Slik beholder du de beste

Å beholde de beste ansatte er avgjørende for suksess. Du kan gjøre mange tiltak for å beholde medarbeiderne, og det handler i liten grad om penger. Det er viktigere å ta hensyn til deres behov, trivsel, gode relasjoner og karriereutvikling. Se hvorfor du bør jobbe for å beholde ansatte og hvordan du gjør det.

Tekst
Anne Wennberg / Inger Kringlebotten
Foto
Getty/Canva
Dato

Hyppig utskifting av ansatte kan være problematisk. Selvfølgelig er det tilfeller der utskifting kan være både nødvendig og positivt. For eksempel, når en ansatt ikke leverer til forventningene, eller når organisasjonen gjennomgår strategiske endringer og det oppstår behov for annen kompetanse. Imidlertid bør man som hovedregel strebe etter å beholde de ansatte, og skape et miljø som oppmuntrer til langvarige og meningsfulle arbeidsforhold. Stabile medarbeidere som trives og får utnyttet sitt fulle potensiale er gull verdt.

Derfor bør du jobbe for å beholde ansatte

Det er mange grunner til at du bør jobbe for å beholde medarbeiderne. For det første er det kostbar med utskiftninger. Nyansettelser krever både rekrutteringskostnader, opplæring, og vil medføre lavere produktivitet i en periode. I tillegg kan en medarbeider som er på vei ut ofte være mindre effektiv.

Når en erfaren og dyktige ansatte slutter, kan selskapet miste verdifull kompetanse og erfaring. Det kan ta tid for nye ansatte å bygge opp tilsvarende kompetanse, noe som kan påvirke både effektivitet og konkurransedyktighet. Hyppig utskifting kan også skape usikkerhet og uro blant de gjenværende ansatte. Når de ser at det er høy turnover, kan det påvirke motivasjon og engasjement, og de kan bli usikre på egen situasjon.

Stabilitet og kontinuitet er viktige elementer for et vellykket og godt arbeidsmiljø, og det kan være utfordrende å opprettholde dette ved hyppige utskiftninger. Langvarige relasjoner og kontinuitet er også viktig for å bygge sterke kunderelasjoner.

Les også: Slik kan du oppdage og ta vare på talentene 

BI-professor Anders Dysvik har uttalt følgende:
-Det er lønnsomt å være gjennomtenkt og systematisk når man rekrutterer, og få sine ansatte til å ønske å bli i bedriften. Forskning viser at gjennomtrekk er ulønnsomt, og dessuten at godt voksne og erfarne arbeidstakere er like produktive som de unge. Dessuten tar det ofte en stund før nyansatte kommer inn i jobben og bidrar effektivt.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Slik beholder du flinke medarbeidere

For å beholde de gode medarbeiderne er det viktig å ta hensyn til deres behov, trivsel, kompetanse-, og karriereutvikling. Det er viktig at du som leder vet hvordan medarbeiderne har det – både gjennom å følge opp i hverdagen og med oppfølging av medarbeidersamtaler. En arbeidstaker som får utfordringer, og som opplever å ha en leder som er interessert, vil i større grad trives.

Vis medarbeiderne at du setter pris på innsatsen, gi tilbakemeldinger og anerkjenn prestasjoner.

Utvikling er viktig, så du bør tilby muligheter for faglig og personlig utvikling. Dette kan være for eksempel deltakelse på kurs og konferanser, mulighet for å delta i spennende prosjekter, eller nye og utviklende arbeidsoppgaver. Åpne gjerne for at de ansatte kan få ansvar og utfordre seg selv. Medarbeiderskap gir større arbeidsglede og høyere effektivitet.

Arbeidsmiljø og kultur er viktige faktorer, og en kultur der medarbeidere trives og føler seg verdsatt kan bidra til å redusere gjennomtrekk. Dette kan oppnås gjennom blant annet teambuilding, sosiale aktiviteter og en åpen og god kommunikasjon. Vær åpen og ærlig, involver dem og lytt til synspunkter, ideer og bekymringer.

Positive pustehull gir økt trivsel, og sterke sosiale forbindelser gjør oss lykkeligere og friskere, noe som igjen virker positivt på arbeidsprestasjonene våre. Husk også at fleksibilitet til å få en sunn balanse mellom arbeid og fritid vil kunne bidra til å redusere stress og øke trivsel.

Utfordringer

En av de viktigste årsakene til at folk velger å slutte i en jobb er mistrivsel. I starten er de fleste fulle av forventning og engasjement. Dette må pleies. Men det er også viktig å ikke gi falske forventninger. Får en arbeidstaker andre oppgaver og mindre utfordringer enn hun eller han var forespeilet, blir engasjement fort snudd til kjedsomhet og mistrivsel.

Autonomi bygger trivsel i arbeidshverdagen. Arbeidsmiljøloven slår fast at det skal legges vekt på å gi arbeidstakere mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. Som leder må du klare å stole på medarbeiderne, og være genuint opptatt av hvordan de trives, og hva som skal til for at arbeidsforholdet skal vare.

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at det skal legges vekt på å gi arbeidstakere mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar.

Praktiske tips

Det er som nevnt flere ting du som leder kan bidra med for at de beste skal bli. Her er noen praktiske tips å ta med seg inn i det daglige arbeidet for å styrke den indre motivasjonen hos medarbeiderne:

  • Berøm initiativ og engasjement, og gi ikke-dømmende tilbakemeldinger når det er utfordringer
  • Gi rom for faglig påfyll, og oppfordre til kompetansedeling. Bruk gjerne Ledernes unike kompetansetilbud.
  • Gi større utfordringer etter hvert, for å beholde og øke engasjementet
  • Still åpne spørsmål, og sørg for involvering i viktige spørsmål. Slik blir du en coachende leder og lærer å stille de riktige spørsmålene
  • Vær en god lytter, og ta hensyn til den enkelte.

    Tips til å bli en bedre lytter.  

  • Tilby valg, og tydeliggjør ansvarsforhold
  • Bruk minst mulig belønning og ytre kontroll som skaper konkurranse internt

Kilder: forskning.no og prosjektbloggen.no

Publisert i Ledertips