NHO-direktør Nina Melsom.
Lederpraten

Lederpraten med Nina Melsom

I Lederpraten møter vi ledere i ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer. Nina Melsom er en erfaren leder med mer enn 20 års fartstid i NHO. Her får du hennes beste lederverktøy og gode råd til inspirasjon.

Tekst
Redaksjonen
Foto
NHO
Dato

Nina Melsom har jobbet seg opp i NHO, og er i dag direktør for området arbeidsliv. Hun har siden 2016 vært en del av NHOs ledergruppe. Vi tok en prat om hennes betraktninger om ledelse.

– Hva er god ledelse for deg?

– Jeg legger vekt på en inkluderende, tillitsfull, demokratisk og uformell lederstil. Det er viktig med gode relasjoner, og jeg ønsker stor takhøyde der det er rom for uenighet. Det er gjennom tillitsfulle meningsutvekslinger at vi finner frem til gode løsninger. Samtidig er det også slik at en leders oppgave er å legge til rette for at organisasjonen beveger seg i samme retning. En leders oppgave er å inspirere og motivere til å nå felles mål og legge til rette for individuell og kollektiv innsats.

Jeg er alltid nysgjerrig på å lete etter mulighetsrom for løsning. Mitt mantra er samarbeid, men samtidig må en som leder også evne å skjære gjennom.

Nina Melsom, dir. for arbeidsliv i NHO

 

– Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

– Lytte og ha god dialog med medarbeidere. Jeg er helt avhengig av innsikten fra medarbeidere som sitter med større fagkunnskap på sitt felt enn det jeg selv gjør. God dialog er med på å bygge tillit og respekt. Det sikrer gode beslutningsprosesser.

Nina Melsom i NHO.
Direktør for arbeidsliv og tariff i NHO, Nina Melsom.

– Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

– Jeg er alltid nysgjerrig på å lete etter mulighetsrom for løsning. Mitt mantra er samarbeid, men samtidig må en som leder også evne å skjære gjennom. I tillegg til dette er jeg opptatt av gode rekrutteringer inn til NHO. Jeg ønsker at nye medarbeidere raskt skal finne seg til rette, slik at de sammen med de mer erfarne kan bygge gode team.

– Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

– Det må være min første sjef da jeg startet opp som advokatfullmektig. Han kastet meg ut på dypt vann, ga meg ansvar og utfordringer, men var samtidig omsorgsfull. Han inspirerte meg alltid til å være nysgjerrig på menneskene rundt meg.

– Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

– Knapphet på tid. Det er alltid prosjekter og ansatte man kan bruke mer tid på å følge opp. Ofte når jeg sitter med kompliserte problemstillinger skulle jeg gjerne hatt mer tid til å gå gjennom ulike alternativer. Da handler det om å prioritere riktig, og være trygg på at de man jobber sammen med tar felles ansvar.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

– Det er svært viktig for meg å hente inspirasjon og innsikt fra andre slik at jeg ikke blir sittende i en boble. Faglig påfyll bidrar til å skape bevegelse og sette saker i perspektiv. Som leder i NHO er jeg avhengig av å følge med på utviklingen i samfunnet, slik at vi er i stand til å utvikle ny politikk.

– Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

– Ja, det er spesielt viktig for meg å samarbeide med ulike kunnskapsmiljøer og lytte til erfaringer fra medlemsbedrifter. Jeg bruker også mye tid på å lytte til innspill fra arbeidstakersiden. Det er viktig å se seg selv utenfra slik at man får korreksjoner.

– Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

– Det er vanskelig å trekke frem en enkelt hendelse. Mitt svar er å være nysgjerrig og aldri glemme å være et godt medmenneske. Skal jeg peke på en hendelse, så må det bli pandemien. Her måtte mange nye spørsmål og problemstillinger håndteres samtidig. Jeg måtte manøvrere i et komplekst terreng. Denne tiden har bidratt til å gjøre meg tryggere og bedre som leder.

Publisert i Lederpraten