Positiv: Kvinne i forgrunnen smiler, bak ses en kvinne og en mann ved et bord.
ARBEIDSMILJØ

Dette liker medarbeiderne aller best

I det store og det hele er norske arbeidstakere fornøyde med lederen sin. Slik er det også i Sverige, viser tall fra selskapet &frankly. At lederen er positiv er det som verdsettes aller høyest.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Resultatene stammer fra en undersøkelse der over 5000 medarbeidere på 300 svenske arbeidsplasser har svart anonymt. Her er ett av spørsmålene de fikk presentert:

Hvilke kvaliteter setter du mest pris på hos lederen din?

Svarene ga følgene tre på topp-liste:

  1. Positiv
  2. Tydelig
  3. Kompetent

Viktoria Lindhé i &frankly mener at det i dagens arbeidsliv, med store endringer og utfordringer, er ekstra viktig med positiv energi både fra ledere og kolleger for å mestre hverdagen og gi det som trengs. Positivitet har hoppet fra andre til første plass på listen i løpet av et år.

Hva betyr positiv for deg?

-Hva som gjør at en leder oppfattes som positiv vil variere fra virksomhet til virksomhet, så lederen må finne ut av hva som løfter akkurat hans eller hennes medarbeidere, understreker Lindhé, og kommer med noen eksempler på spørsmål som stadig bør stilles: Hvor flink er jeg til å løfte fram det positive medarbeiderne gjør? Hvordan kan vi støtte hverandre? Hva slags belønning fungerer i teamet mitt?

Et annet spørsmål fra undersøkelsen er følgende:

Hva vil du se mer av hos lederen din? Og svarene gir denne rangeringen:

  1. Tydelighet
  2. Coaching
  3. Tilgjengelighet

-Mange ledere er flinke til å formidle organisasjonens mål og retning, men ikke alle er like flinke til å tydeliggjøre hva det betyr for det enkelte team, og den enkelte medarbeider, mener Lindhé.

 

Hva som gjør at en leder oppfattes som positiv vil variere fra virksomhet til virksomhet, så lederen må finne ut av hva som løfter akkurat hans eller hennes medarbeidere.

Viktoria Lindhé

 

Snakk sammen!

Ønsket om mer coaching og større tilgjengelighet tolker hun som behov for bedre dialog i en stressende hverdag, og oppfordrer til forventningsavklaring. Hun understreker også at god kommunikasjon og involvering er viktig.

-Ingen er tankelesere, så fortell lederen din hva du trenger. Og snakk mer også med kollegene. Sett gjerne opp felles spilleregler for hvordan dere kan gi hverandre tilbakemeldinger, sier Lindhé, og oppfordrer alle til å stille spørsmål for å spore til handling: Har jeg gitt tilbakemelding til noen? Har jeg bedt noen om hjelp? Har jeg fått tilbakemelding?

 

 

Slik kan du løfte lederskapet

Vil du bli mer positiv, tydeligere, mer coachende og tilgjengelig? Her er noen råd fra Viktoria Lindhé.

Positiv: Se medarbeiderne i den prestasjonen de gjør og gi kommentarer til det du ser. Finn det som er bra, selv om ikke alt har gått etter planen. Gode spørsmål kan være: Hva blir neste skritt nå? Hva kan vi lære av dette?

Tydelig: Snakk ofte og mye om målene. Kople sammen organisasjonens mål med tilbakemeldinger til den enkelte. En kommentar kan være: Så bra at du tok kontakt med kunden om dette. Det hjelper oss til å beholde dem og gjør mye for vårt mål om kundetilfredshet.

Coachende: Ikke ha svar på alt, men still de gode spørsmålene som åpner nye perspektiver. Øv deg på forskjellige metoder. For å kunne stille relevante spørsmål, må du delta i medarbeidernes hverdag.

Tilgjengelig: Interesse er helt avgjørende. Snakk med medarbeiderne både ansikt til ansikt og digitalt.  Finn ut hva tilgjengelighet betyr for den enkelte. Kanskje noen rutiner må endres?

Kilde: chef.se