Trender innen ledelse i 2020
Moderne ledelse

Seks trender innen ledelse i 2020

Bærekraft, generasjonsforskjeller og talentutvikling er bare noen av stikkordene du bør merke deg som leder dette året.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Her er seks ledertrender for 2020 som du bør få med deg:

1. Kort vei til beslutninger

Ifølge en undersøkelse fra McKinsey er det selskapene med kort vei til beslutninger og lite byråkrati som er vinnerne. Selskaper som snur seg raskt og gjennomfører endringer tidsnok ligger et steg foran dem som har omfattende og langtekkelige beslutningsprosesser.

Les også: Hvorfor skal vi jobbe agilt?

2. Kontinuerlig læring

I en verden som er i konstant endring, er det lederne som sørger for kompetansepåfyll som lykkes i det lange løp. Ved å legge til rette for en læringskultur evner organisasjonen å ta pulsen på behovene som finnes i markedet, og samtidig sikre at kompetansen finnes på arbeidsplassen.

3. Spott talentene

En viktig del av lederens rolle er evnen til å identifisere og dyrke frem talentene de allerede har, i stedet for å søke etter nye. På de aller fleste arbeidsplasser finnes det trolig talenter som er oversett – og som i verste fall søker seg til andre steder dersom de ikke blir oppdaget og får muligheten til å utvikle seg.

Les også: Hvordan kan du ta vare på talentene?

 

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Lederne er organisasjonen som gir støtte og bistand også til dem som leder uten medarbeideransvar.

4. Økt fokus på bærekraft

Dagens arbeidstakere er opptatt av bærekraftig løsninger og stiller større krav til bedriftens samfunnsansvar. Ifølge Reputation Institute er 40 prosent av omdømmet til et selskap knyttet til nettopp samfunnsansvar. Ledere som lar samfunnsansvaret bli en del av forretningsprosessene vil mest sannsynlig både beholde og tiltrekke seg nye arbeidstakere.

Dagens arbeidstakere er opptatt av bærekraftig løsninger og stiller større krav til bedriftens samfunnsansvar.

 

5. Ledelse på tvers av generasjoner

Eldre arbeidstakere er lenger i arbeidslivet, og såkalte «millennials» vil i nær fremtid ta over lederstillingene. Det betyr at dagens ledere må finne måter å redusere generasjonsforskjellene på og utvikle nye strategier som er i tråd med kravene til både millenniumsgenerasjonen og generasjon Z.

Les også: Hvordan utnytter du at det er stor aldersforskjell på kollegaene?

6. Åpenhet

Å være åpen og transparent er viktig for at arbeidstakerne skal føle seg som en del av arbeidsplassen og få større forståelse for bedriftens strategiske beslutninger. En tydelig åpenhetskultur gjør at utfordringer fanges opp tidligere og kan håndteres riktig før det eskalerer. I tillegg er det lettere for lederen å ta gode beslutninger når alle kortene er lagt på bordet.

Kilder: Ledernytt, Dagens perspektiv, og e24.

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.