CecilieTS som holder en presentasjon
Presentasjonsteknikk

Triksene som løfter presentasjonen

– Det verste som kan skje er at du bli for rutinert, sier foredragsholder Cecilie Thunem-Saanum. Her er hennes tips til deg som enten presenterer jevnlig eller står overfor din første presentasjon på lenge.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Tove Lise Mossestad og Sondre Steen Holvik
Dato

Hun er prisvinnende foredragsholder innen kommunikasjon og tidsstyring, i tillegg til å være forfatter, rådgiver, mentor, mor og isbader. Cecilie Thunem-Saanum ligger ikke på latsiden og tror på kraften i en skjerpet kropp og hjerne – uansett hvor rutinert du måtte være.

Hold deg oppdatert på ledelse

Abonner på Ledernes Nyhetsbrev og få ferskt ledernytt hver uke.

Alt er presentasjon

– Enten det er et intervju som dette, eller en mindre presentasjon for noen få mennesker, så velger jeg så ofte jeg kan å stå – også i digitale møter og presentasjoner, om rommet og anledningen passer for det, sier hun og vinkler Teams-skjermen for å vise frem både posisjon og lyssetting for intervjuet.

– Alt er presentasjon, fortsetter hun. – Salgsmøter, personalmøter, faglig eller sosialt. Alle situasjoner hvor man ønsker å bli hørt og vil formidle et budskap er en form for presentasjon, utdyper hun.

Å stå rak i ryggen, er integritet i praksis.

Cecilie Thunem-Saanum har hele landet som arbeidsplass og har bidratt med gode råd til ansatte i en rekke ulike type virksomheter, offentlig og privat. En ting går igjen; Det å holde en presentasjon er utfordrende for veldig mange. Derfor har hun gjort det til en viktig del av hennes virksomhet å bistå med nettopp det.

Å bli trygg på seg selv

Det å presentere kommer sjeldent naturlig for folk, og må øves på. Da er det godt å ha noen konkrete verktøy.

– Det jeg først og fremst forsøker å hjelpe folk med er å bli trygge på seg selv, forteller hun og legger til at det er lite som er så distraherende som å se en som ikke trives og som knyter seg nervøst sammen – eller som underbygger egne budskap med altfor mange og tettpakkede lysbilder.

Korrekt selger ikke, det er det ekte ved din kommunikasjon som når inn til dem som hører på.

 

Derfor er det en god start å rette seg ordentlig opp og gjerne gjøre en ordentlig «powerpose» før du møter forsamlingen. Det handler om hvilke signaler du sender både deg selv og andre, ifølge foredragsholderen.

– Å stå rak i ryggen er integritet i praksis, noe jeg er veldig opptatt av. Med en rak holdning sviver hjernen fortere, og vi kan lettere lure kroppen til å glemme den verste nervøsiteten.

Hun forteller videre at sammenknyttede posisjoner som kapsler inn nervøsiteten i kroppen, kan gjøre det vanskelig å snakke ordentlig ut. En god kroppsholdning gjør det også enklere å puste, løfte blikket og se mottakerne.

Èn ting er det imidlertid verdt å unngå:

– Unngå å gestikulere om du ikke gjør det til vanlig. Det blir fort stivt og lite troverdig. Om vi går på akkord med egen personlighet, blir det ofte avslørt med en gang. Korrekt selger ikke, det er det ekte ved din kommunikasjon som når inn til dem som hører på, understreker hun.

Det lønner seg å være medlem!

Meld deg inn i Lederne, og få en rekke medlemsfordeler.

Vær forberedt – alltid

Til tross for at hun selv har lang erfaring med å prate foran forsamlinger, tar hun likevel ikke lett på forberedelsene. Hun mener hver eneste presentasjon bør skreddersys til dem som skal høre på. Stikkordet her er relevans.

– Det gjelder både måten du møter publikum på, og eksemplene du viser til underveis. Husk også at hvis det har skjedd noe alvorlig i nyhetene samme dag, er det viktig å vise empati, sier hun.

Cecilie TS forbereder seg til en presentasjon
Cecilie Thunem-Saanum har mer enn sytten år med erfaring som foredragsholder bak seg. Hun tar imidlertid ikke lett på forberedelsene.

Derfor sørger hun alltid for å lese nyhetene, også lokal presse, om hun er på reisefot, som en del av forberedelsene. I tillegg skreddersyr hun alltid eksempler i presentasjonen, slik at de oppleves som relevante for tilhørerne.

– Kjenner du ikke målgruppen, eller vet at tilhørerne er en veldig blandet gruppe med ulike fagfelt, gjelder det å finne dagligdagse eksempler de fleste kan kjenne seg igjen i, sier hun.

Når jeg har ordet, har jeg ansvar for å bære dynamikken.

Ikke trøtt ut salen

I tillegg er det viktig å luke ut alt som ingen får med seg uansett.

– Med det mener jeg at det gjelder å unngå å skulle få med absolutt alt som du har lyst til å formidle. Velg noen få hovedbudskap, og sørg for å ta snakkepauser underveis. Det er bra både for deg og de som hører på, smiler Thunem-Saanum.

Et par andre viktige poenger er at den som skal presentere noe har ansvar for dynamikken i rommet. Det er så lett å legge skylden på salen hvis ikke ting gikk som forventet.

– Det er derfor viktig å ta ansvar og tenke at det er her og nå som gjelder – ikke hvordan forrige foredrag gikk. Når jeg har ordet, har jeg ansvar for å bære dynamikken, presiserer den erfarne foredragsholderen.

Topp 3 tips for presentasjonen 

 • Tilpass innholdet til målet med presentasjonen: Hva er agenda? Hvorfor holder du presentasjonen?
 • Rett deg opp i ryggen og inkluder salen; fokuser på mottakerne, la dem føle seg sett.
 • Hold deg til hovedbudskap, og ta små snakkepauser underveis. På den måten får budskapet ditt synke inn, og mottakerne får tid til å fordøye det du formidler.

Les mer om Ledernes kurstilbud!

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.