Utfordringer: Blid mann sitter ved et arbeidsbord med PC.
UTFORDRINGER

Slik beholder du de beste

Du kan gjøre mye for å beholde de beste medarbeiderne, og det handler sjelden om penger. De dyktigste er mest opptatt av faglig utvikling og gode relasjoner. Og om du skulle være i tvil, det lønner seg å unngå gjennomtrekk.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det er viktig at du som leder vet hvordan medarbeiderne har det – både gjennom å følge opp i hverdagen og med oppfølging av medarbeiderundersøkelser. En av mange myter innen arbeidslivet er at du ikke kan gjøre noe for å beholde folk.  En arbeidstaker som får utfordringer, og som opplever å ha en leder som er interessert, vil trives i større grad enn en som kjeder seg og har en leder som ikke forstår betydningen av gode relasjoner. En medarbeider som er på vei ut blir fort dyr, for han eller hun blir mindre effektiv.

En annen og seiglivet myte er at utskiftninger bare er sunt. Det er selvsagt til en viss grad nyttig å få inn noen nye en gang i blant, men stabile medarbeidere som trives og får utnyttet sitt potensiale er gull verdt.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Krevende men lønnsomt

BI-professor Anders Dysvik har uttalt følgende:

-Det er lønnsomt å være gjennomtenkt og systematisk når man rekrutterer, og få sine ansatte til å ønske å bli i bedriften. Forskning viser at gjennomtrekk er ulønnsomt, og dessuten at godt voksne og erfarne arbeidstakere er like produktive som de unge. Dessuten tar det ofte en stund før nyansatte kommer inn i jobben og bidrar effektivt.

I en Assessit-undersøkelse fra 2016 går det fram at unge, talentfulle ledere skifter jobb om de ikke får muligheter for utvikling og kompetanseheving hos arbeidsgiveren sin. De er altså krevende å holde på, men det lønner seg å gjøre en innsats for å komme dem i møte. Med kompetanseheving satt i system blir det enklere. Det vil ikke si at alle får det samme, men at alle får til bud om faglig påfyll. Hvordan den enkelte ønsker å lære er i endring. Mange fortrekker selvstyrte muligheter, som de kan få plass til når det passer best i forhold til egen tidsplan

Utfordringer

En av de viktigste årsakene til at folk velger å slutte i en jobb er mistrivsel. I starten er de fleste fulle av forventing og engasjement. Dette må pleies. Men det er også viktig å ikke gi falske forventninger. Får en arbeidstaker andre oppgaver og mindre utfordringer enn hun eller han var forespeilet, blir engasjement fort snudd til kjedsomhet og mistrivsel.

Autonomi bygger trivsel i arbeidshverdagen. Arbeidsmiljøloven slår fast at det skal legges vekt på å gi arbeidstakere mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar. Som leder må du klare å stole på medarbeiderne, og være genuint opptatt av hvordan de trives, og hva som skal til for at arbeidsforholdet skal vare. 

 

Arbeidsmiljøloven slår fast at det skal legges vekt på å gi arbeidstakere mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar.

 

Praktiske tips

Det er flere ting du som leder kan bidra med for at de beste skal bli. Her er noen praktiske tips å ta med seg inn i det daglige arbeidet for å styrke den indre motivasjonen hos medarbeiderne:

  • Berøm initiativ og engasjement, og gi ikke-dømmende tilbakemeldinger om problemer
  • Gi rom for faglig påfyll, og oppfordre til kompetansedeling
  • Gi større utfordringer etter hvert, for å beholde og øke engasjementet
  • Still åpne spørsmål, og sørg for involvering i viktige spørsmål
  • Vær en god lytter, og ta hensyn til den enkelte
  • Tilby valg, og tydeliggjør ansvarsforhold
  • Bruk minst mulig belønning og ytre kontroll som skaper konkurranse internt

Kilder: forskning.no og prosjektbloggen.no

Publisert i Ledertips, Ukens sak