toppleder Lars Erik Lund snakker ut om psykisk helse
Åpenhet fra toppskiktet

Topplederen som åpnet opp om egen psykisk helse

Facebook-teksten til Veidekke-sjefen Lars Erik Lund ga gjenklang i norsk næringsliv, og viste seg å være ordene mange trengte – særlig mannlige toppledere.

Tekst
Signe Marie Sørensen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Jeg kan ikke huske sist jeg våknet opp uten å føle meg bedrøvet, trist eller på en eller annen måte nedstemt.

Fra Facebook-innlegget, delt 25. august 2021

Innlegget spredte seg i en rasende fart. En mannlig toppleder med psykiske utfordringer? Selvfølgelig, alle har jo sine ting, tenker du kanskje. Likevel er det så øredøvende stille fra toppen om dette. Lars Erik ble stemmen samfunnet sårt trengte.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Suksess vs lykke 

Lars Erik er 52 år og lever det mange vil karakterisere som et drømmeliv – med topplederstilling, hus i Asker, en fantastisk kone, aktive barn og en myk labradoodle som får ligge i senga når den vil.

– Hva er ellers vitsen med å ha hund? Smiler Lars Erik.

Mens andre står motvillig opp i 7-draget en gang, er Lars Erik lys våken klokken 4 og klar for dagens første kaffekopp. Etter å ha tuslet en tur med hunden Marley og pløyd gjennom mail-innboksen, suser han etter hvert forbi rushtrafikken på sykkel – gjerne med en ekstra treningsrunde sammen med sykkelgruppen Oslo Dawn Patrol før han ankommer kontoret i 8-tida. Han ser ut til å mestre det han setter seg fore – med noen flere gir enn de fleste andre. Det eneste han ser ut til å ikke lande, er følelsen av å ha det skikkelig bra.

Lær om faktorene som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet.

Ukultur i arbeidslivet

– Depresjon er som feber og kvalme. Det er i bunn og grunn symptomer på noe annet. Jeg tror mye av den psykiske uhelsen som finnes i vårt samfunn er symptomer på de strukturene vi har skapt i arbeidslivet.

Lars Erik mener det er et gap mellom menneskers dyptliggende behov for å finne mening i det vi gjør, og det vi opphøyer som verdifullt.

– Vi ser opp til folk som jobber masse overtid, har altfor mye å gjøre og som ser ut til å mestre alt på en gang. Samtidig er det mange som ikke føler at den jobben de gjør betyr noe i et større perspektiv. Da blir det vanskelig å finne mening, utdyper han.

Slik får du bukt med overtidskulturen

Toppleder i Veidekke, Lars Erik Lund, står i en mørk gang mellom to bygg
Lars Erik Lund mener åpenhet gjør hverdagen bedre, både for seg selv og de rundt ham.

Leder for økt frihet

Det er dette jaget som har vekket Lars Eriks engasjement for lederstrukturer som gir frihet til å lage en best mulig arbeidsdag.

– Jeg er genuint opptatt av at folk skal ha det bra, og mener at vår jobb som ledere er å legge til rette for det, sier han.

Lars Erik forteller at arbeidslivet må legge til rette for at alle, uansett posisjon og livsfase, kan være åpne om hvordan man har det fra dag til dag.

Jeg tror mye av den psykiske uhelsen som finnes i vårt samfunn er symptomer på de strukturene vi har skapt i arbeidslivet.

Lars Erik Lund

Både lunten og horisonten hans blir merkbart kortere på dårlige dager. Da er det viktig at folk er trygge på hvor de har ham.

– Jeg er helt overbevist om at åpenhet funker. Det har blitt veldig viktig for meg å kunne si ifra om jeg har en dårlig dag til de på kontoret. Da forstår de at det ikke handler om dem om jeg skulle svare kortere enn vanlig, for eksempel.

Bevisst sin lederposisjon

Lars Erik innså ikke før etter at innlegget var postet at lederposisjonen gjør at folk lytter til ham. Folk har takket ham, og noen har til og med sagt at han har reddet dem.

– Jeg er privilegert, og har i tillegg kommet så langt i livet at jeg ikke trenger å bevise så mye lenger, forteller Lars Erik som de siste månedene har gått fra å være en mer eller mindre anonym til å gjeste ulike podkaster, konferanser og reportasjer der psykisk helse på jobben har vært tema.

Åpenheten har vist hvor mange som har det på lignende måte – hvor alene mange kan føle seg med tankene som liksom ikke tåler dagens lys, men som nettopp trenger å belyses om vi skal utvikle oss som samfunn.

– Håpet er at min åpenhet kan bidra til at flere, uavhengig av hvilken livsfase de er i, føler at de kan være åpne om hvordan de har det.

Leder i Veidekke, Lars Erik Lund, på vei ut av Veidekkes lokaler på Skøyen
Topplederens åpenhet ga gjenklang i toppskiktet av norsk næringsliv. Nå håper han historien hans inspirerer til et rausere arbeidsliv.

Lars Erik avsluttet Facebook-innlegget sitt med denne listen, for deg som sliter med depresjon eller trenger noen å snakke med:

 • Nødnummeret: Ring 113 ved akutt selvmordsfare.
 • Nærmeste legevakt: Telefon 116 117.
 • Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv meldinger på soschat.no.
 • Røde Kors: 800 33 321.
 • Mental Helse: 116 123
 • sidetmedord.no: Svartjeneste fra Mental Helse via chat.
 • Arbeidslivstelefonen: 225 66 700. Svartjeneste fra Mental Helse.
 • Fastlegen: Hvis du sliter med mental helse, kan du også kontakte fastlegen din.

Vi bygger gode ledere

Bli medlem

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.