Mangfold i arbeidslivet
MANGFOLDSLEDELSE

Mangfold – et ledelsesansvar?

Flere tar til orde for at mangfold på arbeidsplassen må prioriteres. Noen har det også som et uttalt strategisk mål. Les hvorfor det kan være lurt.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

De siste månedene har mangfold i arbeidslivet igjen blitt satt på dagsorden. Undersøkelser viser at det fortsatt er en vei å gå i norsk arbeidsliv.

En undersøkelse E24 har gjennomført, viser at det på toppledernivå kun er 15 av 100 toppledere som er født i andre vestlige land. Bare fem har bakgrunn fra ikke-vestlige land.

En undersøkelse Khrono har gjennomført i akademia, viser det samme. Den viser at 22 av 273 ledere ved norske universiteter og høgskoler har bakgrunn fra andre land. Av dem har kun to bakgrunn fra land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Til E24 sier Anne Louise Aartun Bye, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, at funnene ikke er overraskende. Hun understreker viktigheten av å ha økt oppmerksomhet på mangfold i næringslivet.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, og få gode tips og råd om ledelse rett i innboksen din.

Se verdien av mangfold

– Lederen bør se verdien av mangfold og kulturforskjeller, sier Hilde Tonne til Abelia.

Den erfarne næringslivslederen mener «en god dose nysgjerrighet overfor det som er annerledes er viktig».

Til Abelia gir hun et eksempel på hvordan en ansatt med asiatisk bakgrunn, og en ansatt med norsk bakgrunn, kan forholde seg ulikt til arbeidstid:

– En medarbeider fra Asia vil undre seg over at kolleger løper ut klokken 16.00 for å rekke barnehagen, mens han eller hun blir sittende til klokken 20.00 med familien sin ventende hjemme. Det tar tid før han eller hun oppdager at de norske kollegene sitter hjemme foran PC-en til midnatt – etter at barna har lagt seg.

Ifølge Tonne kan dette skape misforståelser og diskusjoner – men også gi muligheter for lederen til å skape gode team som utfyller hverandre.

Avgjørende for å skape verdier

Blant dem som har mangfold som et uttalt strategisk mål, er Gjensidige.

I en artikkel i FinansWatch forteller konsernsjef Helge Baastad at mangfold er «helt avgjørende for å skape verdier».

– Det er et ledelsesansvar. Mangfold må legges til rette over hele organisasjonen, og er ikke gjort over natten, uttaler han.

Baastad peker på at selskaper bør ha en sammensetting av ansatte som gjenspeiler samfunnet rundt oss, og mener det er mange aspekter ved mangfold som er viktig å tenke på, slik som alder, utdanning, erfaring, seksuell legning og kjønn.

I kampen om de beste hodene, og for å være en attraktiv arbeidsgiver, er det helt nødvendig å vise at selskapet har en kultur som fremmer mangfold, ifølge Baastad.

Gir flere fordeler

McKinseys rapport «Delivering through diversity», viser at det er en sammenheng mellom mangfold og lønnsomhet, både når det kommer til kjønn og etnisitet.

Funn presentert i rapporten «Mangfold, innovasjon og verdiskaping i Agder» fra

Oxford Research, viser at mangfold kan bidra til innovasjon og vekst, i tillegg til å styrke bedrifters konkurransekraft. Ledere intervjuet i undersøkelsen uttaler at ansatte med utenlandsk bakgrunn bidrar til bedriftens effektivitet, arbeidsmoral og trivsel, samt nye måter å løse oppgaver på.

 Kilde: DN.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips