Slik redder du bedriftens økonomi i koronautbruddet
SIKRE ARBEIDSPLASSEN

Penga eller livet? Slik redder du bedriftens økonomi

De beste hodene på rett plass, strategien spikret og banen klar. Så kommer epidemien skyllende, og økonomien raser nedover. Her er rådene som kan berge bedriften fra konkursens rand.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
iStock
Dato

– Vi merker nå at mange bedrifter har fått en bråstopp i inntekter, samtidig som utgiftene til blant annet husleie og lønninger løper, begynner Heidi Algarheim.

Hun er leder for bedriftsmarkedet i Danske Bank og har mottatt mange henvendelser fra fortvilte bedriftsledere den siste tiden.

Hun peker på at mange bedrifter har en plan for nedgangstider, men selv finanskrisen i 2008 var ikke på langt nær så brå som det vi ser nå.

– Vi er inne i en veldig omfattende krise, og mange bedrifter og bransjer er utsatte for store økonomiske tap, sier Algarheim.

Bedrifter innen reiseliv, konferanser og event, olje og oljeservice, frisører og egenpleie, i tillegg til store deler av varehandelen, er noen av dem.

– Mange henvender seg til oss for rådgivning og ha noen å sparre med, men også for akutt hjelp til å bedre likviditetssituasjonen, forteller hun.

Det viktigste bedriftene gjør nå er å få oversikt over likviditetssituasjonen, hver dag og ut året. Her er hennes råd for å få oversikt over selskapets økonomi:

 1. Løft blikket

…og få igjen pusten. Det er det første du bør gjøre, ifølge Algarheim.

– Nå er det viktig å se på hele verdikjeden i selskapet. Hvordan ser samfunnet og bransjen din ut etter korona? Vil det bli endringer i tilbud og etterspørsel? spør hun.

Det er umulig å navigere i tykk tåke. Når det kommer til bedriftens økonomi, er det viktig å se på alle deler av driften.

– Det er ekstremt viktig å vurdere hvilke likviditetstilskudd bedriften har behov for, sier Algarheim.

For å få full kontroll på dette, må en detaljert oversikt over hva bedriften har og hva den taper foreligge.

Her er det bare å gå grundig til verks:

 • Inntekter: Er det helt stopp, eller kommer det inn noe? I så fall hvor?
 • Kostnader: Hvilke er høyst nødvendige og hvilke kan du gjøre noe med?
 • Kunder og leverandører: Hvordan er deres situasjon, operativt og finansielt?
 • Konkurrentene: Hva gjør de nå?
 • Verdier og egenkapital: Kunst, eiendom eller annet. Hva er det i så fall verdt i dag? 

2. Sett deg inn i de statlige ordningene

Mange bedrifter varsler om oppsigelser, permitteringer og mulige konkurser i disse dager, og behovet for kraftige tiltak med rask effekt er presserende. Regjeringen har derfor satt av milliarder av kroner for å redde norsk næringsliv gjennom koronakrisen.

– Vi er godt stilte her i landet og har store reserver å tære på i nedgangstider. Det gjorde vi under finanskrisen, og det gjør vi nå, presiserer Algarheim.

Her er noen hovedpunkter fra den statlige krisepakken, som kan være verdt å merke seg:

 • Alle arbeidstagere som permitteres, får full lønn inntil 6G i 20 dager etter permittering. Staten tar regningen fra dag 3 til dag 20.
 • Utsettelse av MVA-innbetaling og innbetaling av forskuddsskatt.
 • Redusert lav momssats til 8 prosent.
 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter.
 • Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.
 • Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å sikre store selskaper.

Garantiordningen for små og mellomstore bedrifter vil gå gjennom bankenes ordinære søknadsprosesser knyttet til lån, mens Statens obligasjonsfond forvaltes av Folketrygdfondet. Disse tiltakene har en ramme på til sammen 100 milliarder kroner.

– Ordningene vil kunne hjelpe bedrifter med akuttlikviditet så snart den er klar, men før man søker om dette må man gjøre en vurdering om bedriften klarer ytterligere gjeldsbelastning, presiserer Algarheim.

Siste ukers rentenedsettelse fra Norges Bank har foreløpig hatt mindre effekt på lånekostnadene for bedrifter, da bankenes innlånskostnad har økt som følge av stor uro i kredittmarkedet. Det forventes imidlertid at effekten slår inn så snart kredittmarkedet er mer normalisert.

– At Norges Bank intervenerer ved kjøp av norske kroner, for å styrke og stabilisere kronen, er også kjempeviktig, særlig for bedrifter som handler med utlandet, legger hun til.

Les mer om tiltakene her

3. Tid for handling

Med god oversikt over mulighetsrommet, er det på tide å ta grep.

– Det skal være fullt mulig å komme seg gjennom krisen, om man har hatt en sunn økonomi før korona. Men også de som har hatt problemer før, får rådgivning, understreker Algarheim.

Her er hennes punkter for hva du kan gjøre selv:

 • Dropp unødvendige utgifter: Si opp unødvendige serviceavtaler, utsett betalinger og snakk med gårdeier om dere kan få til en løsning. Antakelig vil det være i begges interesse.
 • Ikke ta ut utbytte: Mange bedrifter melder om at de ikke kommer til å ta ut utbytte i år. Det er klokt og vil bedre likviditeten.
 • Kutt lønnskostnader: Med de nye permitteringsreglene er permitteringer en mindre drastisk inngripen, både for den ansatte og bedriften.
 • Utsett investeringer: Om du har planlagt for store ordre eller investeringer, kan det være lurt å utsette disse.
 • Selg unna verdier: Du selger dem kanskje i et dårlig marked, men kan være det som skal til for å bedre likviditeten og berge selskapet. 

4. Se fremover

I en verden som ser dyster ut akkurat nå, er det heldigvis flere lyspunkter.

– Vi arbeidstakere jobber på en annen måte nå, mer digitalt og med mindre reising blant annet. Hvis det varer en stund, er det mulig at flere ønsker å fortsette sånn. Det betyr drastiske kutt i klimagassutslipp, som er nødvendig for å nå målene våre, sier Algarheim som sikter til Norges mål om å redusere utslippene med 50-55 prosent innen 2030.

Ellers understreker hun viktigheten av å sikre økonomien gjennom god likviditet og kontantstrøm i årene som kommer.

– Opparbeid en buffer, og stresstest likviditeten utifra de kriteriene som er relevante for bransjen og din bedrift. Det er viktig for å aktivisere og prioritere riktig fremover, forklarer hun.

Fremtidens løsninger har på et vis blitt tvunget frem fortere enn hva vi hadde fått til selv, og Algarheim mener bedrifter bør se på hvilke strategiske grep som kan tas for å snu situasjonen til noe bærekraftig i årene som kommer.

– Se på muligheter innen teknologi, automatisering og sentralisering, for eksempel, tipser hun.

Mye er uavklart, men en ting er sikkert: Krisen har bevist at vi klarer å snu oss kjapt når det gjelder. Verden er allerede en helt annen nå. Bruk muligheten!

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Les mer om Ledernes gode rabattavtaler

Meld deg inn i Lederne