Ledere: Kvinne står lent over en hylle i et kontorlandskap, og smiler til fotografen.
LEDELSE OG KJØNN

Kvinner på topp igjen

Enda en gang har store studier vist at kvinnelige ledere oppnår bedre resultater enn menn på de fleste områder. Runar Heggen, daglig leder i Teamwork og erfaren rådgiver innenfor ledelse, tror forskjellene vil bli mindre.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix og Fartein Rudjord
Dato

Ifølge en amerikansk studie presentert i Harvard Business Review,i som har undersøkt ledere på ulike områder med svar fra både overordnede og medarbeidere, viser at kvinnelige ledere blir vurdert høyere enn sine mannlige kolleger i 17 av 19 kategorier. På områdene strategisk utvikling og teknisk eller profesjonell ekspertise, gjør mennene det best. Resultatene er de samme uavhengig av virksomhetsområde og hierarkiet i organisasjonen.

De amerikanske funnene stemmer overens med norsk forskning, som viser at kvinner i større grad enn menn har personlighetstrekk som gir et godt utgangspunkt for å være effektive ledere.

Også i 2017 skrev vi om en studie som viste mye av det samme.

Fire av fem

BI-professorene Øyvind L. Martinsen og Lars Glasø har gjennomgått data om personlighetstrekk fra over 2900 norske ledere, hentet fra AFFs omfattende lederundersøkelse. Den viser at kvinnelige ledere gjennomsnittlig har høyere verdier enn menn på fire av de fem personlighetstrekkene som internasjonal forskning viser er viktig for å være en effektiv leder. Innenfor det siste punktet på lista gjør menn det bedre.

  • Evne til å ta initiativ og være tydelig og kommunikativ
  • Evne til nytenkning og nysgjerrighet
  • Omsorg og omgjengelighet
  • Evne til å jobbe planmessig mot mål
  • Evne til å tåle press og stress i jobben

Mister nyansene

Runar Heggen er skeptisk når det blir lagt stor vekt på forskjellene mellom mannlige og kvinnelige ledere. Han frykter at nyansen blir borte. Han mener det ikke er sikkert at ulikhetene er så store fordi man vet lite om dybden i forskjellene.

-Likevel er det klart at det skjer endringer. Den tradisjonelle maskuline, dominerende og autoritære lederen stemmer dårlig med det vi i dag forbinder med tillit og relasjonsbasert ledelse. Jeg er ganske sikker på at i neste generasjon ledere blir det i mindre og mindre grad fokusert på om du er mann eller kvinne. De som blir morgendagens ledere, uavhengig av kjønn, vil måtte være følelsesmessig stabile, og ha gode sosiale evner (men ikke nødvendigvis være ekstroverte). Samtidig som de er resultatorienterte og tør å prøve ut nye ideer, sier Heggen.

Han treffer mange ledere, i alle aldre i sin rådgivende virksomhet.

-Min opplevelse er at unge mennesker som har personlighet og ambisjoner for ledelse, over tid evner å utvikle en trygghet for å slippe til medarbeiderne sine, uavhengig av kjønn. Samtidig kan unge ledere ha ekstra behov for støtte og opplæring fra sine ledere igjen, sier Heggen.

 

Jeg er ganske sikker på at i neste generasjon ledere blir det i mindre og mindre grad fokusert på om du er mann eller kvinne.

Runar Heggen

 

Samfunn i endring

Han mener unge gutter i dag, i langt større grad enn i generasjonen før, tør å spille på hele registeret sitt av følsomhet og personlighet. Og det skaper trygghet og mange av disse sidene har tidligere vært forbeholdt kvinner og det feminine:

-Undersøkelser blant unge gutter viser at det skjer store endringer i hvordan unge menn i dag kan snakke åpent om følelser, utrygghet og egen sårbarhet. Selv om vi fortsatt har en vei å gå.

Samtidig har det, etter Heggens mening, kunnet bli feilaktige tolkninger av at følsomhet og empati står i motsetning til å være ambisiøs, målrettet og resultatorientert.

-I dagens arbeidsliv trenger vi ledere som tør å være sårbare og vise tillit til sine medarbeidere. Det skaper grunnlag for medarbeidere som ønsker å ta ansvar og vise initiativ, som igjen bidrar til gode resultater.

Ledere: Blid mann står utendørs foran en hekk.
Den tradisjonelle maskuline, dominerende og autoritære lederen stemmer dårlig med det vi i dag forbinder med tillit og relasjonsbasert ledelse, slår Runar Heggen fast.

Mer like som ledere

Han mener dagens kvinnelige ledere på mange måter har måttet bevise mer enn sine mannlige kollegaer for å få posisjoner:

-De har kanskje brøytet vei for neste generasjon kvinnelige ledere, som igjen er noe av årsaken til disse resultatene. I tillegg har det blitt mer aksept blant unge for at maskulinitet og feminitet sammen skaper en sunn helhet.

Disse to faktorene, at kvinner i ledelse blir mer og mer vanlig og at gutter vokser opp med større aksept for følelser og sårbarhet, vil gjøre at diskusjonen om hvem som er best av kvinnelige og mannlige ledere vil bli mer uaktuell, mener Heggen:

-Det er etter min mening en sunn utvikling hvor vi kommer vekk fra at leder nesten må ha umenneskelige evner. Alle er medarbeidere og noen medarbeidere har et lederansvar. Ledere er ikke spesielle mennesker. De er alminnelige mennesker med et spesielt ansvar.

 

Kilder: chef.se og dagensperskeptiv.no