En mann som leser en bok
Innsikt

Dette gjør bøker med ledere

Hvordan påvirker egentlig lesing hjernen vår? Skal vi tro forskning, bør ledere lese mer for å bli enda bedre i rollen sin. Men hva bør du lese, og hvorfor?

Tekst
Redaksjonen
Foto
Adobe Stock
Dato

Lesing gir deg inspirasjon til nye idéer, og kan brukes som verdifulle utgangspunkt til interessante samtaler, og til å utfordre dine egne forutinntatte meninger om miljøet du opererer i. Ikke minst til å motarbeide selvsentrering og sneverhet.

Som leder vil det alltid være et område du kan bli bedre på. En måte å utfordre deg selv og dine egne erfaringer på, er å lese om hvilke tanker og erfaringer andre ledere har hatt. Lesing kobler deg av i en stressfylt hverdag, og lar deg sette dine egne erfaringer i et nytt lys. Vi har satt sammen konklusjonene til en rekke relevante og anerkjente studier om fordelene ved å lese. Her er noen av de beste grunnene til at ledere bør sette av tid til å lese mer.

– Lesing utvider horisonten din

Bøker kan gi deg innsikt i andres reiser, kunnskap, og tankevirksomhetene til suksessrike folk og selskaper, ofte fra andre kulturer. Det er alltid noe å lære fra andres måte å tenke omkring ledelse på.

– … gir deg innovative ideer

Visste du at det finnes 10 måter å anerkjenne din avdeling på, noe som igjen kan resultere i en økning i motivasjonen deres på 30 prosent?  Vet du hvordan du kan sette sammen produktive team ved hjelp av å kartlegge avdelingens personligheter? Vet du hvorfor du burde ha møter mens man går en tur? Slike svar får du hvis du er oppdatert på bøker om ledelse.

Les også: 3 bøker som utvikler deg som leder

– Bøker og ideer innbyr til samtaler

Hvordan du innleder og opprettholder interessante samtaler er avhengig av ny og relevant informasjon, som kan være verdifull for både deg og samtalepartneren din. ”Leste du boken om…?” eller ”Har du lest mye av forfatteren…?” sier mye om dine valg og dine interesseområder – noe som kan fremme nærere relasjoner til dine forbindelser.

– Lesing gir oss perspektiv

Det er viktig å få nye impulser, særlig for å unngå å tenke i de samme banene som du alltid har gjort. Man blir vant til å tenke lineært, og nettopp derfor er det veldig viktig å fylle på med alternative synspunkter om et tema. Dette er avgjørende med tanke på å høste inn flest mulige sider av et tema før du skal ta et standpunkt. Kan hende at du glemmer et perspektiv du kanskje ikke hadde tenkt på – fra kundens side? Det er lett å få skylapper og tunnelsyn når du har mye ansvar som leder. Lesning gir deg trening i å tenke alternativt.

– … trener våre teoretiske og praktiske evner

I en tid der vi kontinuerlig er i kontakt med sosiale medier, er det vanskelig å minne seg selv på å fordøye den enorme mengden med informasjon vi tar inn. Selvbevissthet og selvreflekterende tenkning er minst like viktig som å utføre ideer i praksis. Refleksjonene du gjør deg før du iverksetter en plan, krever at du trener på å visualisere ideen i din egen fantasi, for så å planlegge hvordan den skal bli implementert. Denne øvelsen gjøres i ditt eget hode, og er en avgjørende faktor for å lykkes i den praktiske virkeligheten.

Gå ikke glipp av spennende kunnskap om ledelse!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

– … gjør oss til bedre kommunikatører

Hvis du leser ofte, så øker du vokabularet ditt betraktelig. Undersøkelser viser at de som leser bøker har i gjennomsnitt tre ganger større ordforråd enn de som ikke gjør det. De som leser mye bruker mer treffende ord, og bruker riktigere ord i sin sammenheng. Ordene du kommer i kontakt med gjennom lesning utvider dine muligheter til å presentere din sak på en mer overbevisende måte, og samtidig blir du servert scenarioer som kan hjelpe deg til å fremme ditt budskap.

– … og utfordrer oss

Litteratur viser seg å ha innvirkninger på leseren som ikke alle er seg bevisst. Lesing motvirker selvsentrering og narsissisme, ved å heve leserens tanker opp på en universell og verdensrettet måte. Utfordringene du støter på ligger i møte med andre fagfolks tanker, ideer, følelser, overveielser, og vektlegginger – som vil utfordre dine egne grunnleggende overbevisninger og perspektiver. Perspektivene du får kan du bruke som eksempler i ditt arbeid med å utvikle forståelsen og utvide horisonten til teamet du skal jobbe med.

 

5 bøker du bør lese som leder:

 

Marcus Aurelius – Meditations

Den romerske keiseren fra år 161 til 180 er ansett for å være en av historiens ”filosofi-konger”. Hans meningsfulle tanker var aldri ment å bli utgitt, men har hatt en enorm innflytelse på generasjonene etter han – helt frem til i dag. Stoiker som han var, forteller Aurelius om livet og lederskap fra da han var 40 år, med forbløffende og tidløs relevans til dagens samfunn.

Viktor Frankl – Man’s Search for Meaning

En australsk psykiater som overlevde nazistenes konsentrasjonsleire. Boken har to deler – den ene handler om selve overlevelsen i leirene, og den andre er en avhandling om hans teori om logoterapi. Historien forteller om menneskehetens øverste og laveste nivå, iblandet kjernen av Frankls teori – at livet handler om søken etter mening.

Jim Collins – Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don’t

Hva skal til for å etablere et suksessrikt firma, og hvilke personlighetstrekk burde unge ledere ha for å kunne lede det? Forfatteren ga diskusjonen nytt liv etter å ha skrevet Good to Great, da et forskningsteam undersøkte 6000 artikler om emnet, og resultatet ble en systematisk avhandling om hvordan man gjør et selskap storslagent.

Bill George - True North: Discover Your Authentic Leadership

Et unikt blikk på hva som kreves av deg for å bli en bedre leder. George intervjuet over 100 senior-ledere, og boken gir gode råd til unge ledere om å kjenne seg selv. Kunnskapen kan videre brukes til å danne et sett med personlige prinsipper for lederskap.

Niall Ferguson – The Ascent of Money: A Financial History of the World

Finans er kapitalismens kjerne, og kunnskapen er avgjørende for å forstå hvilken verden vi lever i. Enhver burde sette seg inn hvordan systemet fungerer, om man skal vite noe om businessverdenen. Boken forklarer utviklingen av penger og finansmarkeder fra antikken til dagens samfunn.

(Kilder: LinkedIn/Psychology Today/Harvard Business Review)

Publisert i Karriere, Ledertips