Hvor viktig er karisma for lederskapet?
TRANSFORMASJONSLEDELSE

Presterer karismatiske ledere bedre?

De er gjerne selvsikre, energiske og sosialt dominerende. Men gjør det dem til bedre ledere? Forskning kaster lys over hvilken effekt karisma egentlig har å si for lederskapet.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Den karismatiske lederen beskrives som langt over gjennomsnittet selvsikker, selvtilfreds og sosialt dominerende – og gjerne også som energisk, risikovillig og uforutsigbar.

Disse egenskapene, i tillegg til en sterk, indre overbevisning om at deres ønsker og visjoner er både riktig og viktig, har tradisjonelt sett blitt ansett som nøkkelen for å være en effektiv leder. Men stemmer det?

Interessert i ledelse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert på ledelsesfaget!

Karisma kan læres

Tidligere mente mange at karisma var en medfødt egenskap, en iboende evne til å overbevise og få med seg medarbeiderne sine. Disse egenskapene ble regnet som viktig for en leder, spesielt når det kom til transformasjonsledelse.

De senere årene har mange tatt til orde for at karisma slettes ikke er en medfødt egenskap, men snarere et sett med ferdigheter som kan læres. Blant dem er ledelsesforsker John Antonakis. Han mener ledere kan lære seg teknikker for å appellere til følelser, felles idealer og verdier, og dermed øke karismaen sin.

Noen av teknikkene handler om verbale ferdigheter, altså velkjente retoriske grep. Andre handler om å være bevisst på og ha et aktivt, energisk og variert kroppsspråk. Forskningsfunnene til Antonakis tyder på at mange som trener på teknikkene vil fremstå som mer karismatiske og dermed kan få større påvirkningskraft.

Overvurderer egen prestasjon

Når karismatiske ledere blir vurdert av medarbeidere, lederkolleger og overordnede ledere, blir de vurdert vesentlig dårligere enn de selv tror. De mest karismatiske lederne har en sterk tendens til å overvurdere seg selv og sine lederferdigheter. Det tyder en doktorgradsavhandling ved Gent universitet i Belgia på.

Sammen med sine kollegaer, har Jasmine Vergauwe funnet ut at jo høyere ledere scorer på de karismatiske trekkene, jo bedre og mer effektive ledere mener de selv at de er. Forskningsfunnene deres peker imidlertid på at det kan bli for mye av det gode.  Deres funn tyder på at det er lederne med moderat karisma som blir vurdert som de mest effektive.

Jo høyere ledere scorer på de karismatiske trekkene, jo bedre og mer effektive ledere mener de selv at de er.

Moderat karisma gir de mest effektive lederne

Forskerne fant flere mulige forklaringer på hvorfor de mest karismatiske lederne slo dårligere ut enn man kanskje skulle tro.

En av disse forklaringene var hvilken type oppgave lederne brukte tid og energi på. De mest karismatiske lederne viste seg å være for opptatt av å bruke tid og energi på å planlegge fremover i tid, fremfor å organisere og gjennomføre ting på en systematisk måte.

De lederne som hadde moderat karisma, oppnådde en bedre balanse mellom disse lederoppgavene og ble derfor totalt sett vurdert som vesentlig mer effektive i sin lederrolle.

Unngå å bli sjarmert i senk av de mest karismatiske kandidatene når du skal ansette til en lederstilling.

Linda Lai, professor i ledelse og organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI.

 

Ifølge Linda Lai, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI, gir disse funnene grunn til å reflektere over den fascinasjonen mange har for karismatiske ledere. Hun mener heltestempelet de ofte får må revurderes, og advarer rekrutterere mot å bli sjarmert i senk av de mest karismatiske kandidatene når de skal ansette til en lederstilling.

Kilder: BI.no og magma.no

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Produktivitet