Selvgående ansatte feirer suksess på kontoret
Led for selvledelse

Slik legger du til rette for selvgående ansatte

Ønsker du deg mer selvgående ansatte? Mange arbeidsgivere går så langt som å sette det som kriterium i stillingsutlysningene sine. Men er det egentlig så enkelt?

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Getty Images
Dato

Å være selvgående er i utgangspunktet ikke en egenskap man har eller ikke har. Det må tilrettelegges for, noe en god leder kan jobbe bevisst for å få til.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Før du leser videre – å tilrettelegge for selvgående ansatte, innebærer blant annet at du både ønsker og evner å gi fra deg kontroll, og åpner opp for ulike måter å jobbe på. Klar?

1. Bli kjent med hver medarbeider

Første bud for å tilrettelegge for selvgående ansatte er å ta seg tid til å finne ut hva som driver hver enkelt. Jan Spurkeland, foredrags- og kursholder i relasjonsledelse, forklarer det godt i denne saken.

Det handler blant annet om å kunne utløse positiv energi hos andre mennesker, fremfor å binde den. 

Jan Spurkeland

 

Her gjelder det å ta seg tid og vise genuin nysgjerrighet for mennesket – ikke bare medarbeideren. Finner du ut hva som oppleves som mest givende, både på jobb og ellers, finner du også kjernen til hva som motiverer. Joda, en fet lønnsslipp, bonus, heder og ære gir en god boost til motivasjonen, men som regel er det noen annet i bunn som virkelig skaper den indre driven enhver arbeidsgiver ønsker å se i sine ansatte.

Når du vet hva som trigger hver enkelt, gjelder det å tilpasse oppgavene. Gi ansvar og kanskje viktigst av alt, vis tillit – både med ord og handling. Det tar oss videre til neste punkt:

 2. Vis tillit ved å myndiggjøre

I de fleste tipslister for god ledelse, finner du rådet om å delegere ansvar. Det er supert, både for deg som leder og for den ansattes eierskapsfølelse og dedikasjon til oppgavene.

Minst like viktig, er imidlertid å gi ansatte myndighet til å ta avgjørelser. På den måten skaper du også reell mulighet for å påvirke egen arbeidssituasjon, som er gjennomgående viktig for at folk skal ha det bra og få et indre ønske om å prestere – to ting som skaper god driv hos hver enkelt.

Myndiggjøring og delegering av ansvar fordrer at kommunikasjonsflyten er på plass, og at rutinene for intern forankring fungerer. For å få til det, gjelder det blant annet å skape en vennlig atmosfære på jobben og dermed senke terskelen for å komme med tilbakemeldinger.

 3. Bygg kultur for lagspill

Mennesker er flokkdyr, og følelsen av å være del av en bra gjeng er viktig for de aller fleste. Lykkes du med det å bygge en godt samkjørt flokk, legges også grunnlaget for initiativ og dermed mer selvgående ansatte.

Men vær obs! Ikke forveksle flokkmentalitet med homogenitet. Da kan du risikere å miste flinke folk, gå glipp av mye god dynamikk og ikke minst slite med rekrutteringen.

Fem kjappe for godt lagspill:
 • Respekter alle og vis ydmykhet
 • Belønn både faglige og sosiale initiativ
 • Vær raus, bruk positiv forsterkning
 • Skap rom for konstruktiv kritikk
 • Legg til rette for god delingskultur

Når godt samspill skal legges til rette for, er mangfoldet en forutsetning, ifølge foredragsholder og lederutvikler Nina Kakling. Les mer om hvordan få det til her.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.