Personligheter: En kvinne og to menn snakker sammen rundt et bord. Kvinnen sitter med ryggen til.
ULIKE PERSONLIGHETER

Hvordan lede forskjellige medarbeidere?

Som leder har du sannsynligvis medarbeidere som er veldig forskjellige, og godt er det. Men det kan være krevende å forstå hverandre, og konflikter oppstår, som kunne vært unngått. Selvinnsikt og ekte interesse for mennesker kommer godt med.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Vanskelige personer er ikke alltid så vanskelige når det kommer til stykket, og mennesker som aldri gir deg motstand kan jo bli litt kjedelige. Helt sikkert er det at det fort blir trøbbel om alle behandles likt. Vi motiveres ikke av det samme, og to ulike personligheter kan oppleve en og samme situasjon svært forskjellig. Problemet er ofte våre egne tolkninger av hva som skjer når vi samarbeider eller snakker sammen.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Ulike personligheter

For deg som leder er det en utfordring når to medarbeidere ikke klarer å samarbeide, eller når du merker at du blir svært provosert av en medarbeider. Da gjelder det å møte situasjonen du står overfor med åpenhet og ambisjoner om å forstå.

De fleste har vel opplevd å se hvor krevende det kan bli når en ekstrovert og en introvert skal jobbe sammen om de ikke på forhånd er veldig klar over ulikhetene, og takler dem. Den introverte vil være opptatt av detaljer og bruke lang tid på å komme med forslag til løsning, mens den ekstroverte tenker fort, og snakker seg gjerne fram til en løsning raskt. Den introverte vil lett føle seg overkjørt, mens den ekstroverte kan oppleve at den introverte har lite engasjement og trenerer prosessen. Slikt kan det bli dårlig stemning av, og det er helt unødvendig. Som leder kan du bidra til å løse flokene, hjelpe dem til å forstå i stedet for å dømme hverandre.

-Har du behov for å dømme noen vil det bli utfordrende for deg å lede dine ansatte til å være forståelsesfulle. De beste lederne jeg har jobbet med, har skapt et trygt og godt arbeidsmiljø hvor de ansatte både trives og presterer. Disse lederne kjenner seg selv, og er bevisste rundt egne triggere, fordommer og holdninger. De har lært å ikke dømme mennesker, men se verdiene i deres holdninger, har Marianne Mørk Larsen, uttalt til ledernytt.no. Hun er utdannet skuespiller og har over 20 års erfaring med kurs og foredrag for næringslivet.

Respekt for ulikhet

Åpenhet er altså viktig å ta med seg inn i arbeidshverdagen. En som er veldig detaljorientert og nøye er neppe slik for å irritere sine omgivelser. Det samme gjelder den kjappe, som ikke bruker så lang tid på å komme fram til et forslag til løsning. Men begge kan lære seg å komme andre personligheter i møte, og respektere ulikhet.

Også når det gjelder hva som motiverer medarbeiderne er det grunn til å være våken. Det som motiverer én kan virke stikk motsatt på en annen. Det er derfor din oppgave som leder å spørre rett ut, ikke anta at du vet. Her kan du lese mer om motivasjon og om å behandle alle likt ved å behandle alle ulikt.

 

De beste lederne jeg har jobbet med, har skapt et trygt og godt arbeidsmiljø hvor de ansatte både trives og presterer.

Marianne Mørk Larsen

 

Sikker eller usikker?

En gruppe som kan irritere mange på jobben, er bedreviterne. Også de kan med fordel møtes med åpenhet og forståelse, for det ligger gjerne usikkerhet bak det bråkjekke. Kanskje kan du vise dem at det ikke alltid er viktig å ha et klart svar? Ved å vise at også du er usikker, kan du «stikke hull» på en oppblåst bedreviter, og med det skape et bedre miljø for alle.

Det er mange ulike medarbeidere som kan gå både ledere og kolleger på nervene. Vi har ulike behov for tilbakemeldinger, korrigeringer, rammer og så videre, og som leder må man kunne få teamene til å blomstre. Noen er veldig sosiale, kanskje høyrøstede og kjenner alle. De er slitsomme for noen, og de beste kollegene for andre. Enkelte skylder konsekvent på andre. Det kan virke veldig usympatisk, men finn ut hva som ligger under. Kanskje er ikke vedkommende så helt ulik bedreviteren?

Her er noen gode tips til hvordan du kan skape et godt og raust arbeidsmiljø ved å komme ulike personligheter imøte:

  • Prøv å forstå, det er alltid en grunn til at andre gjør som de gjør
  • Snakk mindre og lytt mer i samtaler
  • Still åpne spørsmål og la medarbeideren komme med løsningene
  • Gi den du snakker med tid til å tenke
  • Ikke vær dømmende, se verdien i forskjellighet
  • Se, ta på alvor og forsøk å forstå
  • Sett tydelige rammer og forventinger
  • By på egne feil og mangler, for det vekker tillit

Kilde: ledernytt.no

Publisert i Utvikling og karriere