Pauser: Mann ligger i gresset og slapper av.
STOR EFFEKT

Pauser er gull

Korte og hyppige pauser gjør deg mer effektiv, konsentrert og kreativ. Reis deg opp og beveg deg bort fra skjermen i noen minutter hver halvannen time, og hjernen din vil yte bedre gjennom hele arbeidsdagen.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Pauser på 10-15 minutter hver halvannen time er optimalt for å bevare konsentrasjonen gjennom arbeidsdagen. Slik konkluderer arbeids- og organisasjonspsykolog Janne Skakon ved Københavns Universitet. Hun har undersøkt sammenhengen mellom pauser og produktivitet.

– Man trenger mulighet for å koble bort oppgaver som er kognitivt krevende, for så å vende tilbake med fornyet kraft. Hjernen må få mulighet til hvile og restitusjon, også for å unngå stress. Når vi for eksempel arbeider med nye ting, oppleves oppgavene mer krevende. Vi har derfor bruk for pauser fordi vi raskere blir trøtte, sier Skakon til forskning.no.

Det lønner seg å være medlem av Lederne

Registrer deg, og motta informasjon om alle fordelene!

Hvis du reiser deg opp og forlater skrivebordet i noen minutter, blir pausen enda mer effektiv. Da øker blodsirkulasjonen og blodgjennomstrømmingen til hjernen. Hvis det ikke er mulig, hjelper det også bare å se ut av vinduet en liten stund.

– Pauser hjelper oss til å holde fokus, finne løsninger og komme tilbake på sporet, fastslår Skakon.

Smart med høneblund

Arbeidstilsynet anbefaler personer som jobber ved en dataskjerm å ha variasjon i arbeidsoppgaver og –rutiner, mulighet for hvile og restitusjon og hyppige pauser. Selv småpauser for å hente en kopp kaffe eller slå av en prat med en kollega gjør at hjernen kobler av fra arbeidsoppgavene, og deretter vender tilbake med fornyet kraft. I spesielt krevende arbeidsperioder, for eksempel i innspurten av et større prosjekt, du har sovet for lite og drukket for mye kaffe, kan en liten høneblund gjøre underverker. Å sove noen minutter i arbeidstiden betyr ikke at du er lat, tvert imot vil det føre til at konsentrasjonen, kreativiteten og produktiviteten øker, og man får gjort mer.

– Vi ser så store positive effekter av en «powernap», at flere kunne hatt nytte av det. Man restarter seg selv, og det er spesielt bra i yrker der man må være årvåken hele tiden, sier søvnforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet til nrk.no.

Små høneblunder er også bra for helsa. I Sverige har enkelte kommuner innført muligheten for «powernaps» i arbeidstiden, og resultatet er at sykefraværet har gått ned.

 

Pauser hjelper oss til å holde fokus, finne løsninger og komme tilbake på sporet.

Janne Skakon

 

Pauser med aktivitet

Jobber du på en arbeidsplass som legger til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden, bør du definitivt vurderer å benytte deg av tilbudet. Å ta en pause fra arbeidet for å bevege seg er kanskje den aller beste måten både å bevare produktiviteten og holde seg frisk. Har du mulighet til å gå en tur i grønne omgivelser har det en god effekt på kroppen og hjernen. Mer systematisk trening gir også gode resultater. Forsker Just Bendix Justesen ved Syddansk Universitet undersøkte effekten av trening i arbeidstiden blant 400 kontoransatte i offentlig og privat sektor. Han konkluderte sin studie med at trening på arbeidsplassen forbedrer medarbeidernes sunnhet og trivsel, gir lavere sykefravær og større produktivitet.

 

Dette sier loven:

 • Arbeidsmiljøloven sier at alle arbeidstakere som jobber i mer enn fem og en halv time skal ha minst én pause.
 • Pausen skal være et avbrekk i arbeidsdagen.
 • Arbeidstilsynet sier at for arbeidsdager kortere enn åtte timer skal pausen være på minst 20 minutter. Hvis arbeidsdagen er 8 timer eller lenger, sier loven at Arbeidsmiljøloven at pausen skal være på minst en halv time.
 • Når arbeidstakeren jobber minst to timer overtid i tilknytning til den normale arbeidstiden, har hun eller han krav på en ekstra pause på minst en halv time.
 • Arbeidstilsynet anbefaler også at de som jobber ved dataskjerm bør ta mange korte pauser, og har mulighet for hvile og restitusjon.
Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.