Ny forbundsleder

Vet du hvor denne mannen har fått jobb?

Da han fortalte familie og venner hvor han skulle begynne å jobbe, satt de igjen som store spørsmålstegn. Det skal Audun Ingvartsen, Ledernens nye forbundsleder, gjøre noe med.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Chris Aadland
Dato

– Jeg har utrolig sans for merkenavnet Lederne, men jeg føler vi ikke er kjent nok. Når familie og venner hører om hvor jeg skal starte å jobbe, så har de ikke hørt om Lederne. Da må det helt klart være et mål at i løpet av den kommende perioden, så skal det mest naturlige valget bli å velge Lederne, sier Audun Ingvartsen, den engasjerte, pratsomme mannen fra Samnanger som nylig har tatt på seg forbundslederhatten i Lederne.

Han har tatt over etter at forrige leder, Jan Olav Brekke, takket av etter 21 år. Litt av en hatt, eller sko, å fylle, sier mange ­– og Ingvartsen understreker i all beskjedenhet at medlemmene og folk flest ikke kan forvente seg en revolusjon med ham som ny forbundsleder. Han vil ikke forsøke å fylle andres sko – men ta på sine egne og sammen med nytt styre velge hvilken retning Lederne skal.

– Det Jan Olav har fått til har jeg all respekt for. Det kommer ikke til å skje en revolusjon med meg som leder, men jeg skal gjøre tilpasninger. Jeg skal ikke gå inn og lage skjelv i organisasjonen, men våge å se om vi er organisert moderne nok, kan forbundslederen allerede røpe.

Liker en god konflikt

Og det er lett å tro at han skal få det til. Ikke bare er det lett å la seg overbevise av den taleføre samningen, han har også en CV som tilsier at han er godt rustet til jobben han nå har tatt på seg. Kanskje man skulle tro det har vært en plan, men langt derifra, sier den ferske forbundslederen. Da han fikk spørsmålet om å stille til valg i fjor høst, var det en helt fremmed tanke. Selv om han kjenner Lederne godt og i lenger tid har vært medlem i regionutvalget Olje og gass og varamedlem til forbundsstyret.

– Jeg brukte sommeren og frem til september før jeg sa ja til å stille til valg, og jeg fikk enda mer lyst til å ta fatt på rollen etter intervjurundene med valgkomiteen. Jeg liker å diskutere og fremforhandle et resultat, og liker at vi kan få til noe sammen. Jeg trives med det å sette dagsorden og å forhandle, og er vel typen som kan like en god konflikt. Da kan man som regel få noe godt ut av den, sier han.

Audun Ingvartsen, ny forbundsleder i Lederne
Lederne ble etablert i Bergen i 1910, byen hvor organisasjonens nye forbundsleder Audun Ingvartsen bor.

En slags ryddegutt

Audun Ingvartsen er utdannet kokk og har tatt videreutdanning innen organisasjon og ledelse på BI. Han kommer fra stillingen som site manager i Eurest/Compass Group AS, hvor han har vært i mer enn 34 år. Han har både jobbet offshore og onshore i samme konsern. Da han begynte i selskapet, var han en ung og beskjeden mann, som han selv beskriver. Men det varte ikke så lenge. Audun fikk raskt store oppgaver, og ble ofte hentet inn når det trengtes opprydding. Han forteller blant annet om da han ble bedt om reise på et prosjekt på Island hvor Alcoa bygget et nytt aluminiumsverk. Her var det krevende å få god butikk i å drive i et lite land med få velkvalifiserte folk. Utfordringene kom på løpende bånd, og han fikk spørsmål om å vær der i et halvt år for å «rydde opp». Han ble der i 1,5 år. Halvannet år med beintøffe prosesser, som han selv beskriver. Men han, sammen med resten av det norske lederteamet, klarte å gjøre de krevende kundene blide igjen og driften lønnsom. Eksempelet er bare ett av flere snuoperasjoner Ingvartsen har vært med på. Selv om utfordringene har vært forskjellige, har ofte oppskriften vært den samme.

Jeg er en igangsetter og en gründertype. Jeg liker å ha oversikt, men er ikke så opptatt av detaljene. Det er jeg avhengig av at andre plukker opp, så kan jeg være med på å analysere dem.

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne

– Det handler om å sette seg inn i oppgaven og kunne kontrakten. Det handler om å være konsekvent og tydelig, og ha daglige avsjekk opp mot status. Ta tempen, snakk om det og våg å komme inn på de vanskelige spørsmålene.

Denne erfaringen skal han ta med seg inn i lederrollen i Lederne. Selv om han synes det er en fryd å komme inn i et forbund som er preget av få konflikter, mener han det likevel trengs endringer for at organisasjonen skal henge med i timen.

– Vi har vokst, men vi mister også medlemmer. Hvorfor skjer det? Der må vi inn og analysere. Det er ikke én person som har ansvar for det, her er det en kjempedugnadsjobb. Hva kan vi gjøre annerledes, spør Audun og legger trykk på vi.

Han mener endringsvillighet er viktig, både hos ansatte og tillitsvalgte.

– Vi må endre og justere oss hele tiden. Det nytter ikke å si at slik har vi alltid gjort det.

Det handler om å ha framtidstanker og sammen bygge stein for stein. Og han legger ikke skjul på at han også har mye å lære. Han kjenner olje og gass-bransjen godt, men kan ikke like mye om de andre bransjene i Lederne.

– Det er fint å ha nestleder Liv med på laget. Hun har allerede vært i organisasjonen i to år, så jeg har mye jeg kan lære fra henne.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Trives foran kameraet

Audun har likevel mer enn kokkeutdannelse og ledererfaring i ryggsekken. Han har i mer enn 30 år vært aktiv i Røde Kors, både lokalt, i distrikt og nasjonalt. I tillegg har han over ni års erfaring fra kommunestyre og politisk arbeid, samt erfaring som leder av forliksråd og konflikthåndtering.

­ Så hva slags leder kan organisasjonen egentlig vente seg?

– Jeg har tatt mange slike tester, og kan vel konkludere med at jeg er en igangsetter og en gründertype. Jeg liker å ha oversikt, men er ikke så opptatt av detaljene. Det er jeg avhengig av at andre plukker opp, så kan jeg være med på å analysere dem, sier han.

Så må du nok trolig smøre deg med tålmodighet for å bli skikkelig kjent med den nye forbundslederen. For selv om han liker å stå i stormen og gjerne stiller opp foran kameralinsa, er han ikke typen som deler så mye av seg selv og det private før han har blitt ordentlig kjent med deg.

– Jeg får ofte tilbakemelding om at jeg må gi mer av meg selv, men det skjer nok først når jeg har blitt skikkelig kjent med de det gjelder, smiler han.

 


 

3 kjappe

Hvordan skal flere lede etter den norske ledelsesmodellen?

Vi må overbevise om at samspill og det å spille på lag lønner seg, og vi må bli flinkere til å løfte fram alle bedriftene som faktisk leder etter denne i dag.

Du har fri og skal koble helt av fra jobb. Hva gjør du da?

Da drar jeg på hytta på Sotra, like ved sjøen. Her er jeg uten fjernsyn – bare radio. Der kan jeg gå ut på terrassen, og det er stille og rolig.

Forksjellen på deg og tidligere forbundsleder Jan Olav Brekke?

Ledelsesfilosofien til Jan Olav og meg er veldig lik, men medlemmene vil nok trolig se meg oftere i et avisintervju eller foran et tv-kamera.

Publisert i Karriere