Sparre: To menn sitter og snakker ved et bord utendørs.
DEN GODE SAMTALEN

Har du gode sparringspartnere?

Vi gjør alle lurt i å lytte til kloke hoder rundt oss. Ikke minst i lederrollen er det behov for å sparre med andre og be om råd før viktige avgjørelser skal tas.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det å ha et nettverk av mennesker i livet som du kan sparre med og kanskje be om motforestillinger fra, kan ha stor verdi – både i jobbsammenheng og privat. Andre kan ha helt nye innfallsvinkler enn deg, og på den måten bidra til at du utvider horisonten, og kan komme til å ta bedre beslutninger.

Vær smart!

Du blir oppfattet som smartere om du ber om råd enn om du ikke gjør det, så vær ikke redd for å virke svak og ubesluttsom om du ønsker å sparre.

– Folk liker faktisk å bli spurt og gir deg gjerne råd. Ved å spørre andre om deres råd, styrker du selvtilliten til den du spør. Den som blir spurt, får et bedre inntrykk av deg. Andre vil oppfatte deg som mer kompetent om du spør om hjelp til å løse vanskelige oppgaver enn lette oppgaver. Du blir vurdert som mer kompetent om du spør om råd fra eksperter enn fra ikke-eksperter, har fagsjef for forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Audun Farbrot, skrevet i Dagsavisen. Han viser til studier som er gjort av forskeren Alison Wood Brooks ved Harvard Business School.

Lederne-medlem Torill Gjelsvik Tombre oppfordrer ferske ledere til å skaffe seg et godt nettverk.

Om du velger å kalle nettverket av folk du kan sparre med for mentorer eller gode samtalepartnere, er opp til deg, men de må kunne bidra positivt. Det kan for eksempel innebære at en god mentor:

 • er tilstrekkelig forskjellig fra deg, og gjerne har andre arbeidserfaringer enn deg.
 • bør ha flere interesser og ikke være ensidig opptatt av jobb, rett og slett fordi en slik person vil utvikle seg på flere områder og har mer å by på.
 • kan dytte deg ut av komfortsonen fordi det vil føre deg videre.
 • er ærlig med deg når han eller hun mener du tar feil eller er på vei til å ta ukloke valg.
 • evner å reflektere over eget liv, og lærer noe av erfaringene.
 • vil deg vel, er empatisk og gleder seg over å se deg lykkes.

 

Den gode samtalen må bygge på respekt, ærlighet, åpenhet, meningstoleranse og nysgjerrighet.

 

Hvem trenger du å sparre med?

Det er også mulig å tenke seg mentorenes egenskaper på en litt annen måte, at de har spisskompetanse du trenger. Det er opp til deg i din situasjon, men poenget må være at de kan gjøre deg bedre. Kanskje trenger du:

 • en kreativ, nyskapende person som kan utfordre deg.
 • en pragmatiker med sunn skepsis til nye prosjekter
 • et yngre talent, nesten som en omvendt mentorordning.
 • en som er kjempegod til å bygge nettverk, om du selv sliter med det.
 • en person som er der du ønsker å være om fem år.

Om du vil utvikle deg og ta gode valg, er det en stor fordel å sette pris på den gode samtalen. Og skal den bli nettopp god, er det noen kriterier som er avgjørende. Den må bygge på respekt, ærlighet, åpenhet, meningstoleranse og nysgjerrighet.

Ledernes egen generalsekretær, Morten Slungård, har uttalt følgende kloke ord:

-Ta ikke store beslutninger alene. Skaff deg eksterne sparringspartnere, et nettverk av samtalepartnere, gjerne også privat. La beslutninger modnes.

Kilder: chef.se, ledernytt.no og arbeidsom.no

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips