Lederutvikling

Valget som fortsatt utvikler henne som leder

I 1999 tok Annelise Grubben et valg som har påvirket hvordan hun har utviklet seg som leder. Det har hun fortsatt gleden av.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Tor Orset
Dato

Hva er drivkraften din?

Organisasjonslivet er mitt felt, jeg er kort og godt et organisasjonsmenneske. Utvikling er en viktig faktor både for en organisasjon og det enkelte medlem, og Lederne er glødende opptatt av å legge forholdene til rette for utvikling. Jeg liker også å jobbe for rettferdighet og gode vilkår i arbeidslivet, og følelsen av å kunne påvirke er viktig.

En del av jobben til sentrale og lokale tillitsvalgte er å sørge for at ting går rett for seg, så du kan gjerne kalle meg «vaktbikkja på jobben».

Du er et profilert medlem?

Jeg ble medlem i 1999, et halvt år etter at jeg begynte som veileder for folk på attføring på TOPRO, som eier barnehagen der jeg er styrer. Det var naturlig for meg å bli medlem i Lederne, og jeg ble fort aktiv i foreningen. Fra den lokale avdelingen var veien kort til distriktsutvalg og oppdrag som region- og kongressdelegat. Min første kongress var på Hamar i 2000, siden har jeg vært på alle. Jeg har vært bedriftstillitsvalgt i mange år, sittet 2,5 periode som forbundsstyremedlem, og har vært medlem av Forhandlingsutvalget og Samarbeidsutvalget for Lederne og NHO.

Hva gir medlemskapet deg?

Først og fremst får jeg møte mange dyktige, spennende mennesker, og ikke minst har det vært fantastisk å følge utviklingen av kvinneandelen i Lederne. De 17 årene jeg har vært med, har det skjedd utrolig mye på denne fronten. Ellers er kurs- og utviklingstilbudet et viktig bidrag, vi har jo blant annet en gunstig stipendordning for dem som videreutdanner seg. Men aller viktigst er vissheten om at du ikke står alene i en eventuell arbeidskonflikt.

Bli medlem!

Bli medlem i Lederne og få tilgang til kompetanse som utvikler deg i arbeidslivet.

Hva innebærer et godt lederskap?

Det er viktig å kunne motivere sine ansatte, og samtidig ha tillit til at de gjør som vi har blitt enige om. En god leder er både leder og medarbeider, og bidrar i ulike sammenhenger når det er behov. Å være synlig og tilgjengelig er også en god lederegenskap, og du må være interessert i folk. Ledelse eksisterer jo ikke i enerom, men i relasjoner med andre. Jeg er opptatt av relasjonsledelse som handler om å påvirke menneskene i en organisasjon, og anbefaler alle å gå på Ledernes kurs i relasjonsledelse.

En god leder er både leder og medarbeider, og bidrar i ulike sammenhenger når det er behov.

Annelise Grubben

Du har ganske mange jern i ilden?

Ja, det er jo full fart. Jeg bor på et knøttlite småbruk sammen med samboer, et par hunder, en katt, sju sauer og femten lam, som alle krever sitt. Jeg dyrker mine egne grønnsaker, lager blant annet mitt eget urtekrydder og er opptatt av kortreist mat. Ellers brenner jeg for jobben min. Å skape gode vilkår i barnehager blir stadig viktigere når det skjer store omveltninger i samfunnet. Vi må være opptatt av å gi rom for lek, skape trygge forhold og ha høy kvalitet i barnehagene våre fremover.

Jeg vil også nevne et besøk på mødrehjemmet Abrigo for mødre og barn i Brasil, som Lederne støtter via bidrag fra sine kontingenter. Det er noe av det største jeg har opplevd.  

Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.