Ledertips

Hvor nøye har du tenkt over tipset fra denne mannen?

Etter 21 år har Jan Olav Brekke takket av som forbundsleder i Lederne. Han har et viktig budskap til alle ledere.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Chris Aadland
Dato

Etter 21 år som leder av foreningen fikk det være nok. Likevel vil Jan Olav Brekke alltid være en helstøpt bauta i Ledernes historie. Her er noe av det han husker best:

Hva har vært viktigst?

At organisasjonen vår har gått fra å være et smalt industriforbund til å bli et forbund for ledere og andre i liknende posisjoner i alle bransjer. Både innen privat næringsliv og offentlig sektor. Utgangspunktet var et rent industriforbund i 1910, nå favner vi et helt annet og mye bredere spekter av medlemmer. Vi har fått etablert avtaler med flere store organisasjoner og offentlig sektor, og har blitt en aktør å regne med på vårt felt. Å stanse medlemsflukten på starten av 2000-tallet var også viktig. Vi var helt nede i 7 500, men nå er vi en slagkraftig organisasjon med 13 000 fullt betalende medlemmer i ulike lederposisjoner.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Fanesaker du er stolt av?

Lederne har gjort mye for å overvåke det vi kaller Den norske modellen innen arbeidsliv. Vi har vært veldig opptatt av at trepartssamarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene er grunnlaget for et godt arbeidsliv. Det er en viktig faktor for å være konkurranse- og omstillingsdyktig i en tid da mer direkte styrende ledelsesformer brer om seg. Lederne vil alltid stå i front når det gjelder det arbeidet som gjøres for at den norske arbeidslivsmodellen ikke skal saneres. Etablering av Medbestemmelsesbarometeret er en viktig milepæl i denne sammenheng, det setter oss i stand til å dokumentere en negativ utvikling om medbestemmelse i arbeidslivet.

 

Det er veldig viktig å være oppmerksom på at vi er forskjellige, og derfor må ledelse tilpasses til det faktum at vi alle er forskjellige.

Jan Olav Brekke, tidligere forbundsleder i Lederne

 

Hva er et godt lederskap?

Jeg har et motto jeg alltid kommer tilbake til når jeg blir spurt om ledelse og lederskap, og det er «different strokes for different folks». Det er veldig viktig å være oppmerksom på at vi er forskjellige, og derfor må ledelse tilpasses til det faktum at vi alle er forskjellige. Jeg har alltid latt folk som rapporterer til meg få gjøre jobben med så lite innblanding som mulig fra min side. Det kalles vanligvis frihet under ansvar. Folk må få frihet til å løse oppgaven, men vite hvor grensen går. Ellers finnes det selvsagt mange flotte ledelsesteorier, men jeg har aldri prøvd å kopiere én spesiell teori. Det handler om å tilpasse teori til virkelighet, det har i hvert fall vært min måte å gjøre det på.

Og nå hviles det på laurbær?

Det er klart jeg har fått bedre tid, men jeg fortsetter foreløpig som rådgiver fram til mai i år. Det er meningen jeg skal bidra med mine erfaringer for ny leder og nestleder, uten å opptre som sjuende far i huset. I tillegg skal jeg jobbe litt prosjektbasert, men når det er sagt er det selvsagt en helt annen hverdag enn hva jeg har vært vant til i 21 år. Etter hvert blir det forhåpentligvis mer tid til private lyster, blant annet reising og fotografering. Jeg mangler jo fortsatt 10 stater i USA, og Italia står også høyt på lista. Og så er jeg glad i å komme meg ut i naturen, aller helst i norske fjord og fjell, sier Brekke som er fra Bømlo, men bor i Stavanger.

Publisert i Karriere, Ledertips, Medlem