Motivasjon: Fire kolleger, to kvinner og to menn, har en hyggelig prat på jobben.
MOTIVASJON

Er du en raus og vennlig leder?

Dersom du tar vare på medarbeiderne dine, og ikke bare er opptatt av oppgavene som skal løses, er det stor sjanse for at resultatene blir gode. Raushet er nemlig et fellestrekk ved alle de ledelsesstilene vi vet virker best.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Å gi ansvar, være støttende, legge til rette for utvikling og by på utfordringer med utgangspunkt i medarbeidernes styrker er en god oppskrift. Det samme gjelder å bidra til motivasjon, mening og gode mestringsopplevelser. En god relasjon gjør susen. Den er dessuten nyttig å ha om det skulle oppstå en krise. Da kjenner du medarbeideren og utfordringer kan lettere løses i et godt samarbeid.

De lederne som i størst grad er rause overfor medarbeiderne, på en måte som skaper gode resultater, er de såkalt prososiale lederne. De ønsker å hjelpe andre til å få dekket sine behov og oppnå mål. Det skriver professor i organisasjonspsykologi ved BI, Linda Lai.

Hun skriver også at prososiale blir enda mer støttende som ledere, mens de som er lite prososiale blir mindre rause og mer selvopptatte i lederrollen.

Raushet avler raushet

Lai trekker fram en stor fordel ved å satse på rause ledere: De påvirker medarbeiderne til å bli rausere og mer støttende overfor hverandre. Det igjen fører til at de deler kompetanse og spiller hverandre gode. Rause ledere bruker makten de har til beste for andre og felles måloppnåelse. Selvopptatte ledere misbruker oftere  makt og dreper motivasjon.

Flinke ledere og forskere innenfor faget ledelse, vet mye om hva som kjennetegner ledere som skaper trygghet og bidrar til effektivitet. Likevel er det mange arbeidstakere som blir utsatt for dårlige lederes kontrollbehov, og sliter med motivasjonen.

 

Det er faktisk vennlighet, og i mindre grad det å være pliktoppfyllende, som kjennetegner en effektiv leder.

Christopher Birknes

 

Hva skaper motivasjon?

Studier viser at personlighetstrekkene utadvendt og pliktoppfyllende ofte vektlegges ved lederansettelser. Mens det faktisk er vennlighet, og i mindre grad det å være pliktoppfyllende, som kjennetegner en effektiv leder. Det skriver Christopher Birknes, HR-sjef i SAS.

Han mener at med vennlighet og ekte interesse for medarbeiderne, kommer mye av seg selv, fordi vennligheten skaper prososial motivasjon i organisasjonen.

Ønsket om å bidra overfor andre, gjøre en forskjell, styrker også medarbeiderskapet og motiverer til å ta ansvar.

Kilder: ledernytt.no og industrienergi.no

Publisert i Ledertips