Suksess: Tett på tre blide kolleger som ser i kemaraet.
LEDEREGENSKAPER

Hva trengs for å gjøre suksess som leder?

Det er delte meninger om hva som er gode lederegenskaper for den som vil gjøre suksess. Vær obs på at unge og eldre til dels tenker ganske forskjellig om ledelse.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Det amerikanske lederutviklingsselskapet Zenger Folkman spurte mer enn 300 000 ledere om å rangere de fire viktigste egenskapene for ledere. Basert på resultatene utarbeidet de en liste over de ti lederegenskapene som er viktigst for å oppnå suksess:

  1. Inspirerer og motiverer andre
  2. Utviser høy grad av integritet og ærlighet
  3. Løser problemer og analyserer utfordringer
  4. Får ting gjort
  5. Kommuniserer godt og tydelig
  6. Bygger relasjoner
  7. Har teknisk eller profesjonell ekspertise
  8. Har et strategisk perspektiv
  9. Bidrar til utvikling av kolleger og medarbeidere
  10. Er innovativ

Vi byr på godt stoff ledelse

Mel deg på nyhetsbrevet vårt her!

Suksess i Norge

Det er vanskelig å være uenig i at dette er gode lederegenskaper. Men hva legger vi nordmenn vekt på? En undersøkelse fra Manpower forteller om det. Noe av det interessante som kommer fram er at  unge arbeidstakere til dels er opptatt av andre ting enn sine eldre kolleger. Det alle aldersgrupper kan være enige om er at det å bygge et godt arbeidsmiljø ligger helt øverst på lista. Å være lydhør og empatisk, og ha evne til oppmuntre medarbeiderne til å ta mye eget ansvar, er også noe både unge og eldre kan enes om. Her kan du lese mer om gode lederegenskaper.

 

Det alle aldersgrupper kan være enige om er at det å bygge et godt arbeidsmiljø ligger helt øverst på lista.

 

Men hva er det unge arbeidstakerne settere høyere enn sine eldre kolleger? Det viser seg at de setter større pris på å bli sett, og de trenger i høyere grad å se en mening med arbeidet. I tillegg ser de etter gode holdninger i bedriften, for eksempel engasjement for bærekraft og vektlegging av gode verdier.

Tydelig på ulike måter

At lederen er tydelig er også viktig for norske arbeidstakere, uavhengig av alder. For de unge er en tydelig leder en som klart kan formidle mål og krav. Deretter vil de jobbe selvstendig, løse oppgavene på sin måte. Flere eldre en unge ønsker å bli fortalt hva som skal gjøres, og de aksepterer i større grad en noe mer autoritær ledelse.

Kilder: ledernytt.no og zengerfolkman.com