Her er det høyest risiko for sykefravær

Allerede i tenårene kan man se hvilke menn og kvinner som kommer til å ha mye sykefravær i arbeidslivet. Og noen bransjer er ekstra utsatt.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
iStock
Dato

Menn med dårlig og middels fysisk form sent i tenårene, har høyere risiko for sykefravær med muskelskjelettdiagnoser i ung voksen alder. Hvis disse mennene i tillegg oppnår lav utdannelse og blir industriarbeidere, er sjansen enda større for at de blir sykemeldt.

Det skriver stipendiat Karina Corbett i sin doktorgradsavhandling om årsaker til sykefravær i et livsløpsperspektiv.

– I tillegg spiller fysisk form en moderat rolle for deres sykefravær, sammenlignet med deres evnenivå og foreldrenes utdanning, sier Corbett.

Påvirkes av foreldre og søsken

Blir ungdom eksponert for foreldrenes sykefravær, er også sjansen større for at de får sykefravær femten år senere. Sammenhengen er lik for kvinner og menn, men er sterkere mellom foreldre og barn med samme kjønn.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Hvis eldre søsken har høyt sykefravær, og de yngre blir eksponert for det, er også sjansen større for at de selv blir sykemeldt senere, presenterer Corbett i avhandlingen.

Nedgang i sykefravær

Den siste sykefraværsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå viser en nedgang i sykefraværet i 2. kvartal 2016, sammenlignet med 2. kvartal året før. Andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær har gått fra 5,9 prosent til 5,8 prosent. Sykefravær blant kvinner har gått ned fra 7,7 til 7,6 prosent, men den har holdt seg uendret på 4,1 prosent for menn.

Bergverksdrift og utvinning, som er dominert av oljenæringen, hadde en økning i sykefraværet på 6,8 prosent.

Statistisk sentralbyrå

 

Nedgangen var størst blant de i alderen 20-24 år og 25-29 år. Bergverksdrift og utvinning, som er dominert av oljenæringen, hadde en økning i sykefraværet på 6,8 prosent i 2. kvartal, sammenlignet med samme periode i 2015. Innen oljenæringen har antallet personer med legemeldt sykefravær gått ned, men det har likevel vært en økning i sykefraværsandelen.

 


Sjefens ansvar å forebygge

  • Du som sjef har ansvar for å organisere arbeidet og legge til rette slik at arbeidstakere kan være i jobb, og være like friske når de går hjem fra jobb som da de kom.
  • Kom raskt i gang med dialog og tiltak om en ansatt blir sykemeldt.
  • Sykefravær koster bedriften mye, og lange fravær er nedbrytende for arbeidstaker.
Kilde: Arbeidstilsynet
Publisert i Ledertips