Forfatter og kursholder Jan Spurkeland har bygget relasjonskompetanse hos ledere i en årrekke.
RELASJONSKOMPETANSE

Unngår du den vanskelige praten?

Har du en tendens til å skyve problemene under teppet, er det på høy tid å ta grep. Forfatter og kursholder Jan Spurkeland har bygget relasjonskompetanse hos ledere i en årrekke. Her er hans råd.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Silje Katrine Robinson
Dato

Har du en god relasjon til medarbeideren i bunn, går det mye lettere når du må snakke om mindre hyggelige ting med vedkommende. Det er i grove trekk det relasjonsledelse handler om – nemlig å bygge tillit, slik at det er grunnlag for å tro på den gode intensjonen bak enhver samtale og tilbakemelding.

For å bygge tillit i relasjonen, er håndtering av motivasjon sentralt.

– Det handler blant annet om å kunne utløse positiv energi hos andre mennesker, fremfor å binde den, sier Jan Spurkeland.

Økt relasjonskompetanse handler om behovsforståelse

Mange norske ledere har gjennom årenes løp latt seg inspirere av amerikansk og engelsk arbeidskultur, der målretting og styring er fremtredende. Spurkeland forteller at den fort kan fremstå dikterende, noe som ikke er spesielt positivt i en relasjon.

– For å utløse den gode energien, må du ta deg tid til å bli kjent med medarbeiderne dine, én etter en. Forståelsen av enkeltmenneskets behov er viktig, og det vil variere fra menneske til menneske, utdyper han.

Få tips som øker din relasjonskompetanse
Forfatter og kursholder Jan Spurkeland har bygget relasjonskompetanse hos ledere i en årrekke.

Tre gode spørsmål å stille: 

 • Hva trenger du av ledelse for å fungere godt?
 • Hva motiverer deg?
 • Hvilke oppgaver ønsker du for å holde interessen oppe?

– Unngå å bruke dem som et virkemiddel for å nå målene du har satt, understreker Spurkeland, og legger til: – Ved å møte folk der de er, gir du dem muligheten til å blomstre.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer om medlemsfordelene våre og meld deg inn her.

Målet med praten

Har du den gode relasjonen i bunn, er forutsetningene på plass for gode samtaler – også når budskapet er av den vanskelige sorten.

– Det er viktig å gå inn med et mål om å ikke skade relasjonen. Begynn forsiktig for å gi vedkommende mulighet til å forstå alvoret, råder Spurkeland.

Han legger til at det er viktig å ikke gå rundt grøten for lenge. Det kan fort skape usikkerhet. Han viser til metodikken kalt «korrektiv tilbakemelding».

– Den handler om å formidle egen opplevelse, der målet er å få en oppklaring i saken. Husk at det ikke er en sannhet som formidles, men din opplevelse, utdyper han.

En liten huskeliste til samtalen:

 • Ha fokus på egen opplevelse.
 • Ikke overdriv, vær konkret og snakk enkelt.
 • Be om et forslag for veien videre.

Spurkeland påpeker at det noen ganger vil være nødvendig for en leder å skjære gjennom, dersom man ikke klarer å komme frem til en løsning sammen.

Sjekk ut Ledernes populære kurstilbud her!

Hva med autoritære ledere?

Jan Spurkeland har sett mye frustrasjon både hos ledere og andre arbeidstakere opp igjennom. Ofte dreier det seg om mennesker som ikke er mottakelige for budskap de selv ikke har konstruert.

Noen av de mest krevende man møter på er, ifølge ham, autoritære ledere som praktiserer helsefarlig ledelse. Disse menneskene kan være utfordrende å møte i en slik prat – og ofte enda vanskeligere å ta initiativ overfor, dersom man selv opplever at noe ikke fungerer i relasjonen.

– Autoritære ledere kan være utilnærmelige, og noen har negative metoder som å manipulere eller underkue sine medarbeidere, for eksempel.

Da kan det være en lengre vei å gå for å bedre situasjonen.

– Da vil jeg råde til å forhøre deg med flere kolleger for å sjekke om det er en generell oppfatning. Er det det, er det lurt å ta det opp med neste nivå – også kalt varsling, avslutter han.

Lyst på flere ledelsesnyheter?

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt!

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.