleie og kroppsspråk er altså med på å avsløre hva vi egentlig mener, uavhengig av hva vi sier.

– Noe er ubevisst, mens noe er bevisst. Vi er stort sett opptatt av andre og glemmer oss selv. Jeg kaller det å «lekke» informasjon i en samtale. Det er vår oppgave å lese den informasjonen som er foran oss, og det kan vi trene på ulike teknikker for å klare, sier Vidar Hansen.

 

Hva er kroppsspråk?

  • Alt vi gjør med kroppen uten å si noe. For eksempel hvordan vi står, går, sitter, i tillegg til våre gester og fakter.
  • Det er også hvordan vi stiller oss opp i forhold til andre mennesker, kalt distanse eller intimsone.
  • Noe av kroppsspråket er universelt, for eksempel ansiktsuttrykkene. Vi har sju ansiktsuttrykk, og de er like i hele verden. Et sint ansiktsuttrykk er likt om du er i Norge eller Afrika.
  • Noe av kroppsspråket og faktene er kulturelt betinget. For eksempel er det å sitte med en fot hvilende over kneet og vise undersiden av skoen for en person veldig uhøflig i den arabiske delen av verden, mens det er en vanlig sittestilling i Vesten. Tommel opp kan bety forskjellige ting alt etter hvor vi er i verden.

 

Kroppsspråk og status

Status er viktig fordi det forteller mye om hvem du er som person.

Høystaustus: Person med tydelig kroppsspråk. Smiler mye, har god blikkontakt, omtanke for andre, har humor, men kan også være bestemt og gi tydelige beskjeder. Michelle Obama har høy status i kraft av å ha vært førstedame i USA, men hennes status har først og fremst med kroppsspråk og det non-verbale hun utstråler å gjøre. Hun er varm og smilende i intervjuer, men i taler og liknende kan hun være tydelig og bestemt. Hun er en person du får umiddelbar respekt for. I tillegg er hun alltid velkledd og stilig.

Lavstatus: Person som smiler lite, ser mye i bakken, snakker lavt og utydelig og har lite kroppsspråk. Kler seg ofte anonymt og «kjedelig». Det ekstreme eksempelet her er Manuel fra serien «Hotell i særklasse». Han var en «unnskyld at jeg er til»-type, som er typisk lavstatus.

Falsk høystatus: Når en person prøver å utgi seg for noe han eller hun ikke er – å overdrive kroppsspråket for å framstå som høystatus. Dette blir ikke naturlig og det «snakker deg ned» som person fordi folk ikke opplever deg som ekte.

 

Kilde: Vidar Hansen

Publisert i Ledertips