Bedre samspill på jobb
KULTURBYGGING

– Næringslivet har mye å lære av barnehage-livet

Engasjementet for et godt samspill på jobb kommer fra en lang leder-karriere fra ulike barnehager. Nina Nakling mener de beste lederne har pedagogikk i bunn, og har de siste tretten årene jobbet med å utvikle ledere til å bli gode kulturbyggere.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Øystein Iversen
Dato

– Barn er den reneste formen for mennesker, og barnehageledere har spesialkompetanse på å få disse menneskene til å bli en sammensveiset gjeng. Ingen ledere i verden har lignende grad av menneskekunnskap, forteller Nina Nakling.

Hun har drevet alt fra dagskurs til to-årige utviklingsprosjekter med ledere innen blant annet politi og helse.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

Elsker mangfold

Ordtaket «like barn leker best» faller i dårlig jord hos den sprudlende lederutvikleren fra Tønsberg. Når godt samspill skal legges til rette for, er mangfoldet en forutsetning.

– Homogenitet er noe av det skumleste som finnes, slår hun fast og understreker at hun hadde sluttet i en jobb dersom det viste seg at hun var del av en homogen gjeng.

– Mangfold skaper bevegelse, og ulikhetene våre er styrken. Det handler om hva slags type mangfold man ønsker – meninger, utseende, opprinnelse? spør hun retorisk og fortsetter:

– Det viktige her er å ha felles intensjoner om hvor man skal, og så må man jobbe med å finne ut hvilken plass hver enkelt skal ha og underbygge at alle er like viktige.

Lederens jobb blir dermed å finne ut hvilke styrker og egenskaper hver og en besitter, og forsterke dem. Enkelt, ikke sant? Vel, ifølge Nakling, er det én superkraft enhver leder bør hente frem i seg, nemlig nysgjerrigheten.

Bedre samspill på jobb
Mangfold skaper bevegelse, og ulikhetene våre er styrken, sier Nina Nakling.

 Et godt samspill

– Er du grunnleggende nysgjerrig på dine ansatte, kundene dine, organisasjonen din og på organisasjonens mandat ut i samfunnet, er du godt på vei til å lykkes som leder. Viser du nysgjerrighet, åpner du opp for folk, forklarer Nakling.

Hun viser til Ari Behn som eksempel: – Noe folk sa mye om ham var at han alltid stilte spørsmål, noe som gjør at alle føler seg sett, hørt og inkludert. Dette er noe både lederen og de ansatte må jobbe med for å styrke kulturen på jobb.

Dette utgjør en viktig del av grunnmuren for et godt samspill, i tillegg til et grunnleggende ønske om å bygge hverandre opp og gjøre hverandre gode.

– På toppen av dette må du som leder ha lyst til å være leder. Ditt engasjement, eller eventuelt mangel på det, vil gjennomsyre alt du gjør, forteller hun.

Er grunnmuren på plass, er resten av oppskriften tilsynelatende enkel, mener Nakling.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her.

Tilstedeværelse og kommunikasjon

– Det heter ikke ledelse uten grunn, smiler hun.

– Deler du det opp, blir det LE, DEL og SE, fortsetter hun og forteller videre at kulturbygging i stor grad handler om å være til stede med og for menneskene – om å ha det gøy sammen, være ærlig og transparent, i tillegg til å se sine ansatte.

– Den tydeligste indikatoren på at man er på feil sted, er når man bare driver med brannslukking på jobb og at gleden ved arbeidet har tatt slutt.

Blikket bør være vent fremover og ikke på alt som skulle vært gjort eller hva som burde vært bedre, mener Nakling.

– Det handler om å være til stede her og nå. Det innebærer også å stille krav til andre om både fysisk og mental tilstedeværelse, sier hun. Hun understreker samtidig at tilstedeværelse også dreier seg om den såkalte pendelkompetansen gode ledere har.

– Det å jobbe i et selskap betyr som regel at man må utfordre seg og gjøre andre ting enn man er vant til innimellom. Det må til, slår hun fast.

Hvor vidt det blir tatt godt imot, handler imidlertid om lederens evne til å fin-tune seg på hver av sine ansatte – vite hvem som reagerer sterkest og hvordan snakke med de ulike personlighetene.

 

Les om Ledernes medlemsfordeler

Meld deg inn i Lederne

 

 

Publisert i Kommunikasjon, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.