Jus på arbeidsplassen

Sjekk hva som må passes på i oppsigelsesprosesser

Trår du feil i en oppsigelsessak, kan det få store og kostbare konsekvenser. Likevel er det noen feil som mange arbeidsgiver ofte gjør.

Tekst
Redaksjonen
Foto
NTB Scanpix
Dato

Det finnes både formelle og uformell krav til hvordan en oppsigelse skal gjennomføres. Husk alltid å ta hensyn til arbeidsmiljøloven og tariffavtalen, og husk å involvere tillitsvalgte så tidlig som mulig i en oppsigelsesprosess, slik at tillitsvalgte kan danne seg en oppfatning av saken og få tid til å komme med sine synspunkter før beslutningen tas. Mange av arbeidstvistene som ender med sak hos fagforeningen eller en advokat kan unngås, så lenge arbeidsgiver er oppmerksom på noen enkle grep. Ifølge advokat Eivind Arntsen er det særlig tre vanlige feil som gjøres av arbeidsgivere både i den første tiden av ansettelsen og ved oppsigelse. 

Sikker på at du kan alle lover og regler på arbeidsplassen? Dette kurset gir deg en innføring i viktig jus på jobben.

[course course=»31425″]

Ikke glem prøvetiden

Det første handler om prøvetiden. Altfor mange arbeidsgivere glemmer å ta inn bestemmelser om prøvetid i arbeidsavtalen. Det er en helt unødvendig feil, som du for all del må unngå å gjøre. Like viktig er det å være tydelig på at prøvetiden forlenges om arbeidstakeren blir syk. I prøvetiden må du som arbeidsgiver følge opp den ansatte, sørge for god opplæring og gi klare tilbakemeldinger hvis den ansatte ikke presterer som forventet. Det bør helst gis en skriftlig advarsel. Har du dette i orden, har du en god sak hvis du gjennomfører en korrekt oppsigelse.

Altfor mange ledere er for unnvikende når det gjelder å gi tilbakemeldinger, og venter i stillhet til «glasset er fullt», før de starter en oppsigelsesprosess.

Still krav til arbeidstakere

Du som arbeidsgiver har styringsrett, og dermed er det en del ting du bestemmer. Ikke gi slipp på denne makten, men sørg for å gi saklige og klare tilbakemeldinger når noe ikke fungerer. Altfor mange ledere er for unnvikende når det gjelder å gi tilbakemeldinger, og venter i stillhet til «glasset er fullt», før de starter en oppsigelsesprosess. Dette gjør at den ansatte blir veldig overrasket når oppsigelsen kommer, og mener arbeidsgiver skulle gitt den ansatte muligheten til å forbedre seg – i stedet for å gå rett til oppsigelse. I slike tilfeller skal det mye til før en oppsigelse vil vinne frem i retten. Har arbeidsgiver påpekt mangler ved flere anledninger, og den ansatte har lovet å forbedre seg, har arbeidsgiver en sterkere sak.

Kilde: arbeidsrettskurs.no

Publisert i Ledertips